Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİS715 Endokrin Sistem 927001 1 2 0
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Endokrin sistemi ile ilgili ileri bir derstir. Endokrin sistemi şekillendiren hücrelerin ve organların histolojisi, ve fonksiyonuyla ilgilidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Öğrenme Çıktıları
 1. Öğrenci endokrin ve nöroendokrin organ tanımını yapabilir.
 2. Öğrenci endokrin ve ekzokrin organ arasındaki farkı ayırt edebilir.
 3. Öğrenci, kapsül, septa, parankim, stroma ve lobül tanımlarını yapabilir.
 4. Endokrin organların damarlanmasını açıklayabilir.
 5. Öğrenci, tiroid bezinin histolojik yapısını ve gelişimini açıklayabilir.
 6. Öğrenci, paratiroid bezinin histolojik yapılanmasını ve gelişimi açıklayabilir.
 7. Paratiroid bezinin kalsitonin metabolizmasındaki rolünü kavrayabilir.
 8. Öğrenci, adrenal bezin histolojik yapısı ve fonksiyonunu açıklayabilir.
 9. Öğrenci,pankreasın endokrin rolünü kavrayabilir.
 10. Öğrenci hipotalamohipofiziyal sistemi anahatları ile tanımlayabilir.
 11. Öğrenci, epifiz bezinin gelişimi ve histolojisini tanımlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000.
Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997.
Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hormonlar, hipofiz, tiroit, paratiroit, böbrek üstü bezi, epifiz.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Endokrin Sisteme Giriş
2.Endokrin kontrol örneği ve negatif feedback kontrol mekanizması
3.Tiroid bezinin gelişimi
4.Tiroid bezinin endokrin fonksiyonu ve histolojisi
5.Paratiroid bezinin gelişimi ve histolojik yapısı
6.Adrenal bezin gelişimi
7.Adrenal bezin histolojisi
8.Ara Sınav
9.Pankreasın gelişimi
10.Endokrin pankreasın fonksiyonu ve langerhans adacıklarının histolojik yapısı
11.Hipotalamohipofizyal sistemin ana hatları
12.Hipofizin embriyolojik kökeni
13.Adenohipofiz ve nörohipofizin histolojisi
14.Epifiz bezinin gelişimi ve histolojisi
15.Laboratuar sınavı
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1310
Bireysel Çalışma510
Okuma1310
Performans020
Toplam360
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer220
Final Sınavı için Bireysel Çalışma320
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Seminer224
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma13226
Performans326
Sözlü Sınav5315
Ev Ödevi5210
Toplam150