Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VMK723 Veteriner Hekimlğinde Koruyucu Aşılama ve Yöntemleri 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Sığır, koyun-keçi, kanatlı ve diğer zoolojik türlerde mevcut aşılar ve aşı hazırlama yöntemleri, aşılama programları, aşı kontrolleri, aşı katkı maddeleri, aşı etkinlik testleri ve aşıya bağlı gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonları konularında teorik bilgilerin verilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Alper Çiftci
Öğrenme Çıktıları
  1. Evcil ve yabani hayvan türlerinde yaygın olarak kullanılan aşıları ve aşılama yöntemlerini bilir
  2. Hayvan türleri ve coğrafik bölgeye göre aşılama programları yapabilme
  3. Aşı katkı maddeleri hakkında bilgi sahibi olur
  4. Aşı kontrollerini yapabilme
  5. Aşı içeriklerine bağlı oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonlarını bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Tizard IR: Veterinary Immunoolgy An Introduction, Sixth Edition, W.B. Saunders Elsevier, 2009
2- Schultz RD: Veterinary vaccines and diagnostics
3- Wood P: Understanding Immunology. 2 nd ed, 2006, England
4- Day MJ: Clinical Immunology of the dog and cat. Manson Publishing/The Veterinary Pres, 2008.
5- Crowther JR: Methods in Molecular Biology, ELISA theory and practice, Vol. 42, Humana Pres, 1995.
6- Nielsen K, Gall D, Kelly W, Henning D, Garcia M: Enzyme Immunoassay. Application to diagnosis of bovine brucellosis. Animal Disease Research Institute, Canada, 1992.
7- Schmidt A, Weber OF: Animal testing in Infectiology, Karger, Switzerland, 2001.
8- Edwards S: OIE standards for vaccines and future trends. Rev Sci Tech. 26(2):373-8,2007.
9- Schudel AA: Vaccines and OIE listed diseases, Rev Sci Tech. 26(2):523-5, 2007.
10- www.oie.int/doc/en_document.php?numrec. : OIE standards for vaccines and future trends
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
- Sığır, koyun-keçi, kedi, köpek, kanatlı ve diğer zoolojik türlerde mevcut aşılar ve aşı hazırlama yöntemleri - Aşılama programları - Aşı katkı maddeleri - Aşı kontrolleri - Aşı reaksiyonları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Aktif immünizasyon (primer ve sekonder immünite)
2.Aşı hazırlama yöntemleri
3.Sığırlarda yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
4.Koyun ve keçilerde yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
5.Kanatlılarda yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
6.Kedi, köpek ve yabani karnivorlarda yaygın olarak kullanılan aşılar ve aşılama programları
7.Aşı etkinliğinin belirlenmesinde in vitro ve in vivo modeller
8.Atenüe aşıların kontrolleri(sterilite, potens testi, immünite süresi, stabilite)
9.Klostridial ve inaktif aşıların kontrolleri (sterilite, potens testi, immünite süresi, stabilite)
10.Arasınav
11.Potens test-1: Aşı suşunun biyokimyasal ve antijenik özelliklerinin tanımlanması, canlı etken sayımı, rezidüel virülens tespiti, farelerde immünojenite tespiti
12.Potens test-2: Aşı suşunun biyokimyasal ve antijenik özelliklerinin tanımlanması, canlı etken sayımı, rezidüel virülens tespiti, farelerde immünojenite tespiti
13.Aşı içeriklerine bağlı oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonları
14.Adjuvantlar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15230
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Sözlü Sınav122
Toplam152