Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİS713 Erkek Üreme Sistemi 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Erkek üreme sisteminde ileri bir derstir. Histolojisi, embriyolojisi ve fonksiyonuyla ilgilidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Öğrenme Çıktıları
 1. Testis kesitinde histolojik olarak gözlenen ana düzenlemeyi tanımlayabilir.
 2. Seminifer tübül epitelini (germinal epitel) oluşturan hücreleri ve özelliklerini sayabilir.
 3. Öğrenciler erkek üreme sistemindeki tüm hücre çeşitlerini ve bu hücrelerin hangi yapıları oluşturduklarını betimlerler ve ifade ederler.
 4. Sertoli hücrelerinin fonksiyonlarını sayabilir.
 5. Leydig hücrelerinin yerini ve fonksiyonlarını tanımlayabilir.
 6. Öğrenciler duktus deferensi duvar tabakalarıyla beraber tanımlarlar.
 7. Öğrenciler, spermatogenezis aşamalarını ve her aşamadaki önemli olayları anlatabilir.
 8. Öğrenciler, olgun bir spermatozoonun bölümlerini ve organellerinin düzenlenişini tarif edebilir.
 9. Öğrenciler, Sperm ileti yollarını sırasıyla sayabilmeli ve ince yapısını tanımlayabilir.
 10. Öğrenciler spermatojenik hücreleri tanımlar.
 11. Semenin muhteviyatını açıklayabilir.
 12. Öğrenci, duktus epididimisin histolojik yapısını açıklayabilir.
 13. Öğrenci, prostat bezinin histolojik yapısını ve işlevini açıklayabilir.
 14. Öğrenci, glans penis yapısını tanımlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000.
Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997.
Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Testisler, genital kanallar, yardımcı genital bezler, penis.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Testisin histolojik yapısı ve hücresel düzenlenimi
2.Spermin yapısı ve spermatgenezi etkileyen patolojik durumlar
3.Spermin taşınması
4.Spermin olgunlaşması
5.Testis gelişimi ve meydana gelen anomaliler
6.Spermatogenez ve spermiyogenez esnasında gelişen olaylar
7.Duktus eferentes, duktus epididimis ve duktus deferensin histolojik yapısı
8.Ara sınav
9.Testisin inişi ve erkek üreme kanalının genetik anomalileri
10.Yardımcı genital bezler ve histolojik yapıları
11.Bulboürethral bezler
12.Penisin Histolojik yapısı
13.Erkek genital kanalının hormonal kontrolü
14.Testis, duktus epididimis, duktus deferens, duktus efferentes, seminal vezikül ve prostat preparatlarının laboratuarda incelenmesi
15.Laboratuar sınavı
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1310
Bireysel Çalışma510
Okuma1310
Performans320
Toplam420
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer220
Final Sınavı için Bireysel Çalışma320
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Seminer224
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma13226
Sözlü Sınav326
Performans5315
Ev Ödevi5210
Toplam150