Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BİS726 R Diline Giriş 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
İstatistik analiz tekniklerinin genel açık kodlu kullanımda olan R-Programlama dilinde analizlerinin yapılabilmesi için R kodlarının öğretilmesi ve her analiz tekniği için gerekli olan R-Modüllerinin tanıtımı ve kullanımının sağlanması amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Programcılık yeteneklerinin arttırılması
  2. R yazılımı ile istatistiksel analizlerin yapılması
  3. R yazılımı ile grafik çizimi yapılması
  4. Amacına yönelik olarak mevcut kodları değiştirerek analizler yapılabilmesi
  5. R programında kod yazılarak yeni fonksiyonlar elde edilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İnternet kaynakları R-Tutoriyal siteleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
R program kodlarının yüklenmesi Modüllerin çağrılması R- Kodları R dilinde sabit ve değişken tanımlamaları R dilinde vektör ve matris formunda veri girişinin sağlanması Basit tanımlayıcı istatistikleri için R modülleri ve kullanımı Ortalama karşılaştırmalar için R modülleri ve kullanımı Tablo tanımlamaları ve ki-kare testleri uygulamaları Linear modelle ilgili analiz modülleri ve kullanımı Regresyon analiz modülleri ve kullanımı Parametrik olmayan istatistik modülleri ve kullanımı Deney tasarım modülleri ve kullanımı Log-lineer modellerle ilgili modüller ve kullanımı GLM ile ilgili modüller ve kullanımı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.R Program kurulumu ve temel paketlerin programa yüklenmesi
2.R Programlama Dilinin Esasları -1 (Vektörler, Matrisler)
3.R Programlama Dilinin Esasları -2 (Listeler, Elektronik Tablolar)
4.Veri Manipülasyonu, Yeniden Düzenlenmesi ve Farklı Programlardan Veri Aktarımı
5.R’da Veri Türetimi
6.R'da Fonksiyon Kullanımı
7.R'da Tanımlayıcı İstatistiksel Analizler
8.R Grafiklerine Genel Bakış
9.Standart ve İleri Düzey Grafik Fonksiyonları
10.Kuramsal Dağılımlar ve Yapay Veri Üretilmesi
11.Bağımsız Örneklemler İçin Hipotez Testleri
12.Bağımlı Örneklemler İçin Hipotez Testleri
13.R'da Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
14.Uygulamalar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım1430
Uygulama/Pratik1410
Tartışma610
Soru-Yanıt610
Ev Ödevi210
Toplam730
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Tartışma6530
Soru-Yanıt6424
Ev Ödevi236
Toplam150