Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VMK704 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Programa katılan öğrencileri, hayvanlarda ve ayrıca insanlarda (zoonotik) çeşitli enfeksiyöz hastalıkların etkeni olan bakterileri nasıl izole edecekleri ve bu bakterilerin identifikasyonunda hangi metotları kullanacakları yönünde bilgilendirmek, ayrıca kültür ile identifikasyon yanında serolojik testler ile de nasıl identifikasyon yapılacağını öğretmektir
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arzu FINDIK
Öğrenme Çıktıları
  1. İdentifikasyonda kullanılan yöntemler hakkında genel bilgi sahibi olur
  2. Bakterilerin üreme özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
  3. Bakteriyel kültür amaçlı kullanılan ortamlar hakkında bilgi sahibi olur
  4. Bakterilerin identifikasyonlarında kullanılan yöntemler konusunda genel bilgiye sahip olur
  5. Bakteriyel enfeksiyonların teşhisinde kültür ve identifikasyon metotlarını nasıl kullanacağı hakkında pratik bilgi sahibi olur
  6. Uygulamalar sırasında elde edilen verilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel Mikrobiyolyoji, Prof.Dr. Mustafa Arda, Medisan Yayın Serisi No:25
Clinical Veterinary Microbiology, Quin ve ark, Wolf Publishing
Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar), Ed, Nejat Aydın ve Jale Paracıkoğlu, İlke-Emek Yayınları
http://www.oie.int/
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bakterilerin ürediği ortamlar ve üremesi için gerekli koşullar, üreme üzerine etki eden faktörler ve bakterilerin üreme özelliklerine göre sınıflandırılması, bakteriyel metabolizma, bakteriyel kültür teknikleri, bakteriyoskopi teknikleri, identifikasyonda kullanılan biyokimyasal testler, patojenite ve toksijenite testleri, hayvan deneyleri, identifikasyonda kullanılan serolojik testlerin mekanizmaları, kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları, serotiplendirme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bakterilerin üreme ortamları Temel besi yeri hazırlamaler
2.Bakteriyel üremenin özellikleri Katı, sıvı ve yarı katı besi yerlerine ekim ve inkubasyon sonrası değerlendirme
3.Bakteriyel üremenin ölçülmesi Spektrofotometrik yöntemKoloni sayma yöntemi
4.Bakterilerin üremeleri üzerine etkili faktörler
5.Bakteriyoloji laboratuarında çalışma kuralları
6.Bakteriyoskopi Gram boyama, Giemsa Boyama
7.Bakteriyel kültür yöntemleri Ziehl Neelsen ve Spor Boyama
8.Arasınav
9.Bakterilerin identifikasyonda kullanılan biyokimyasal testler Rutin teşhiste en sık kullanılan biyokimyasal testlerin uygulaması
10.Bakterilerin identifikasyonda kullanılan biyokimyasal testler Rutin teşhiste en sık kullanılan biyokimyasal testlerin uygulaması
11.Bakteriyel etkenlerin patojenite testleri Aglutinasyon ve presipitasyon testlerinin uygulanması
12.Hayvan Deneyleri Hemaglutinasyon İnhibisyon testi
13.Bakterilerin antijenik ve serolojik özelliklerinin belirlenmesi ELISA
14.Bakteriyofaj duyarlılıklarının belirlenmesi Salmonella serotiplendirmesi
15.Bakterilerin identifikasyonda kullanılan moleküler testler
16.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Laboratuvar14228
Soru-Yanıt14228
Makale Kritik Etme6318
Bireysel Çalışma16116
Laboratuvar Sınavı212
Ev Ödevi3412
Toplam150