Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM709 Sağlık Bakım Etiği  927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin bakım etiğinde önemli ve tartışmalı konuları gerçek yaşam öyküleri üzerinden etik sorunları analiz ederek, olası çözümlere ilişkin çıkarımlarda bulunması, özel bir duruma ilişkin en iyi çözümün ne olduğuna ilişkin sistematik karar verme yollarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Özen KULAKAÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Hemşirelikte etik sorunlara ilişkin duyarlık geliştirecek
  2. Bakımın etik boyutunu analiz edebilecek
  3. Etik sorunların çözümünde gerekli olan sistematik karar verme süreçlerini bilecek
  4. Bakımda etik sorunlara çözümler getirebilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. … (2008) Nursing and Health Care Ethics: A legacy and A Vision. Edited by Winifred J. Ellenchild Pinch, Amy M. Haddad. USA: American Nurses Association.
2. … Hemşirelik İçin Etik İlke ve Sorumluluklar. Türk Hemşireler Derneği. www.turkhemsirelerdernegi.org.tr
3. … (2003) Ethics in Nursing Education, Research, and Management: Perspectives from Europe. Edited by Win Todd. Hampshire: Palgra and Macmillan.
4. Cimete G(2002) Yaşam Sonu Bakım: Ölümcül Hastalarda Bütüncül Yaklaşım. İstanbul: Nobel Matbaacılık
5. Davis AJ, Tschudin V, de Reave L (2006)Essentials of Teaching and Learning in Nursing Ethics, Perspectives and Methods. Philadelphis, USA: Elsevier.
6. Grace PJ (2009) Nursing Ethics and Professional Responsibility in Advanced Practice. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers.
7. Perrin KO, McGee J(2001)Ethics and Conflict. NJ, USA: Slack Incorporated.
8. Platin, N. Mesleki Ve Etik Sorunlar. Lemon Hemşirelikte Eğitim Materyali. Bölüm 9 T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 609.
9. Terakye G, Ocakcı A(1995)Seçmeler. Ankara: Aydoğdu Ofset.5(2):145.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Klinik etik ve hemşirelikte etiğin tarihçesi, Etik teoriler, etik karar verme süreçleri ve çeşitli durumlarda( Tedaviyi reddetme, ötenazi gibi) etik problemlerin çözümüne ilişkin vaka analizleri 1. Hafta Klinik etiğin tarihçesi 2. Hafta Hemşirelikte etiğin tarihçesi 3. Hafta Etik teoriler Prensip temelli etik 4. Hafta Erdem temelli etik 5. Hafta Bakım etiği 6. Hafta Bakım etiği 7. Hafta Feminist etik 8. Hafta Ara sınav 9. Hafta Vaka: Tedaviyi reddetme 10. Hafta Vaka: Yaşama ve ölme hakkı 11. Hafta Vaka: Bakımda gizlilik ilkesi ve gerçeği söyleme 12. Hafta Vaka: Araştırma etiği 13. Hafta Vaka: Araştırma etiği 14. Hafta Vaka: Üreme ve genetik teknolojiler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Klinik etiğin tarihçesi
2.Hemşirelikte etiğin tarihçesi
3.Etik teoriler
4.Erdem temelli etik Virtue ethics
5.Bakım etiği
6.Bakım etiği
7.Feminist etik
8.Prensip temelli etik
9.Vaka: Tedaviyi reddetme
10.Vaka: Yaşama ve ölme hakkı
11.Vaka: Bakımda gizlilik ilkesi ve gerçeği söyleme
12.Vaka: Araştırma etiği
13.Vaka: Araştırma etiği
14.Vaka: Üreme ve genetik teknolojiler
15.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav125
Seminer125
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma125
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav12525
Final Sınavı12525
Uygulama/Pratik12525
Tartışma12525
Beyin Fırtınası12525
Seminer12525
Toplam150