Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VPZ753 Moleküler ve Serolojik Tanı Yöntemleri 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste parazitolojide yararlanılan serolojik ve moleküler tanı yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenciler; ELISA, IFA ve IFAT tekniğini kullanabilir.
  2. Kan ve doku örneklerinden DNA ekstraksiyonu yapabilir.
  3. PCR ve RFLP tekniklerini kullanarak DNA çoğaltabilir.
  4. Bütün bu tekniklerin paraziter hastalıklarda nasıl kullanılacağını açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Sloss MW, Kemp RL, Zajac AM, 1994. Veterinary Clinical Parasitology. Sixth Edition. Iowa State Universty Press/ Ames, Iowa
-Hendrix CM, 1998. Diagnostic Veterinary Parasitology. Secon Edition. Mosby, Inc. St. Louis: MO
-Garcia LS, 2001. Diagnostic Medical Parasitology, 4th edition. ASM pres
-Foreyt WJ, 2001. Veterinary Parasitology, Reference Manual. Fifth Edition. Iowa State: Press,A Blackwell Publihing Company
- Melvin M. Electrophoresis. John Wiley and Sons, London, 1987.
-Eds. Marr JJ, Nilsen TW, Komuniecki RW. Molecular Medical Parasitology. Academic Press, London, 2003.
-Öge H, 2005. Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Veteriner ve Tıbbi Parazitolojide kullanılan IFAT, ELİSA ve PCR, gibi moleküler ve serolojik tanı yöntemlerin genel prensipleri, rutin ve paraziter araştırmalarda kullanım yöntemleri anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Primer prob seçimi
2.DNA ve RNA izolasyonu
3.Moleküler amplifikasyon teknikleri
4.Restriksiyon endonükleazlar
5.DNA dizi analizi
6.Monoklonal antikor üretimi
7.Moleküler tekniklerin veteriner parazitolojide uygulama alanları
8.Moleküler ve serolojik çalışmalarda kullanılan cihazların tanıtımı
9.Hibridizasyon yöntemleri
10.Parazit hastalıklarında PCR
11.Parazit hastalıklarında RT-PCR
12.Parazit hastalıklarında ELISA
13.Western Blotting, Parazitlerin tanısında RFLP
14.Parazit hastalıklarında IFAT, Parazit hastalıklarda farklı testlerin karşılaştırılması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Tartışma14342
Beyin Fırtınası14342
Toplam150