Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT701 Farmakolojide Temel Kavram ve İlkeler 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste farmakoloji ve ilaçlarla ilgili temel kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Yrd.Doç.Dr. Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Farmakolojinin ve alt bilim dallarının tanımını bilir.
  2. İlacın tanımı, kaynakları, dozları ve yapı-etki ilişkisini bilir.
  3. İlaçların kullanılma yollarını bilir.
  4. İlaçların etki şekillerini bilir.
  5. İlaçlara direnç ve bağımlılık nedenlerini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 ve Cilt 2 (2009)
Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999
Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001
Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002
The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985
Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Farmakolojiye giriş, ilaçların kullanım yolları ve emilme, ilaçların dağılımı, ilaçların biyotransformasyonu, ilaçların atılması, ilaçların etki şekilleri, ilaçlar arasında etkileşme, ilaca direnç ve bağımlılık, ilaçların istenmeyen etkileri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Farmakolojinin tanımı ve alt bilim dalları
2.İlaçların tanımı, kaynakları ve kullanım yolları
3.Farmakokinetik, temel kavramlar
4.Farmakokinetik, emilim
5.Farmakokinetik, dağılım
6.Farmakokinetik, biyotransformayon
7.Farmakokinetik, atılım
8.VİZE SINAVI
9.Farmakodinamik
10.İlaçların dozları
11.İlaçların etki şekilleri
12.İlaçlara direnç
13.İlaçlara bağımlılık
14.Reçete yazılması, veteriner ilaçların ruhsatlandırılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150