Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VPZ761 Parazitolojide İn Vitro Kültür 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste parazitolojide in vitro kültür ve hücre kültürünün kullanımı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Anabilim Dalı akademik kurul kararı ile belirlenir.
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenciler; öğrenci parazitolojide in vitro kültür ve hücre kültürünün kullanımını açıklayabilir.
  2. Protozoonların in vitro kültürünü yapabilir.
  3. Helmintlerin in vitro kültürünü yapabilir.
  4. Bu tekniklerin paraziter hastalıklarda nasıl kullanılacağını açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Ed. Smyth JD. In Vitro Cultivation of Parasitic Helminths. CRC Press, Boca Raton, Florida, 1990.
-Sloss MW, Kemp RL, Zajac AM, 1994. Veterinary Clinical Parasitology. Sixth Edition. Iowa State Universty Press/ Ames, Iowa
-Hendrix CM, 1998. Diagnostic Veterinary Parasitology. Secon Edition. Mosby, Inc. St. Louis: MO
-Garcia LS, 2001. Diagnostic Medical Parasitology, 4th edition. ASM pres
-Foreyt WJ, 2001. Veterinary Parasitology, Reference Manual. Fifth Edition. Iowa State: Press,A Blackwell Publihing Company
-Toparlak M, Tüzer E, 1997. Veteriner Helmintoloji. İstanbul Üniv Vet Fak Parazitoloji ABD, İstanbul
-Öge H, 2005. Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19
-Eds. Marr JJ, Nilsen TW, Komuniecki RW. Molecular Medical Parasitology. Academic Press, London, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Parazitlerin tanımlanması, ilaç denemeleri, aşı üretimi, moleküler çalışmalar gibi çeşitli amaçlarla parazitlerin laboratuar ortamında, çeşitli besi yerleri veya hücre kültüründe üretilmesi gibi konular anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Genel bilgiler
3.İn vitro kültür teknikleri
4.Protozoonların in vitro kültürü 1
5.Protozoonların in vitro kültürü 2
6.Protozoonların in vitro kültürü 3
7.Trematodların in vitro kültürü 1
8.Trematodların in vitro kültürü 2
9.Trematodların in vitro kültürü 3
10.Arasınav
11.Sestodların in vitro kültürü 1
12.Sestodların in vitro kültürü 2
13.Sestodların in vitro kültürü 3
14.Nematodların in vitro kültürü
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Tartışma14342
Soru-Yanıt14228
Beyin Fırtınası14342
Toplam150