Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İHİS704 Histologic Techniques and Histochemistry 927001 1 2 0
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Histokimya ve immunohistıkimya teknikleri konusunda detaylı bilgiye sahip olmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Histokimya tekniklerinin prensibini açıklayabilir.
  2. İmmünohistokimyasal protokolleri açıklayabilir.
  3. Işık ve floresan mikroskobik analizler için kullanılan histopatolojik boyamaları laboratuarda uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gartner L.P, Hiatt J.L., Color Text Book of Histology, Second Edition, Saunders Company, Philadelphia, 1983.- Junqueıra L.C., Carneiro J. (Çeviri Editörü: Aytekin Y., Solakoğlu S.), Temel Histoloji, Nobel Tıp Katabevleri, Ankara, 2006.- Ross M.H., Pawlina W., Histology A Text and Atlas, Fourth Edition, Lippincott Williams & Wilkins Company, Baltimore, 2003.- Lee G., Luna H.T., .Manual of histologıc staining methods of the armed forces institute of pathology, McGraw – Hill Book Company, New York, 1973.- Gridley M.F (Çeviri: Aker O.N.), Laboratuar El Kitabı, GATA Patolojik Anatomi Enstitüsü Yayınları, 1970.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
histokimyasal ve immunohistokimyasal tekniklerin uygulanma şekilleri, histopatolojik boyama tekniklerinin dokuya özgü nitelendirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Histokimya tekniklerine giriş
2.Histokimyasal prosedürler
3.Enzim histokimyası ve boyamaları
4.İmmünohistokimyasal metotlara giriş
5.Antijen koruma metotları
6.İmmünositokimya
7.Monoklonal ve poliklonal antikorlar
8.Ara sınav
9.Maserasyon ve dekalsifikasyon teknikleri
10.Bağ dokusu boyaları
11.Karbonhidrat boyaları
12.Protein boyaları
13.Amiloid ve lipid boyaları
14.Pigment ve minerallerin boyanması
15.nükleik asitlerin boyanması
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1310
Bireysel Çalışma510
Okuma1310
Performans320
Toplam420
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer220
Final Sınavı için Bireysel Çalışma320
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Seminer224
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma13226
Sözlü Sınav326
Performans5315
Ev Ödevi5210
Toplam150