Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
0
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Evde bakım hemşireliği ile ilgili temel ilke ve kavramlar bilecek
  2. Evde bakımda hemşirenin sorumlulukları ve uygulamalarına ilişkin temel bilgileri bilecek
  3. Evde bakım hizmetlerinin organizasyonunda etkin görev üstlenebilecek
  4. Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin yaşadıkları ortamda ihtiyaç duydukları (hemşirelik bakım hizmeti) fizyolojik, psikolojik, sosyal gereksinimlerini tanımlar çözüm önerileri üretebilecek
  5. Evde Bakımın etik boyutunu analiz edebilecek
  6. Hasta/sağlıklı birey ve ailesinin ihtiyaç duydukları konularda eğitim ve danışmanlık yapar
  7. Evde kullanılan ileri teknolojili bakım hakkında bilgi sahibi olabilecek 8.Evde Bakımda Yaşanan Psikolojik Sorunlar ve Baş etme Yollarını bilecek
Öğrenim Türü
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dünya’da ve Ülkemizde evde bakım hizmetleri ve hemşireliğinin gelişimi
2.Evde Bakım hemşireliğiyle ilgili Dünya’da ve Ülkemizde sistem örnekleri
3.Türkiye’nin sağlık sistemi, sağlıkta dönüşüm programı ve evde bakım hizmetlerinin organizasyonu
4.Evde bakımda finansman ve sigorta sistemleri
5.Evde bakımda yasal konular ve evde sağlık bakımı alan hastanın hakları
6.Evde sağlık hizmetinin ve hemşirelik hizmetlerinin kapsamı
7.Evde bakımda hemşirenin rolü, önemi, hemşireliğin standartları, etik ilkeler ve evde bakım hemşireliğinde gereksinim duyulan bilgi ve beceriler
8.VİZE SINAVI
9.Evde bakım hemşireliğinde öz bakım becerisi kazandırma
10.Evde Bakım Hemşireliğinde ekip kavramı ve evde hemşirelik bakımında liderlik ve yönetim
11.Evde bakımda diyet düzenlenmesi
12.Evde bakımda ilaç uygulama, Evde bakımda tıbbi uygulamalar (pansuman, yara bakımı, ostomi bakımı vb.)
13.Evde bakımda çalışan güvenliği ve zaman yönetini, Evde bakımda dökümantasyon ve tıbbi cihaz kullanımı
14.Ev ziyareti süreci ve değerlendirilmesi, Evde bakım hemşireliğinde bakım planı hazırlama
15.Evde bakım hemşireliğinde güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi, güvenli çevrenin oluşturulması ve sürdürülmesi.
16.FİNAL SINAV
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Toplam0