Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM708 Niteliksel Araştırma Yöntemleri  927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin kalitatif araştırmanın felsefe, süreç, yöntem ve analizini öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Özen KULAKAÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Kalitatif araştırmaların uygulamadaki önemini açıklayabilme
  2. Kalitatif araştırma yaklaşımını tanımlayabilme
  3. Kalitatif araştırma planlayabilme
  4. Kalitatif araştırma yapabilme
  5. Kalitatif araştırma raporlarını eleştirel olarak inceleyebilme
  6. Kalitatif araştırma raporlarını eleştirel olarak inceleyebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Andrew, S., & Halcomb, E. J. (2009). Future challenges for mixed methods research in nursing and the health sciences. In S. Andrew & E. J. Halcomb (Eds.), Mixed methods research for nursing and the health sciences. West Sussex: Wiley-Blackwell.
2. Polit. D.F., Beck. C.T. (2004) Nursing Research Principles & Methods, 7th Edition, Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins
3. Schreiber, R. S. (2001). The "how to" of grounded theory: Avoiding the pitfalls. In R. S. Schreiber & P. N. Stern (Eds.), Using Grounded Theory in Nursing, (pp. 55-83). New York, NY: Springer.
4. Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research, 2nd ed., Thousand Oaks, CA: Sage.
5. Buldukoğlu, K., Kulakaç, O., Kececioglu N., Alkan, S., Yılmaz, M., Yucetin, L.,(2005) Recipients perceptions of their transplanted kidney, Transplantation, 80(4):471-476.
6. Kulakac, O., Özkan-Arslan İ, Sucu G., O’Lynn C (2009) Nursing: The lesser than two evils. Nurse Education Today, 29(2009): 676-680
7. Kulakac, O., Buldukoglu K., Yilmaz, M., Alkan, S.(2006) An analysis of the motherhood concept in employed women in South Turkey, Social Behavior and Personality. 34(7): 837-852
8. Kulakac, O., Öncel, S., Meydanlıoğlu, A., Muslu, L.(2007) The opinions of employed mothers about their own nutrition during lactation : A questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies. 44(4):589-600
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste teorik ve metodolojik temelleri de içerecek şekilde kalitatif(niteliksel ) araştırma yöntemleri açıklanır, ve uygulanır. Öğrenciler ilgi alanlarına göre bir yöntemi seçer ve test eder.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Araştırma ve kanıt temelli uygulamanın önemi ve kanıt olarak niteliksel araştırma
2.Niteliksel ve niceliksel araştırma: alternatif paradigmalar
3.Niteliksel araştırmada etik
4.Niteliksel araştırma yöntemi: araştırma konusu ve araştırma soruları
5.Araştırma konularının sunum ve tartışılması
6.Niteliksel araştırma yöntemi: Örneklem seçimi
7.Araştırma örneklemlerinin seçilmesi ve tartışılması
8.Niteliksel araştırma yöntemi: Veri toplama
9.Veri toplama yöntemleri ve araçlarının sunumu ve tartışılması
10.Niteliksel araştırma yöntemi: Veri analizi ve yöntemleri
11.Niteliksel Verilerin analizi ve tartışılması
12.Niteliksel araştırma yöntemi: Araştırma raporu yazma
13.Niteliksel araştırma raporunun yazılması
14.Niteliksel araştırma raporunun yazılması
15.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav125
Tartışma125
Seminer125
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik14228
Soru-Yanıt14342
Seminer12020
Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi21836
Toplam150