Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VMK711 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-II 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Programa katılan öğrencileri, hayvanlarda ve ayrıca insanlarda (zoonotik) çeşitli enfeksiyöz hastalıkların etkeni olan bakterileri nasıl izole edecekleri ve bu bakterilerin identifikasyonunda hangi metotları kullanacakları yönünde bilgilendirmek, ayrıca kültür ile identifikasyon yanında serolojik testler ile de nasıl identifikasyon yapılacağını öğretmektir
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arzu FINDIK
Öğrenme Çıktıları
  1. Veteriner hekimlikte önemli spesifik hastalık etkenlerinin izolasyonuna yönelik teorik bilgiler edinir
  2. Spesifik hastalık etkenlerinin izolasyonuna yönelik zenginleştirme ve seksiyon metotlarını öğrenir
  3. Veteriner hekimlikte önemli bakteriyel hastalık etkenlerinin identifikasyonunda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
  4. Zoonoz bakteriyel hastalık etkenlerinin izolasyonuna yönelik bilgi sahibi olur
  5. Zoonoz bakteriyel hastalık etkenlerinin identifikasyonunda kullanılan yöntemler hakkında sahibi olur
  6. Uygulamalar sırasında elde edilen verilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Temel Mikrobiyoloji. 2011. M. Arda. Medisan Yayın Serisi:71, Ankara.
2. Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji. 2011. K. Serdar DİKER, Mehmet AKAN, K. Tayfun ÇARLI, Hakan YARDIMCI, Ayşin ŞEN, Mihriban ÜLGEN, Barış SAREYYUPOĞLU, Cengiz ÇETİN. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2317
3. Prescott’s Microbiology. 2014. Joanne, M. Willey, Linda, M. Sherwood and Christopher, J. Woolverton, 9th Ed, McGraw-Hill, NewYork, USA.
4. Clinical Veterinary Microbiology. 2013. B.k. Markey, F.C. Leonard, M. Archambault, A. Cullinane, D. Maguire. 2 Ed. Mosby Elsevier.
5. Veterinary Microbiology. 2013. D. Scot McVey, M. Kennedy and M. M. Chengappa. 3rd Ed. Wiley-Blackwell.
6. Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar). 2006. N. Aydın, M. İzgür, K. S. Diker, H. Yardımcı, Ö. Esendal, J. Paracıkoğlu, M. Akan. İlke-Emek Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bakterilerin ürediği ortamlar ve üremesi için gerekli koşullar, üreme üzerine etki eden faktörler ve bakterilerin üreme özelliklerine göre sınıflandırılması, bakteriyel metabolizma, bakteriyel kültür teknikleri, bakteriyoskopi teknikleri, identifikasyonda kullanılan biyokimyasal testler, patojenite ve toksijenite testleri, hayvan deneyleri, identifikasyonda kullanılan serolojik testlerin mekanizmaları, kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları, serotiplendirme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Corynebacterium, R. Equi ve T. equigenitalis enfeksiyonlarının laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
2.Listeria Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
3.Clostridium Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
4.E. coli Enfeksiyonlarının laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
5.Campylobacter, Arcobacter ve Helicobacter Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
6.Mycoplasma Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
7.Spor oluşturmayan anaerob Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
8.Leptospira Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi
9.Brucella Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi
10.Salmonella Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
11.Y. pestis Enfeksiyonu’nun laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
12.Tularemi’nin laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
13.Psittakozis’in laboratuar teşhisi
14.Aeromonas, Vibrio, Listonella ve Photobacterium Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Laboratuvar14228
Soru-Yanıt14228
Makale Kritik Etme6318
Bireysel Çalışma16116
Laboratuvar Sınavı212
Ev Ödevi3412
Toplam150