Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VFT729 Forensik Toksikoloji, Biyolojik Materyalden Zehirlenen İzolasyonu ve İdentifikasyonu 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste forensik toksikolojinin prensipleri ve modern analiz metotları ile biyolojik materyallerden zehirlerin izolsyonu ve identifikasyonunun öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Doç.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Dr.Öğr.Üyesi Enes ATMACA
Öğrenme Çıktıları
  1. Forensik toksikolojinin çalışma alanlarını bilir.
  2. Forensik toksikoloji yönünden zehir gruplarını bilir.
  3. Biyolojik materyalden zehirlerin izolasyonunu öğrenir.
  4. Zehirlerin tanımlanma yöntemlerini bilir.
  5. Modern analiz metotlarını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., Cilt 1 (2009), Cilt 2 (2007)
Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999
Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001
Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002
The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985
Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Forensik toksikolojinin çalışma alanları, forensik toksikoloji yönünden zehir grupları, biyolojik materyalden zehirlerin izolasyonu, zehirlerin tanımlanması, modern analiz metotları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Forensik toksikolojinin çalışma alanları
2.Forensik toksikoloji yönünden zehir grupları
3.Gazlar, Uçucu maddeler, İlaçlar
4.Metaller, Pestisidler, Anyonlar, Diğer bileşikler
5.Biyolojik materyalden zehirlerin izolasyonu
6.Ekstraksiyon, Maserasyon, Dijesyon
7.İnfüzyon, Dekoksiyon, Perkolasyon
8.VİZE SINAVI
9.Damıtma, Yıkımlama, Yakma, Külleştirme
10.Zehirlerin tanımlanması
11.Fiziksel muayene
12.Kimyasal muayene
13.Modern analiz metotları
14.Kromatografik ve spektrometrik yöntemler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam150