Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BİS728 Karar Verme Süreçlerinde İstatistiksel Yöntemler 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Sağlık alanında kullanılan tanı testlerinin duyarlılığı ve özgüllüğünü saptamaya yönelik dört gözlü tablo istatistikleri ve ROC analizi konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olunmasını sağlamaktır.ROC eğrisi yöntemi, tanı testlerinin ve tahmin modellerinin değerlendirilmesine, uygun pozitiflik eşiğinin (Cut off) ve testin ayırt etme gücünün belirlenmesine, iki ya da daha fazla teşhis veya laboratuvar testlerinin tanı performanslarının kıyaslanmasına, laboratuvar sonuçlarının kalitesinin izlenmesine, uygulayıcının gelişiminin izlenmesine ve farklı uygulayıcıların etkinliklerinin karşılaştırılmasına olanak sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç Dr. Leman Tomak
Öğrenme Çıktıları
  1. Tıpta tanı ve tarama amaçlı kullanılan testlerin performanslarını değişik kriterler kullanarak ölçülmesi
  2. Farklı testlerin değişik performans ölçüleri açısından karşılaştırılması
  3. Bir problem için karar ağacı oluşturabilir ve uygun çözümün getirilmesi
  4. Yarar-maliyet dengesini gözeterek en iyi aracın seçilmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Wojtek J. Krzanowski, David J. Hand. 2009. ROC Curves for Continuous Data. May 21, 2009 by Chapman and Hall/CRC Reference - 256 Pages - 13 B/W Illustrations ISBN 9781439800218 - CAT# K10031
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sonuç değişkeni ile risk değişkeninin oluşturduğu 2x2 tablolarda duyarlılık, özgüllük, yanlış pozitiflik, yanlış negatiflik, testin pozitif tanı değeri, testin negatif tanı değeri, testin pozitif ve negatif olabilirlik değerleri hesaplanması. Duyarlık ve özgüllük arasındaki ilişki, Ortak istatistik ile değerlendirme. ROC Analizi, ROC grafiğinin çizilmesi, AUC istatistiği ve güven sınırlarının bulunması, Farklı uygulamalara ait AUC değerlerinin karşılaştırılması yöntemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel olasılık kavramları
2.Tanı testlerinin değerlendirilmesinde kullanılan performans ölçüleri
3.Performans ölçülerinin birleştirilmesi ile elde edilen ölçüler
4.Önsel ve sonsal olasılıklar, kestirim değerleri
5.Performans ölçüleri ve kestirim değerlerine ilişkin istatistiksel yöntemler: Güven aralıkları ve hipotez testleri
6.ROC (Receiver operating characteristic) eğrileri
7.ROC eğrilerine ilişkin istatistiksel yöntemler
8.Üç yönlü ROC Analizi
9.Birden çok test kullanılması durumunda birleşik testin performans ölçüleri
10.Birden çok test kullanılması durumunda en iyi test kombinasyonunun oluşturulması
11.Karar ağaçları, Maliyet-Etkinlik ve Maliyet-Yarar Analizi
12.Tanı testlerinde yanlılık kaynakları ve düzeltme yöntemleri
13.Tanı testlerinin değerlendirilmesinde Bilgi Kuramı yaklaşımı
14.Uygulama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım1430
Uygulama/Pratik1410
Tartışma610
Soru-Yanıt610
Ev Ödevi210
Toplam730
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Tartışma6530
Soru-Yanıt6424
Ev Ödevi236
Toplam150