Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VMK722 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-II 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Dersin amacı viral enfeksiyonların teşhisinde kullanılan serolojik yöntemleri ve viral nükleik asidin tespitini öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA
Öğrenme Çıktıları
  1. Serolojik teşhis amaçlı örneklemeyi bilir
  2. Viral hastalıkların teshisinde kullanılan serolojik yöntemleri bilir
  3. Serolojik teşhisi için uygun test yöntemini seçebilir
  4. Viral hastalıkların teshisinde kullanılan serologic yöntemleri uygular
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel viroloji (Prof.Dr. Kadir Yeşilbağ)
Desk Encyclopedia of General Virology (Dr. Brain MJ Mahy and Dr. Marc HV Van Regelmorten)
Viral Pathogenesis Diagrams (Hans W Ackerman, Laurent Berthieaume and Michael Tremblay)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste viral enfeksiyonların teşhisinde kullanılan serolojik testler ve viral nükleik asidin tespitinde kullanılan yöntemler ele alınacaktır
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Virolojik teşhis amacıyla örnekleme-I
2.Virolojik teşhis amacıyla örnekleme-II
3.Antikorların tespit yöntemleri
4.Akut enfeksiyon varlığında serolojik teşhis
5.Nötralizasyon testi
6.İndirekt ELISA
7.Agar jel İmmunodifuzyon Test
8.Single Radiyal Hemoliz Testi
9.Komplement Fikzasyon Testi
10.Hemaglutinasyon İnhibisyon Testi
11.Nötralizasyon İmmunoperoksidaz Test
12.Western blooting
13.PCR
14.Hibridizasyon teknikleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11414
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14570
Toplam150