Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 927001 1 2 12
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin, ülke gereksinimleri doğrultusunda güncel sağlık bakım gereksinimlerini belirleme, çözüm stratejileri geliştirme, sağlık bakım kalitesini belirleme, hemşirelik esasları dersinin öğretiminde ileri düzeyde bilgi, tutum ve beceri kazanmasını ve geliştirmesini sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zeliha KOÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Sağlığın tanılanmasında bakım gereksinimlerinin saptanmasında uzmanlık becerisi sergilemesi
  2. Hemşirelik modellerini karşılaştırması
  3. Holistik yaklaşımla sistematik hemşirelik bakımı uygulaması
  4. Sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesinde sorumluluk üstlenmesi hedeflenmektedir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Heath HBM. (1995). Potter and Perry’s Foundation in Nursing Theory and Practice. The Mosby, England.2.Potter P.A.,Perry A. G.: Basic Nursing Theory and Practice. (1995) Third edition, Mosby Company, St Louis.3.Potter PA, Perry GA. (1997). Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice. 4th ed, The Mosby, Missouri.4.Taylor C, Lillis C, Lemone P. (2007). Fundamentals of Nursing. 2nd ed, Lippincott Company, Philadelphia.5.Birol L. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. baskı. Etki Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti. İzmir.6.Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sağlık ve İnsan Gereksinimleri, Temel Sağlık Hizmetleri, Kültür, Etnik ve Din ile Sağlık ve Hastalık İlişkisi, Bireyin Büyüme ve Gelişimi, Hemşirelik Mesleği ve Sağlık Bakım Sistemi, Toplum ve Tüketici Hakları, Bilgi ve Teknoloji, Ekonomi ve Politika, Değerler ve Etik, İletişim ile Öğrenme ve Öğretme, Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Benlik Kavramı, Yasal ve Etik konular, Hemşirelikte Spiritüel Yaklaşım, Palyatif Bakım
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sağlık ve İnsan Gereksinimleri
2.Temel Sağlık Hizmetleri
3. Kültür, Etnik ve Din ile Sağlık ve Hastalık İlişkisi
4.Bireyin Büyüme ve Gelişimi
5.Hemşirelik Mesleği ve Sağlık Bakım Sistemi
6. Toplum ve Tüketici Hakları
7.Bilgi ve Teknoloji
8.Ekonomi ve Politika
9.Değerler ve Etik
10.İletişim ile Öğrenme ve Öğretme
11.Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Benlik Kavramı
12.Yasal ve Etik konular
13.Hemşirelikte Spiritüel Yaklaşım
14.Palyatif Bakım
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım125
Uygulama/Pratik125
Tartışma125
Soru-Yanıt125
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14228
Tartışma14342
Bireysel Çalışma1412168
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11919
Toplam300