Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İHİS714 The Lenforeticular System 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
İmmün sistem hakkında ileri bir derstir. İmmün sistemi şekillendiren hücrelerin ve organların histolojisi, ve fonksiyonuyla ilgilidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Öğrenme Çıktıları
 1. İmmün-lenfatik sistemin düzenlenmesini açıklayabilir.
 2. Doğal ve edinilmiş bağışıklığı tanımlayabilir.
 3. Timusun fonksiyonel ve mikroanatomik özelliklerini açıklayabilir.
 4. Dalağın fonksiyonel ve histolojik yapısını açıklayabilir.
 5. Lenf düğümünün fonksiyonel özelliklerini açıklayabilir.
 6. Lenf düğümlerinin fonksiyonunu söyleyebilir.
 7. Tonsillerin savunmadaki rolünü tanımlayabilir.
 8. Farklı dokulardaki fagositik hücrelerin isimlerini sayabilir.
 9. Kompleman sistemi açıklayabilir.
 10. T ve B lenfositleri tanımlayabilir.
 11. T hücre reseptör kompleksini açıklayabilir.
 12. T lenfositlerin timik eğitimini tanımlayabilir.
 13. Tonsillanın histolojik yapısını ve fonksiyonunu açıklayabilir.
 14. B hücrelerinin gelişimini açıklayabilir.
 15. Lenf düğümü, tonsilla, timus ve dalağın histolojik görüntülerini mikroskobik düzeyde ayırt edebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Young B, Heat J.W., Wheather’s Functional Histology. Churchill Livingstone , Edinburgh, 2000.
Stevens A, Lowe J., Human Histology. 2 nd Edition Mosby, London, 1997.
Kristić R.,V., Human Microscopy Anatomy. Springer-Verlag, Berlin, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenciler testisleri, dış yapısını, iç yapısını; genel yapısal farklılıkları tanımlarlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Lenfoid Organlar
2.İmmünojenler ve Antijenler
3.B ve T Lenfositler
4.Antijen Sunucu Hücreler
5.Dendritik Hücreler
6.Majör Doku Uyumu Kompleksi
7.Organ Transplantasyonu
8.Ara Sınav
9.Kompleman Sistemi
10.Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
11.Timus
12.Lenf Düğümleri
13.Histofizyoloji
14.Dalak
15.Tonsiller (Bademcikler)
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Derse Katılım1310
Bireysel Çalışma510
Okuma1310
Performans320
Toplam420
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Seminer220
Final Sınavı için Bireysel Çalışma320
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Derse Katılım122
Seminer13339
Makale Kritik Etme13113
Bireysel Çalışma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5315
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma339
Okuma2510
Laboratuvar Ara Sınavı13226
Performans326
Sözlü Sınav5315
Ev Ödevi5210
Toplam150