Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İHİS708 The Circulatory System 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dolaşım sisteminde ileri bir derstir. Kan ve lenfatik dolaşım sistemi ile kalbin histolojisi, embriyolojisi ve fonksiyonuyla ilgilidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Öğrenme Çıktıları
  1. Kalbin duvar yapısını tanımlayabilir ve kalbin duvar yapısını oluşturan katmanların özelliklerini açıklayabilir.
  2. Kalp kasının özelliklerini açılayabilir ve diğer kas tipleri ile farkını ortaya koyabilir.
  3. Arteryel ve venöz sistemin damarlarının duvar yapısını tanımlayabilir.
  4. Damarlardaki işlevsel farklanmayı açıklayabilir.
  5. Öğrenciler kapillerlerin morfolojik yapılarını tanımlayabilir.
  6. Öğrenciler arteriyol, venül ve kapiller yapılarını mikroskobik olarak ayırt edebilir.
  7. Öğrenciler lenf damarı ve venül ayrımını mikroskobik olarak yapabilir.
  8. Öğrenciler lenf dolaşımına ilişkin özellikleri tanımlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000.
Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997.
Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kan damarlarının genel yapısı, arterler, kapillerler, venler, kalp, lenfatik damar sistemi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kalp ve damarların gelişmesi
2.Kalp ve damar sisteminin genel özellikleri
3.Kalp histolojisi ve kalbin iletici sistemi
4.Arterler ve özel kapiler yapıları
5.Venler
6.Lenfatik sistemin immün düzenlenmesi
7.Doğal ve edinilmiş bağışıklık, Kompleman sistemi
8.Ara Sınav
9.Lenf düğümünün histolojisi
10.Tonsillalar ve apendiksin histolojisi
11.Timus gelişimi ve histolojik yapısı
12.Laboratuvar Sınavı
13.Dalak ve dalağın damarlanması
14.Kan yapımı ve bağışık yanıtta rol oynayan hücreler
15.
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1310
Bireysel Çalışma510
Okuma1310
Performans320
Toplam420
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı060
Seminer020
Final Sınavı için Bireysel Çalışma020
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Tartışma13113
Seminer224
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma13226
Performans326
Sözlü Sınav5315
Ev Ödevi5210
Toplam150