Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT713 Kemoterapötikler II 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste diğer kematerapötik ilaçlar ve bunların etkilerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Mantarları etkileyen ilaçları bilir.
  2. Antiseptik ve dezenfektanlar hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Neoplastik hastalıkların kemoterapisini kavrar.
  4. Viruslara etkili ilaçları öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 ve Cilt 2 (2009)
Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999
Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001
Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002
The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985
Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mantarları etkileyen ilaçlar, antiseptik ve dezenfektanlar, neoplastik hastalıklarda kemoterapi, virüsleri etkileyen ilaçlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mantarları etkileyen ilaçlar
2.İyot ve bileşikleri, Civa bileşikleri, Organik asitler ve tuzları, Boyalar, Fenoller
3.Nitrofuranlar, Azol bileşikler, Triazol bileşikler, Poliyen antibiyotikler, Diğer İlaçlar
4.Antiseptik ve Dezenfektanlar
5.Fenol ve Türevleri, Alkoller, Aldehidler, Asitler, Alkaliler
6.Halojenler ve Halojenli bileşikler, Yükseltgeyici maddeler, Ağır metal ve tuzları
7.Yüzeyde etkin maddeler, Boyalar, Biguanidinler, Amfoterik maddeler, Diğerleri
8.VİZE SINAVI
9.Neoplastik hastalıklarda kemoterapi
10.Alkilleyici ilaçlar, Antimetabolitler
11.Bitki kaynaklı ilaçlar, Antibiyotikler, Enzimler
12.Hormonlar ve Hormon antagonistleri, Diğer Maddeler
13.Virüsleri etkileyen ilaçlar
14.Primidin analogları, Pürin analogları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150