Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VPZ754 Parazitlerin Toplanması ve Saklanması ve İdentifikasyonu 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste parazitlerin toplanması, tespiti, saklanması için uygulanan genel ilkeler ile kullanılan solüsyon ve boyama yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenciler; parazitleri toplayabilir.
  2. Tespit edebilir.
  3. Saklayabilir.
  4. Preparat hazırlayıp, boyayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Burgu A, Karaer Z, 2005. Paraziter Hastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19
-Smyth JD,1994. Introduction to Animal Parasitology. Third Edition,Cambridge: Cambridge Universty Press
-Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London
-Anderson RC, 2000. Nematode Parasites of Vertebrates Their Development and Transmission. CAB Int. Wallinford Oxon
-Garcia LS, 2001. Diagnostic Medical Parasitology, 4th edition. ASM pres
-Hendrix CM, 1998. Diagnostic Veterinary Parasitology. Secon Edition. Mosby, Inc. St. Louis: MO
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Evcil ve yaban hayvanlarda hastalık yapan parazitlerin teşhis ve epidemiyolojik çalışmalar için doğadan, canlı hayvanlardan veya nekropsi ile ölen hayvanlardan toplanması, tespiti, saklanması için uygulanan genel ilkeler ile kullanılan solüsyon ve boyama yöntemleri anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Paraziter tanı yöntemleri
2.Canlı hayvanda paraziter tanı
3.Paraziter nekropsi
4.Dışkıdan yumurta-larva toplanması
5.Dışkı kültürü
6.Parazitlerin saklanması ve saklama solüsyonları
7.Kan frotisi ve boyama teknikleri
8.Trematod ve sestodlarda boyama
9.Arasınav
10.Helmint tespit solüsyonları
11.Ektoparazitlerin toplanması ve saklanması
12.Ektoparazit tespit solüsyonları
13.Parazitolojik muayenede biopsi alınması, Serolojik ve moleküler analiz için örnek alma ve saklama
14.Parazitolojide kullanılan solüsyonlar, Parazit örneklerinin arşivlenmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Tartışma14342
Beyin Fırtınası14342
Toplam150