Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VMK702 İmmunoloji-I 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bireyin immün sistemin yapısı, elemanları, fonksiyonları ile kazanılmış ve doğal bağışıklık ile sağlanan immün yanıt, evcil hayvanlarda aşı ve enfeksiyon durumlarında gelişen immün yanıtın yorumlanması; bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testlerin uygulanması ve yorumlanması konularında beceri kazanmasını sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Timur GÜLHAN
Öğrenme Çıktıları
  1. İmmünoloji hakkında teorik bilgiler edinir
  2. Non spesifik bağışıklık elemanlarını tanıyabilme, nonspesifik bağışıklık reaksiyonlarını kavrayabilme ve yorumlayabilme
  3. Humoral bağışıklığın temel fonksiyonlarını ve vücut savunmasındaki rolünü kavrayabilme
  4. Hücresel bağışıklığın temel fonksiyonlarını ve vücut savunmasındaki rolünü kavrayabilme
  5. Evcil hayvanlarda karşılaşılan çeşitli enfeksiyon durumlarında gelişen immunolojik reaksiyonları tanımlayabilme ve bu reaksiyonların sonuçlarını yorumlayabilme
  6. Antijen-antikor reaksiyonlarının temel mekanizmasını değerlendirebilme, bu temele dayalı serolojik testleri uygulayabilme,
  7. Serolojik testlerin sonuçlarını değerlendirebilme ve yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Playfair JHL, Chain BM: Immunology at a glance, 7 th ed, 2001, Blackwell Science-United Kingdom
2- Tizard IR: Veterinary Immunoolgy An Introduction, Sixth Edition, W.B. Saunders Elsevier, 2009
3- Schultz RD: Veterinary vaccines and diagnostics
4- Wood P: Understanding Immunology. 2 nd ed, 2006, England
5- Day MJ: Clinical Immunology of the dog and cat. Manson Publishing/The Veterinary Pres, 2008.
6- www.blink.biz/immunoanimations/index1.html
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
- İmmünolojinin tanımı, tarihçesi - İmmün sistemin hücre, organları ve fonksiyonları - Doku ve organlarda İmmün yanıt gelişimi - İmmün sistemin sınıflandırılması - Enfeksiyon ve aşıya bağlı immünyanıt gelişimi - İmmünyanıtın tespiti
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İmmunoloji ve serolojinin tanımı ve temel kavramlar
2.İmmün sistem hücreleri
3.İmmün sistem organları
4.Non spesifik immün yanıt mekanizması ve önemi
5.Hücrelerarsı ilişkiler, fagositoz, komplement, ADCC
6.Antijenler, yapısal özellikleri
7.Sitokinler, hücreler arası sinyal iletimi
8.MHC molekülleri ve immu yanıttaki önemi
9.Antijenlerin işlenmesi ve sunulması
10.Arasınavİmmunglobulinler, yapısı, fonksiyonları
11.Bakteriyel çeşitli antijenlerin hazırlanması
12.Humoral immün yanıt ve izlenmesi
13.Hücresel immün yanıt ve izlenmesi
14.Genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Makale Kritik Etme15230
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16232
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15230
Toplam156