Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİS722 Sinir Sistemi Histolojisi 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Merkezi ve çevresel sinir sistemine ait hücresel elemanların özelliklerini incelemek. Nöronlar ve glial hücrelerin yapılarını araştırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Bülent Ayas
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler hücre çekirdekçiğini, iç ve dış zarlarını, perinükleer sisternaları ve porları tanımlarlar.
  2. Öğrenciler hücre zarlarını tanımlarlar.
  3. Öğrenciler endoplazmik retikulum çeşitleri olan düz ve granüllü endoplazmik retıkulumların yapısal ve fonksiyonel özelliklerini tanımlarlar.
  4. Öğrenciler golgi kompleksinin yapısal ve fonksiyonel özelliğini ve cis ve trans yüzünü tanımlarlar.
  5. Öğrenciler lizozomun yapısal ve fonksiyonel özelliğini ve birincil ve ikincil lizozomları tanımlarlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
– Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000.– Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2nd Edition Mosby, London, 1997.– Gartner L.P., Hiatt J.L. Color Textbook of Histology. WB Saunders, Philadelphia, 2001.– Kristić R.V., Human Microscopy Anatomy. Springer Verlag, Berlin, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sinir sisteminin genel düzenlenişi,nöron ve glia tipleri,periferik sinirin yapısı, duyu gangliyonları,beyin, beyincik ve omuriliğin histolojik düzenlenmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sinir sisteminin genel düzenlenişi
2.Sinir sisteminin gelişimi
3.Nöron ve glial hücre tipleri
4.Merkezi sinir sisteminin gelişimi
5.Beynin histolojik yapısı
6.Beyinciğin histolojik yapısı
7.Spinal kordun histolojik yapısı
8.Arasınav
9.Periferik sinir sistemi gelişimi
10.Periferik sinir sisteminin histolojik yapısı
11.Segmental demiyelinizasyon
12.Aksonal dejenerasyon
13.Duyu gangliyonları
14.Otonomik gangliyonlar
15.Laboratuar sınavı
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1310
Bireysel Çalışma510
Okuma1310
Performans320
Toplam420
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer220
Final Sınavı için Bireysel Çalışma320
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Seminer224
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma236
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Okuma224
Sözlü Sınav13226
Performans5315
Ev Ödevi5210
Toplam150