Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BİS733 Örnekleme 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Örnekleme yöntemlerini tanıtmak, bir araştırmaya başlarken hangi örnekleme yönteminin uygun olduğunu ve uygun örnekleme yöntemine bağlı olarak gerekli olan örneklem genişliğini hesaplamayı öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Değişik örnekleme yöntemlerini bilirler ve bir araştırma için uygun örnekleme yöntemine karar verebilirler.
  2. Kestiricilerin özelliklerini bilirler ve hangi kestiriciyi kullanacaklarına karar verebilirler.
  3. Gerekli örneklem genişliğini hesaplayabilirler.
  4. Örneklemden elde edilen veriyi kullanarak kitle hakkında çıkarsama yapabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. W. G. Cochran, Sampling Techniques. 3rd ed. NewYork: John Wiley and Sons, 1977
2. Levy, Paul S. Sampling of populations-methods and applications . Wiley New York 1991
3. Lemeshow, S, Hosmer, D.W. Klar, J. Lwanga, S.K. Adequacy of sample size in health studies. Chiechester: John Wiley, 1990
4. Yamane T., Çev. Esin A., Aydın C. Bakır M.A., Gürbüzsel E. Temel Örnekleme Yöntemleri. Literatür Yayıncılık, İstanbul 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kitle, örneklem ve kestirimlere ilişkin tanımlar, örneklem dağılışları, bu dağılışların beklenen değerleri ve varyansları, olasılıksal ve olasılıksal olmayan örnekleme yöntemleri. Her örnekleme yöntemi için gerekli örneklem genişliklerinin saptanması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Örneklemeye giriş, temel kavramlar, tanımlar.
2.Kestiriciler ve özellikleri, Örneklem dağılışları ve standart hata
3.Nokta ve aralık kestirimi
4.Kestirim için örneklem genişliğinin hesaplanması
5.Hipotez Testleri için Örneklem genişliğinin hesaplanması
6.Basit rasgele örnekleme
7.Sistematik örnekleme
8.Tabakalı rasgele örnekleme I
9.Tabakalı rasgele örnekleme II
10.Tek aşamalı küme örneklemesi
11.Çok aşamalı küme örneklemesi
12.Saha çalışmalarında örnekleme planlaması
13.Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri
14.Hayvan deneylerinde örneklem genişliği, Yakala-yeniden yakala yöntemi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Ev Ödevi11010
Toplam150