Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VMK712 Tavuk Hastalıkları-I 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci; -Başlıca bakteriyel kanatlı hayvan hastalıkları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Timur GÜLHAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Aşılama öncesi-sonrası bağışıklık durumunun tespiti, bakteriyel kanatlı hayvan hastalıklarının teşhisinde kullanılan serolojik yöntemlerin öğretilmesi ve uygulamalarının yaptırılması
  2. Kanatlı hayvan canlı ve postmortem muayenesinin yapılması ve sonuçların yorumlanması
  3. Ülkemizdeki kanatlı hayvan sektörü hakkında güncel bilgilerin kazandırılması
  4. Kanatlı hayvan işletmelerinde uygulanan biyogüvenlik yöntemlerinin öğretilmesi
  5. Kanatlı zoonozları hakkında pratik ve güncel bilgi birikiminin sağlanması
  6. Kanatlı hayvanlarda kullanılan aşılar ve yöntemleri hakkında güncel bilgilerin öğretilmesi ve uygulamaların yaptırılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İzgür, M, Akan, M. (2002). Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan
Yayınları, Ankara
2. Poultry Diseases (2008), Sixth Edition, Edited by:Mark Pattison, Paul F. McMullin, Janet M. Bradbury and Dennis J. Alexander. ISBN: 978-0-7020-2862-5. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702028625
3. Diseases of Poultry, 13th Edition. David E. Swayne (Editor-in-Chief), John R. Glisson (Associate Editor), Larry R. McDougald (Associate Editor), Lisa K. Nolan (Associate Editor), David L. Suarez (Associate Editor), Venugopal L. Nair (Associate Editor). October 2013, Wiley-Blackwell. ISBN: 978-0-470-95899-5. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470958995.html
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders içeriğini salmonellozis, kolibasillozis, tavuk kolerası, kanatlı tüberkülozisi ve mikoplazmozis gibi bakteriyel hastalıkların etiyolojisi, epidemiyolojisi, klinik belirtileri, nekropsi bulguları, laboratuar tanısı, sağaltımı ve korunma ve kontrolü konuları oluşturmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ülkemizdeki kanatlı hayvan sektörü hakkında güncel bilgiler
2.Salmonellozis Kanatlı hayvan canlı muayene
3.E. coli enfeksiyonları
4.Kampilobakter enfeksiyonları Nekropsi
5.Klostridiyal enfeksiyonlar
6.Kanatlı kolerası Kanatlı hayvanlardan kan alma teknikleri
7.Tüberküloz
8.Arasınav
9.Infeksiyöz koriza Şüpheli materyalden bakteriyolojik teşhis-1
10.Mikoplazmozis
11.Streptokok ve stafilokok enfeksiyonları
12.Kanatlı hayvan canlı ve postmortem muayenesi
13.Biyogüvenlik yöntemleri Nekropsi
14.Teşhis amacıyla materyal alma ve laboratuara gönderme Şüpheli materyalden bakteriyolojik teşhis-2
15.Kanatlı hayvanlarda kullanılan güncel aşılar ve aşılama yöntemleri Aşı uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14570
Laboratuvar14570
Okuma818
Toplam150