Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT725 Farmakolojide Biyoteknoloji 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste farmakolojide biyoteknolojinin önemi ve biyoteknolojik ilaçların özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Biyoteknolojik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Farmasötik biyoteknoloji hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Monoklonal antikorların teşhis ve tedavide kullanımlarını öğrenir.
  4. Biyoteknoloji ürünlerinin özellikleri ve kullanılmalarını bilir.
  5. Biyoteknolojik ürünlerin farmasotik dozaj şekillerini öğrenir.
  6. Onaylı ve kullanılmakta olan biyoteknolojik ilaçları bilir.
  7. Farmakolojide biyoteknolojinin önemini kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007)
Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999
Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001
Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002
The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985
Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Biyoteknolojik uygulamalar, farmakolojide biyoteknolojinin önemi, farmasotik biyoteknoloji, monoklonal antikorlar, teşhis ve tedavide kullanımları, biyoteknoloji ürünlerinin özellikleri ve kullanılmaları, biyoteknolojik ürünlerin farmasotik dozaj şekilleri, onaylı ve kullanılmakta olan biyoteknolojik ilaçlar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Biyoteknolojik uygulamalar
2.Farmakolojide biyoteknolojinin önemi
3.Farmasotik biyoteknoloji (I)
4.Farmasotik biyoteknoloji (II)
5.Monoklonal antikorlar, teşhis ve tedavide kullanımları (I)
6.Monoklonal antikorlar, teşhis ve tedavide kullanımları (II)
7.Biyoteknoloji ürünlerinin özellikleri ve kullanılmaları (I)
8.VİZE SINAVI
9.Biyoteknoloji ürünlerinin özellikleri ve kullanılmaları (II)
10.Biyoteknoloji ürünlerinin özellikleri ve kullanılmaları (III)
11.Biyoteknolojik ürünlerin farmasotik dozaj şekilleri (I)
12.Biyoteknolojik ürünlerin farmasotik dozaj şekilleri (II)
13.Onaylı ve kullanılmakta olan biyoteknolojik ilaçlar (I)
14.Onaylı ve kullanılmakta olan biyoteknolojik ilaçlar (II)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150