Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VPZ760 Sucul Hayvanların Parazitleri 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste balıklarda patojen olan parazit ve özellikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Anabilim Dalı akademik kurul kararı ile belirlenir.
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenci balıklarda patojen olan parazitleri tanımlayabilir.
  2. Balıklarda görülen parazitlerin yaşam döngülerini açıklayabilir.
  3. Balıklarda görülen paraziter hastalıkları teşhis edebilir.
  4. Balıklarda görülen paraziter hastalıkları tedavi edebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Erer H, 2002. Balık Hastalıkları.2. Baskı, Selçuk Üniv Basım Evi:Konya
-Arda M, Seçer S, Sarıeyüpoğlu M, 2002. Balık Hastalıkları. Ankara: Medisan
-Ekingen, G, 1983. Tatlısu Balık Parazitleri. Fırat Üniv. Su Ürünleri Yüksekokulu Yayınları 1
-Grabda J, 1991. Marine Fish Parasitology. PWN- Polish Scientific Publishers, Warszawa
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Evcil balıklarda sorun oluşturan protozoa, helmint ve artopod türlerinin genel morfolojileri, biyolojileri, oluşturdukları hastalıklar, teşhis, sağaltım ve korunma yolları anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Alabalıkların trematod hastalıkları
2.Sazanların trematod hastalıkları
3.Kafes yetiştiriciliğinde trematod hastalıkları
4.Trematod hastalıklarında teşhis yöntemleri
5.Tatlı su balıklarında sestod hastalıkları
6.Sestod hastalıklarında teşhis
7.Ligulozis
8.Tatlı su balıklarında nematod hastalıkları
9.Nematod hastalıklarında teşhis
10.Arasınav
11.Balıklarda paraziter nekropsi
12.Tatlı su balıklarında görülen deri protozoonları
13.Deri kazıntısı alma ve incelenmesi, Tatlı su balıklarında kan parazitleri
14.Balık ektoparazitleri, Arguliozis
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Tartışma14342
Beyin Fırtınası14342
Toplam150