Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VMK708 Genel Mikrobiyoloji-II 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bakteri identifikasyon ve sayım yöntemlerini kullanarak enfeksiyonların teşhisini yapabilmek, antibiyotiklerin etki tarzlarının bilinerek antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi ve patojenitelerinin belirlenerek hastalık oluşumundaki rollerinin belirlenmesi
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arzu FINDIK
Öğrenme Çıktıları
  1. Antimikrobiyal maddelerin etki tarzlarını bilir. Antimikrobiyal duyarlılık testlerini uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme
  2. Bakteri sayım yöntemlerini uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme
  3. Bakterilerin genel ve özel tanı yöntemleri ile teşhisini yapabilme
  4. Mikroorganizmaların patojenik özelliklerini in vivo hayvan modelleri ve in vitro olarak virülens faktörlerini tanımlayarak belirlemek
  5. Moleküler yöntemler kullanılarak bakteri tanısını yapabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Colle, J.G., Frase, A.G., Marmion, B.P., Simmons, A. :Pratical Medical Microbiology, 14th ed. ,Churchill Livingstone Inc., USA, 1996
2- Tortora, G.J., Funke, B. R., Case, C.L. : Microbiology An Introduction , 8 th ed. Pearson Education Inc San Francisco , USA , 2004
3- Pommerville, J.C.: Alcamo’s Fundamentals of Microbiology, 7 th ed., Jones and Bartlett Publish. Inc. , USA , 2004
4- Brown, AE : Benson’s Microbiological Applications, 9 th ed. ,McGraw-Hill Comp. Inc., New York, 2005
5- Arda, M : TemelMikrobiyoloji , MedisanYayınevi, Ankara, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
- Antimikrobiyal maddeler, etki tarzları ve antibiyotik duyarlılık yöntemleri - Bakteri sayım yöntemleri - Bakterilerin biyokimysal, immünolojik ve moleküler yöntemlerle teşhisi - Bakterilerin patojenitelerinin belirlenmesi - Bakteri inaktivasyon yöntemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bakteri sayım yöntemleri (canlı ve inaktif) Farklı bakterilere ait kültür hazırlığı-1
2.Bakteri identifikasyon şemalarına göre bakterilerin tanımlanması Farklı bakterilere ait kültür hazırlığı-2
3.Mikroorganizmaların identifikasyonunda kullanılan serolojik teknikler Salmonella serotiplendirilmesi
4.Antimikrobiyal maddelerin etki tarzları-1
5.Antimikrobiyal maddelerin etki tarzları-2 Kirby-Bauer antibiyotik duyarlılık testinin yapılması
6.Antimikrobiyal duyarlılık testleri Tüp dilüsyon yönteminin uygulanması
7.Bazı önemli bakteri türlerinin patojenitelerinin belirlenmesi için hayvan deneyleri
8.Bakterilerde hızlı identifikasyon yöntemleri-1 API20E kullanımı ve sonuçların değerlendirilmesi
9.Bakterilerde hızlı identifikasyon yöntemleri-2
10.Arasınav
11.Moleküler teşhis yöntemleri-1 (PZR bazlı testler, hibridizasyon metodları) Brusella omp31 geninin PCR ile belirlenmesi
12.Moleküler teşhis yöntemleri-2 (PZR bazlı testler, hibridizasyon metodları)
13.Bakterilerden enzimatik virülens faktörlerinin ayırımı
14.Bakteri inaktivasyon yöntemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik8216
Laboratuvar14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Toplam154