Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HİS725 Hücre İnce Yapısı 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Hücrenin ışık ve elektron mikroskop düzeyindeki ince yapısının incelemesini kapsar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Bülent Ayas
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler hücre çekirdekçiğini, iç ve dış zarlarını, perinükleer sisternaları ve porları tanımlarlar.
  2. Öğrenciler hücre zarlarını tanımlarlar.
  3. Öğrenciler endoplazmik retikulum çeşitleri olan düz ve granüllü endoplazmik retıkulumların yapısal ve fonksiyonel özelliklerini tanımlarlar.
  4. Öğrenciler golgi kompleksinin yapısal ve fonksiyonel özelliğini ve cis ve trans yüzünü tanımlarlar.
  5. Öğrenciler lizozomun yapısal ve fonksiyonel özelliğini ve birincil ve ikincil lizozomları tanımlarlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
– Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology.
Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000.
– Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2nd Edition
Mosby, London, 1997.
– Gartner L.P., Hiatt J.L. Color Textbook of Histology.
WB Saunders, Philadelphia, 2001.
– Kristić R.V., Human Microscopy Anatomy. Springer
Verlag, Berlin, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hücreye giriş, hücre zarı, membran transport, çekirdek, protein sentezi, endoplazmik retikulum, hücreiçi taşıma, Golgi cisimciği, lizozomlar, peroksizomlar, mitokondri, hücre iskeleti ve hücre hareketi, hücre inklüzyonları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hücre işlevleri ve farklılaşması
2.Sitoplazma, Plazma membranı modelleri
3.Pinositoz, endositoz, fagositoz, ekzositoz
4.Hücre membranında sinyalizasyon Hücre içi reseptörlerin düzenlediği uyarılar
5.Mitokondri yapı ve fonksiyonu Ribozom yapı ve fonksiyonu
6.Endoplazmik retikulum yapı ve fonksiyonu, Golgi kompleksi yapı ve fonksiyonu
7.Lizozom yapı ve fonksiyonu, Peroksizom yapı ve fonksiyonu
8.Arasınav
9.Salgı granülü yapı ve fonksiyonu
10.Mikrotubul yapı ve fonksiyonu, silya ve flagelya yapı ve fonksiyonu
11.Mikrofilament yapı ve fonksiyonu sitokeratin yapı ve fonksiyonu
12.Laboratuar Sınavı
13.Sitoplazmik inklüzyonlar, sitomatriks
14.Hücre bileşenleri ile ilgili hastalıklar
15.Dönem sonu sınavı
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Seminer224
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma236
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Okuma224
Sözlü Sınav13226
Performans5315
Ev Ödevi5210
Toplam150