Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
HEM711 Ürojinekoloji 927001 1 1 12
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; kontinansın geliştirilmesi, sürdürülmesi, inkontinanslı hasta ve ailesinin değerlendirilmesi, tedavi yöntemleri ve hemşirelik yaklaşımına ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Serap TOPATAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Alt üriner sistem şikâyetlerinin görülme sıklığı, risk faktörlerini ve sınıflandırılmasını ifade eder
  2. Alt üriner sistem şikâyetlerinin yaşam kalitesi üzerine etkilerini irdeler
  3. Kontinansın geliştirilmesi ve sürdürülmesi konusunu özetler
  4. Alt üriner sistem semptomu olan hastanın değerlendirilmesinde kullanılan tanı yöntemlerini bilir
  5. Alt üriner sistem temel düzey değerlendirme testlerini uygular
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sivaslıoğlu AA. Pratik Ürojinekoloji. 2011, Güneş Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
var
Dersin İçeriği
Bu ders, alt üriner sistem semptomu olan kadın ve ailesinin fiziksel ve psikososyal bakım gereksinimlerinin bütünsel bir yaklaşımla tanılanması, tedavisi ve rehabilitasyonuna ilişkin bilgi ve uygulamaları içerir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kadınlarda alt üriner sistem şikayetlerinin ülkemizdeki ve dünyadaki sıklığı ve risk faktörleri, yaşam kalitesine etkisi
2.Alt üriner sistemin yapısı ve işleyişi
3.Alt üriner sistemin semptomları ve sınıflandırılmaları
4.Ürojinekoloji ile ilgili standardize terminoloji
5.Fekal inkontinansın tanımı, epidemiyolojisi, güncel tanı ve tedavi yöntemleri
6.Ürojinekolojide temel düzey tanı testleri
7.Ürojinekolojide ileri düzey tanı testleri
8.Kadında alt üriner sistem sorunlarının konservatif tedavisinde güncel yaklaşımlar
9.Kadında alt üriner sistem sorunlarının cerrahi tedavisinde güncel yaklaşımlar
10.Ara Sınav
11.Alt üriner sistem sorunlarını önleme, sağlıklı yaşam biçimi davranışları I
12.Alt üriner sistem sorunlarını önleme, sağlıklı yaşam biçimi davranışları II
13.Ürojinekolojide kullanılan tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları I
14.Ürojinekolojide kullanılan tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları II
15.Ürojinekolojide malpraktis ve etik konular
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14342
Problem Çözümü2510
Tartışma818
Soru-Yanıt5210
Takım/Grup Çalışması5210
Örnek Vaka İncelemesi2510
Beyin Fırtınası3412
Rapor Hazırlama3412
Rapor Sunma4416
Makale Yazma2612
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma21428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Okuma14456
Ev Ödevi4624
Toplam300