Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VPZ748 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bilim ve bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel yayınlar ile etik ve bilimsel etik konularında temel kavramlar ile parazitoloji bilim alanıyla ilgili bilgiler uygulamalı olarak verilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Akademik kurul kararı ile belirlenmektedir.
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilim, bilimsel araştırma ve yayını tanımlayabilir.
  2. Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik kuralları açıklayabilir.
  3. Bilimsel araştırmanın planlanması, sunulması, sonuçların yazılması ve yayınlanmasıyla ilgili temel kavramları açıklayabilir.
  4. Üniversiteler ve akademik dünyada en çok karşılaşılan etik sorunları bilir.
  5. Bilimsel rapor ve makale yazmak için temel basamakları tanımlayabilir.
  6. Bilimsel bir konuyla ilgili yazılı kaynakları tarayabilir ve kısa bilimsel rapor yazabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atasoy N, Boydak M, Çırpan HA, ve ark.(editörler) (2011). Bilim Etiği. İst.Üniv.Yayın.TÜBA Bilim Etiği Komitesi (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar, TÜBA Yayınları No.1, Türkiye Bilimler Akademisi, Tübitak Matbaası, Ankara, s. 70.Daşdemir, İ. (2016).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Akademik Yay. Eğ. Dan. Tic. Ltd. Day R. (Altay GA, Çev.) 2000. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Tübitak Yay. 4.Basım. Ankara İnci O. (2009). Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar, yanıltmaları önlemeye yönelik öneriler. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yay. S.69-90.Köklü N. (2007). Aşırmayı Önlemek. Turk Psikoloji Bult, 13 (41): 20-27Töreci K. (2010).Tıpta yayın etiği. Bizden örneklerle. ANKEM Derg 24 (1, Özel Ek):1-41Ünal M, Toprak M, Başpınar V. (2012).Bilim etiğine aykırı davranışlar ve yaptırımlar: Sosyal ve beşeri bilimler için bir çerçeve önerisi. Amme İdaresi Derg, 45(3):1-27.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, bilimsel araştırma projelerinin planlanması, bilgiye erişim yolları, objektif kaynak tarama ve kullanımı, bilgilerin seçimi, düzenlenmesi, proje yazımı, destek arama yöntemleri, proje sunumu, araştırma sonuçlarının yazımı ve yayımlanması gibi konular anlatılır. Ayrıca akademik etik açısından en sık karşılaşılan sorunlar olan aşırma, sahtecilik, dilimleme, dublikasyon, taraflı kaynak kullanımı, gibi olaylar hakkında bilgiler verilir. Parazitoloji bilim alanı temel alınarak örnek olaylar anlatılır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilimin tanımı, kavramlar ve kısa bilim tarihçesi
2.Bilimsel araştırma yöntemleri, tanım ve kavramlar
3.Parazitolojinin bilimdeki yeri ve parazitolojik araştırmalar
4.Bilimsel araştırmalarda planlanma
5.Bilimsel araştırma yazımı ve sunulması
6.Bilimsel araştırmalara maddi destek aramak
7.Araştırma sonuçları ve kesin rapor yazımı
8.VİZE SINAVI
9.Bilimsel makale türleri
10.Bilimsel makale yazımı
11.Etik ve akademik etik
12.Akademik dünyada en sık görülen etik sorunlar
13.Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik sorunların çözümü
14.FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14342
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Beyin Fırtınası14342
Toplam150