Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
0
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Ergenliğin büyüme ve gelişme özelliklerini bilme
  2. Ergenler ile etkili iletişim kurabilme becerisi kazanma ve sağlık eğitimi verebilme
  3. Ergenlerin riskli davranışlarını önlemeye yönelik uygun yaklaşımda bulunabilme
  4. Ergenlerde sık görülen sağlık sorunlarına yönelik yeterli bilgi ve beceriye sahip olma
Öğrenim Türü
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ergen sağlığı, temel kavramlar( Ergenlik ve pubertenin tanımı, bu dönemlerin fiziksel ve hormonal başlama belirtileri, süreleri ve sonlanma kriterleri, mortalite ve morbidite nedenleri, ergenlerde yaklaşım, ergen sağlığında araştırmalar)
2.Ergenlikte büyüme ve gelişme özellikleri(Ergenin fiziksel ve seksüel gelişimi, psikososyal gelişim, büyüme ve gelişme bozuklukları)
3.Ergenlerde riskli davranışlar( Türkiye’ deki ergenlerde riskli davranışlar, tütün kullanımı, madde bağımlılığı)
4.Ergenlerde beslenme (Ergenin beslenme gereksinimleri, beslenme alışkanlıkları, ergen hamilenin beslenmesi, kronik hastalığı olan ergenlerde beslenme), yeme bozuklukları(obezite, anoreksiya nevroza, bulimia)
5.Ergenlerde cinsel sağlık
6.Ergenlerde AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar
7.Ergenlerde enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklama
8.Ergenlerde dermatolojik problemler
9.Ergenlerde ruh sağlığı-1(Ergen ve ailesi, okul dönemi sorunları, somatizasyon bozuklukları, depresyon, intihar)
10.Ergenlerde ruh sağlığı-2
11.(cinsel, fiziksel, duygusal ihmal ve istismar, cinsel eğitim)
12.Ergenlerde etkili olan iletişim teknikleri
13.Ergenlerde sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi
14.Gelenekten değişime; Türkiye’de Aile ve Ergen
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0