Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİS704 Histolojik Teknikler ve Histokimya 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu ders mikroskopiye hem yeni başlayanlar için, hem de temel prensiplere ait bilgilerini geliştirmek isteyenler için ışık mikroskopi teknikleriyle ilgili prensipler sağlar. Işık mikroskopisine, gerekli ekipmanlara, çeşitli boyama metotlarına ve histokimyada ana uygulamalar ile tekniklerine ait prensipleri içeren bir derstir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler kolayca anlaşılır doku hazırlama teknikleri geliştirirler.
  2. Öğrenciler kesit alma tekniklerini geliştirirler.
  3. Öğrenciler dokuları gömme tekniklerini geliştirirler.
  4. Öğrenciler doku tekniklerini anlar ve geliştirirler.
  5. Öğrenciler doku kültür tekniklerini anlar ve geliştirirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bancroft J,D., Stevens A., Theory and practice of histological techniques, Chuechill Livingstone, 4th edition, 1996
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Histolojik tekniklere giriş, fiksasyon, dehidratasyon, şeffaflaştırma, gömme, kesit alma, boyama.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Histokimya ve sitokimyaya giriş
2.Sitolojik preparasyon, fikzasyon
3.İmmünohistokimyanın tanımı, antijen ve antikorlar, primer reajantların üretimi
4.İmmünhistokimyasal takip ve tespit yöntemleri
5.Histofiziksel metot, aminoasit histokimyasal metod, enzim histokimyasal metod
6.İmmünhistokimyasal metod
7.Proteinlerin tespit yöntemleri
8.Arasınav
9.İn situ hibridizasyon ve teknikleri
10.Antijen Retrival teknikleri
11.İmmünhistokimyasal boyama yöntemleri İmmünhistokimyasal boyamada karşılaşılan problemler
12.lab sinavı
13.Frozen kesitlerde immünhistokimya
14.İmmünhistokimyasal tekniğin seçiminde dikkat edilecek hususlar
15.
16.Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1310
Bireysel Çalışma510
Okuma1310
Performans320
Toplam420
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer220
Final Sınavı için Bireysel Çalışma320
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Seminer224
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Okuma2510
Sözlü Sınav13226
Performans339
Ev Ödevi5210
Toplam138