Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VMK717 Bakteriyel Enfeksiyonların Patogenezisi 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Patojenik mikroorganizmaların sahip olduğu çeşitli virülens faktörleri ve rollerinin anlaşılması sağlanarak hücre içinde veya hücre dışında oluşturduğu değişikliklerin moleküler veya immünolojik yöntemlerle belirlenmesi ve subklinik dönemde ve klinik belirti oluşturuncaya kadar geçen sure içerisinde oluşan değişikliklerin anlaşılmasının sağlanması
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Oktay GENÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Mikroorganizmaların enfeksiyon oluşturmadaki rollerinin anlaşılması
  2. Konak hücre enzim ve sekresyon sistemlerinin anlaşılmasının sağlanması
  3. Bakteriyel virülens faktörlerinin hastalık oluşumundaki rollerinin anlaşılması ve bu faktörlerin belirlenmesi
  4. Enfeksiyonların önlenmesine yönelik yaklaşımların belirlenmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Brogden KA, Roth JA, Stanton TB, Bolin CA, Minion FC, Wannemuehler MJ: Virulence mechanisms of bacterial pathogens. 3 rd ed., ASM Washington, USA, 2000.2- DeLeo FR, Otto M: Bacterial pathogenesis, Methods and protocols. Humana Press, 2008.3- Gyles CL, Prescott JF, Songer JG, Thoen CO: Pathogenesis of bacterial infections in animals. 3 rd ed., Balckwell Publishing, Australia, 2004.4- Mims CA: Mims' Pathogenesis of Infectious Disease. 3 rd ed., 1986.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
-Yaygın olarak kullanılan bazı terimlerin anlaşılmasının sağlanması (patojenite, virülens, infektivite, infeksiyözite, adherens, toksijenite, invazyon,..)- Bakteriyel virülens faktörleri- Bakteriyel sekresyon sistemleri- adherens faktörlerin in vitro bazı hücreler üzerine etkileri- virülens değişiklikleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Konak hücre metabolizması
2.Kromozomal orijinli virülens faktörlerinin belirlenmesi Virülens gen bazlı PCR hazırlığı
3.Ekstrakromozomik virülens faktörleri ve belirlenmesi
4.Adherent virülens faktörleri ve belirlenmesi E. coli’den pilin tespiti
5.Toksijenik virülens faktörleri ve belirlenmesi S. aureus egzotoksin üretimi
6.Metabolik virülens faktörleri ve belirlenmesi S. pogenes hemolizininin gösterilmesi için S. pyogenes kültürü
7.İnvazif virülens faktörleri ve belirlenmesi
8.Virülens faktörlerinin inhibisyonu ve takibi
9.Klostridyal enfeksiyonlarda patogenez-1
10.Klostridyal enfeksiyonlarda patogenez-2
11.Listeria ve Brusella enfeksiyonlarında patogenez
12.E. coli enfeksiyonlarında patogenez
13.Salmonella enfeksiyonlarında patogenez
14.Chlamidia enfeksiyonlarında patogenez
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt12224
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
Performans10220
Toplam146