Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VMK710 Epidemiyoloji-II 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci;- Epidemiyolojik araştırmaların nasıl yapılacağı, epidemiyolojik araştırma planlama, saha şartlarına uyarlama, verilerin toplanması ve analiz edilmesi hakkında bilgi edinecektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Timur GÜLHAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Epidemiyolojik çalışmaların temel özelliklerini ve nasıl organizasyon yapılacağını bilir
  2. Masraf fayda oranlarının nasıl hesaplanacağını bilir
  3. Sürü bazlı infeksiyonların aydınlatılabilmesi için yeterli bilgi edinmek amacıyla anket hazırlamasını bilir
  4. Hastalık kontrol önlemlerini yerine getirir ve tüberküloz ve bruselloz gibi bazı önemli hastalıkların eradikasyon programını bilir
  5. Veri toplamayı ve şekil, grafik, tablo ve vb kullanarak sonuçların değerlendirmesini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Veterinary Epidemiology, 3rd Ed., Blackwell Science, Thrusfield, M. (2007). ISBN: 978-1-4051-5627-12. Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji. 2011. K. Serdar DİKER, Mehmet AKAN, K. Tayfun ÇARLI, Hakan YARDIMCI, Ayşin ŞEN, Mihriban ÜLGEN, Barış SAREYYUPOĞLU, Cengiz ÇETİN. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 23173. Veterinary Clinical Epidemiology, Third Edition. Ronald D. Smith, September 7, 2005 by CRC Press, ISBN 97808493156644. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/04/20090403-6.htm5. http://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/diseasecontrol/bovinetbbrucellosiseradicationschemes/
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Epidemiyolojik araştırma tipleri, epidemiyolojik veri toplama ve sunum teknikleri, sağlık şemaları, hastalıkların kontrol ve eradikasyonu ile ilgili temel bilgiler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Epidemiyolojik araştırma tipleri
2.Epidemiyolojik araştırma aşamaları
3.Epidemiyolojik veri toplama ve sunum teknikleri
4.Örnekleme ve teknikleri
5.Epidemiyolojik verilerin analizi
6.Epidemiyolojik verilerin sunum teknikleri
7.Sağlık şemaları
8.Hayvan hastalıklarının ekonomik önemi
9.Veteriner mikrobiyolojide istatistikten yararlanma
10.Ulusal eradikasyon programları (Brusellozis)
11.Uluslararası kontrol ve eradikasyon programları (Brusellozis)
12.Ulusal eradikasyon programları (Tüberküloz)
13.Uluslararası kontrol ve eradikasyon programları (Avian İnfluenza)
14.Spesifik hastalıklara yönelik koruma ve kontrol yöntemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Örnek Vaka İncelemesi15230
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Toplam150