Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VMK721 Seroloji-II 927001 1 2 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Deneysel ve doğal enfekte ve aşılı hayvanlarda in vivo ile in vitro hücresel ve humoral immün yanıtın belirlenmesi, izlenmesi ve bu amaçla test antijen ve reaktiflerinin hazırlanmasını sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Oktay GENÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. İmmünolojik testler için antijenleri hazırlayabilme
  2. Hücresel immünyanıt testleri için gerekli lenfosit ve lökosit ayırımını yapabilme
  3. Hazırlanan antijenler ile immünolojik testleri gerçekleştirebilme
  4. Testlerde kullanılacak konjugat ve reaktifleri hazırlayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Tizard IR: Veterinary Immunoolgy An Introduction, Sixth Edition, W.B. Saunders Elsevier, 2009
2- Schultz RD: Veterinary vaccines and diagnostics
3- Wood P: Understanding Immunology. 2 nd ed, 2006, England
4- Day MJ: Clinical Immunology of the dog and cat. Manson Publishing/The Veterinary Pres, 2008.
5- Crowther JR: Methods in Molecular Biology, ELISA theory and practice, Vol. 42, Humana Pres, 1995.
6- Nielsen K, Gall D, Kelly W, Henning D, Garcia M: Enzyme Immunoassay. Application to diagnosis of bovine brucellosis. Animal Disease Research Institute, Canada, 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
- Humoral ve hücresel immünyanıtı uyaran antijenlerin belirlenmesi - In vivo ve in vitro hücresel immünitenin belirlenmesi - İn vitro humoral yanıtın izlenmesi - Enzim ve floresan işaretli reaktiflerin hazırlanması - Dokularda antijen tespiti
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.aşılı veya enfekte hayvan kanlarından plazma elde edilmesi ve lenfositlerin ayırımı
2.Protein ve polisakkarid antijenlerin hazırlanması
3.SDS-PAGE sonrası Western blotting ile immünojenik peptidlerin belirlenmesi
4.In vivo hücresel immünyanıt tespiti
5.In vitro hücresel immünyanıt tespiti
6.ELISA ve test validasyonları
7.Enzim ve floresan işaretli reaktiflerin hazırlanması-1
8.Enzim ve floresan işaretli reaktiflerin hazırlanması-2
9.Arasınav
10.Deneysel atenüe aşı uygulamalarına bağlı immünitenin izlenmesi-1
11.Deneysel atenüe aşı uygulamalarına bağlı immünitenin izlenmesi-2
12.Deneysel inaktif aşı uygulamalarına bağlı immünitenin izlenmesi-1
13.Deneysel inaktif aşı uygulamalarına bağlı immünitenin izlenmesi-2
14.In vitro adezyon invazyon test uygulamaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Laboratuvar Ara Sınavı120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Laboratuvar10550
Soru-Yanıt5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8540
Toplam149