Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
EMB702 Genel Embriyoloji 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Doğum öncesi insan gelişimi ile ilgili bir derstir. Başlıca amacı hızlı hücre çoğalması ve hücre farklılaşmasını içeren embriyonik gelişim evrelerine ait olayları detaylı olarak incelemektir. Ayrıca bu ders normal gelişim sürecinden başka bu evrelerin ve olayların klinik yönünü de irdeler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Öğrenme Çıktıları
  1. Dişi ve erkek genital sistemlerin genel yapısını açıklayabilir
  2. Zigotun oluşumu ve doğum öncesi gelişme dönemlerini tarif edebilir
  3. Gelişme dönemlerindeki esas yapıların ve bunların gelişimini anlatabilir
  4. Embriyo dışı oluşumların yapı ve fonksiyonlarını sayabilir
  5. Doğum defektleri ve prenatal tanıyı konularında bilgi sahibi olur
  6. İmplantasyon, Germ tabakaları, organogenez ve gebeliğin ilk trimesterini tanımlayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Moore, K.M., Persaud, T.V.N., İnsan Embriyoloji, 6. Baskıdan Çeviri, Nobel Tıp Kitabevi, 2002.
Langman J., Medikal Embriyoloji, 2002.
Larsen W.J., Human Embryology, Churchill Livingstone, 1993.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Embriyolojiye giriş, gametogenez, germ disklerinin oluşumu, organogez, fetüsün gelişimi, konjenital malformasyonlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Gametogenez: Germ hücrelerinin erkek ve dişi gametlere dönüşmesi
2.Spermium, spermatogenezis
3.Oosit, oogenezis ovulasyon
4.Zigotun oluşumu
5.Gelişimin 1. Haftası- Ovulasyondan implantasyona
6.Gelişimin 2. Haftası- Bilaminar germ diski
7.Gelişimin 3. Haftası- Trilaminar germ diski
8.Arasınav
9.Gelişimin 3-8. Haftası- Embriyonal dönem
10.Gelişimin 9-38. Haftası- Fötal dönem - Üçüncü aydan doğuma
11.Embriyo dışı oluşumların gelişimi
12.Laboratuvar Sınavı
13.Doğum Defektleri
14.Prenatal Tanı
15.
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1310
Bireysel Çalışma510
Okuma1310
Performans320
Toplam420
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer220
Final Sınavı için Bireysel Çalışma320
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Seminer224
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma13226
Sözlü Sınav326
Performans5315
Ev Ödevi5210
Toplam150