Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VPZ747 Paraziter İmmünoloji ve Aşı Çalışmaları 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste paraziter hastalıklarda gelişen immun yanıtın öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenci; paraziter hastalıklarda gelişen immun yanıtın nasıl oluştuğunu açıklayabilir.
  2. Edindiği bilgileri paraziter hastalıklarda ve paraziter immunolojide kullanılabilir.
  3. Klinik parazitolojide bu bilgileri kullanarak immun sistem ile ilgili çıkan problemleri çözebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Male D, Brostoff J, Roth DB, Roitt IM. Immunology. Elsevier, 2013.
Özcel MA, İnci A, Turgay N, Köroğlu E. (Eds.) Tıbbi ve Veteriner Immunoparazitoloji. İzmir, Türkiye Parazitol Dern. Yayın No.21. 2007.
Smyth JS. Introduction to Animal Parasitology 3rd ed. Cambridge Univ Press, Cambridge, 1994.
Mehlhorn H. (Ed.) Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007.
Gerald D. Schmidth, Lorry S. Roberts. Foundations of Parasitology. 7th Ed. Mc Graw Hill, NY, 2006.
Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary Parasitology. 3rd ed. Wiley-Blackwell, Oxford, 2007.
Özcel MA. (Ed). İmmun Yetmezlikte Önemi Artan Paraziter Hastalıklar. İzmir, T.Parazitol Dern Yayın No 12. Ege Üniv. Basımevi. 1995.
Day MJ, Schultz RD. Veterinary Immunology.Principle and Practice. Mansn Publishing.
Tizard IR. Veterinary Immunology: An Introduction. 9th Ed. 2012 (ISBN-10: 1455703621 | ISBN-13: 978-1455703623) Elseiver.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İmmünoloji ile ilgili temel bilgiler yanında paraziter hastalıklarda hücresel ve humoral yanıt ve parazitlerin diğer mikroorganizmalardan farkları ve immün sistemden kaçış mekanizmaları anlatılır. Bunun yanında gerek ülkemizde gerekse yurtdışında ticari olarak kullanılan antiparaziter aşılar ile geliştirilmek için uğraşılan yeni aşıların genel prensipleri, hazırlama ve kullanma teknikleri anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İmmun sistem elemanları
2.İmmun sistem elemanlarına antijen tanıtımı
3.Doğal bağışıklık mekanizması
4.İmmun efektör hücreler
5.Paraziter hastalıklardaToll-like reseptörler
6.Hücresel bağışıklık mekanizması
7.Paraziter hastalıklarda sitokinlerin rolü
8.Humoral bağışılık mekanimaları / Arasınav
9.Protozoonların immun sistemden kaçış mekanizmaları
10.Helmintlerin immun sistemden kaçış mekanizmaları
11.Parazitlerin bağışıklık mekanizmalarını kendi yararlarına kullanmaları
12.Helmint enfeksiyonlarında eozinofil ve mast hücrelerinin rolü
13.Artropodlara karşı gelişen hipersenzitizasyonlar, Konak direnci
14.Paraziter aşılarda bağışıklık mekanizmaları, Paraziter hastalıklarda immun patolojik durumlar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Beyin Fırtınası14342
Toplam150