Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VPZ717 Klinik Parazitoloji 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste paraziter hastalıkların klinik bulguları ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenci; evcil hayvanlarda hastalık oluşturan helmintlerin klinik bulgularını tanımlayabilir.
  2. Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan protozoonların klinik bulgularını tanımlayabilir.
  3. Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan ektoparazitlerin klinik bulgularını tanımlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Sloss MW, Kemp RL, Zajac AM, 1994. Veterinary Clinical Parasitology. Sixth Edition. Iowa State Universty Press/ Ames, Iowa
-Hendrix CM, 1998. Diagnostic Veterinary Parasitology. Secon Edition. Mosby, Inc. St. Louis: MO
-Garcia LS, 2001. Diagnostic Medical Parasitology, 4th edition. ASM pres
-Foreyt WJ, 2001. Veterinary Parasitology, Reference Manual. Fifth Edition. Iowa State: Press,A Blackwell Publihing Company
-Toparlak M, Tüzer E, 1997. Veteriner Helmintoloji. İstanbul Üniv Vet Fak Parazitoloji ABD, İstanbul
-Öge H, 2005. Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Evcil hayvanlarda sorun oluşturan önemli paraziter hastalıkların klinik bulguları ve bunların tanısal değeri ve tanı yöntemleri üzerinde durulur.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Büyük ruminantlarda helmintlerin klinik bulguları ve tanısı
2.Büyük ruminantlarda protozoonların klinik bulguları ve tanısı
3.Büyük ruminantlarda ektoparazitlerin klinik bulguları ve tanısı
4.Küçük ruminantlarda helmintlerin klinik bulguları ve tanısı
5.Küçük ruminantlarda protozoonların klinik bulguları ve tanısı
6.Küçük ruminantlarda ektoparazitlerin klinik bulguları ve tanısı
7.Karnivorlarda helmintlerin klinik bulguları ve tanısı
8.Karnivorlarda protozoonların klinik bulguları ve tanısı
9.Karnivorlarda ektoparazitlerin klinik bulguları ve tanısı
10.Arasınav
11.Kanatlılarda helmintlerin klinik bulguları ve tanısı
12.Kanatlılarda protozoonların klinik bulguları ve tanısı
13.Kanatlılarda ektoparazitlerin klinik bulguları ve tanısı
14.Tektırnaklılarda protozoonların, helmintlerin ve ektoparazitlerin klinik bulguları ve tanısı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Tartışma14342
Beyin Fırtınası14342
Toplam150