Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VPZ745 Parazitik İnsektalar 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Evcil hayvanlarda sorun oluşturan kanatlı ve kanatsız parazitik insektalardan myasis etkenleri, pire ve bitlerin morfolojileri, yaşam çemberleri, sınıflandırılmaları, oluşturdukları hastalıklar, teşhisi, sağaltımı ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenci; parazitik insektaların morfoloji ve yaşam çemberlerini tanımlayabilir.
  2. Parazitik insektaların taksonomisini ve medikal önemlerini açıklayabilir.
  3. Parazitik insektalardan kaynaklı hastalıkları tedavi ve kontrol edebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Dik B. Veteriner Entomoloji. 2.Baskı, Konya. 2003.
-Mimioğlu M., Veteriner ve Tıbbi Artropodoloji. Ankara. Ankara Üniv. Basımevi.1973
-Gordh G. A Dictionary of Entomology, Goardh G, CABI Publishing, Oxon, 2001.
-Huffaker CB, Gutierrez AP. Ecological Entomology 2ed., NY, 1999.
-Eds.Resh VH, Carde RT. Encylopedia of Insects. Academic Press, California, 2003.
-Ed. Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007.
-Harwood RF, James MT. Entomology in Human and Animal Health 7ed., Macmillan Publishing, NY, 1979.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Evcil hayvanlarda sorun oluşturan kanatlı ve kanatsız parazitik insektalardan; Orthoptera (Blattaria, Hamam böcekleri), Mallophaga (Isırıcı bitler), Anoplura (Sokucu bitler), Hemiptera (Tahta kurulan), Odonata (Kız böcekleri), Dermaptera (Kulağakaçanlar), Plecoptera (Taş sinekleri), Isoptera (Termitler), Psocoptera (Kitap bitleri), Coleoptera (Kın kanatlılar), Hymenoptera (Zar kanatlılar), Lepidoptera (Kelebek ve güveler), Neuroptera (Sinir kanatlılar), Siphonaptera (Aphaniptera, Pireler), Diptera (Gerçek sinekler, çift kanatlılar) ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Parazitik insektaların klasifikasyon, taksonomi ve sistematiği
2.Parazitik insektaların morfolojik karakterleri
3.Parazitik insektaların genel özellikleri
4.Parazitik insektaların beslenme tipleri ve üreme yerleri
5.Parazitik insektaların fizyolojileri ve serolojik farklılıkları
6.Parazitik insektaların biyolojileri ve çevre ile ilişkileri
7.Parazitik insektaların zararlı etkileri
8.Parazitik insektaların ekonomik önemleri
9.Arasınav
10.Odonata ve Hemiptera
11.Blattaria ve Coleoptera
12.Lepidoptera ve Hymenoptera
13.Phthiraptera(Mallophaga ve Anoplura),Diptera (Bir çift kanatlılar)
14.Siphonaptera (Pireler), Myiasis sinekleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Tartışma14342
Beyin Fırtınası14342
Toplam150