Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VBK709 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste, biyokimyasal analizler için örnek hazırlama protokolleri ile ilgili temel kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Professor Ali ERTEKİN (Head of Department) Professor Gül Fatma YARIM Associate Professor Sena ÇENESİZ Assistant Professor Cevat NİSBET Assistant Professor Gülay ÇİFTCİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Homojenizasyon, ekstraksiyon santrifüj
  2. kanın pıhtılaştırılması
  3. serum ve plazmanın elde edilmesi
  4. idrar örneğinin hazırlanması
  5. idrar taşlarının analiz için hazırlanması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Jayaraman J (2011). Laboratory Manual in Biochemistry. New Age International Pvt Ltd. Publishers
Boyer RF (2011). Biochemistry Laboratory: Modern Theory and Techniques 2nd ed. Prentice Hall
Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. 2008. Clinical Biochemistry of Domestic Animals, 6th ed., Academic Press, USA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Homojenizasyon, ekstraksiyon, kanın pıhtılaştırılması, santrifüj, serum ve plazmanın elde edilmesi, idrar örneğinin hazırlanması, iddrar taşlarının analiz için hazırlanması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Homojenizasyon, ekstraksiyon santrifüj
2.Homojenizasyon, ekstraksiyon santrifüj
3.Homojenizasyon, ekstraksiyon santrifüj
4.Homojenizasyon, ekstraksiyon santrifüj
5.kanın pıhtılaştırılması
6.kanın pıhtılaştırılması
7.kanın pıhtılaştırılması
8.serum ve plazmanın elde edilmesi
9.serum ve plazmanın elde edilmesi
10.serum ve plazmanın elde edilmesi
11. idrar örneğinin hazırlanması
12. idrar örneğinin hazırlanması
13. idrar örneğinin hazırlanması
14. idrar taşlarının analiz için hazırlanması
15. idrar taşlarının analiz için hazırlanması
16. idrar taşlarının analiz için hazırlanması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz313
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Deney616
Rapor Hazırlama212
Rapor Sunma212
Seminer111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13333
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Quiz için Bireysel Çalışma3515
Toplam150