Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
VMK726 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 1 1 6
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Amacı
Bu ders girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Oktay GENÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Girişimcilik ile ilgili temel kavramları bilir
  2. Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt edebilir
  3. İş planı ve iş modeli oluşturabillir
  4. Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygulayabilir
  5. Bir iş fikri ile ilgili finansal planlama yapabilir.
  6. Bir iş fikri ile ilgili mal/hizmet üretim planlaması yapabilir
  7. İş fikrini etkili bir şekilde sunabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi (Prof. Dr. Kahraman ÇATI)2- The Lean Startup - How Today's Entrepreneurs use Continious Innovation To Create Radically Sucessful Businesses' Eric Ries, Crown Business 2011 Web sitesi: http://www.slideshare.net/mobile/PaulShawSmith/business-planning-for-startups3- Türkiye girişimcilik stratejisi ve eylem planı: 2015-20184- Yükseköğretimde Küresel Bir Değişim: Girişimci Üniversite Modeli (Süreyya SAKINÇ, Sibel AYBARÇ BURSALIOĞLU) Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2(2):92-99,2012. 5- Üniversite Öğrencilerinin Kosgeb Desteklerine Bakış Açıları Ve Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Uşak Üniversitesi Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 6(3):80-98, 2013.6- Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT, Ali Murat ALPARSLAN. Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler İle Girişimcilik Eğitimi: Girişimci Ve Öğrenci Görüşleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 8(1):7-28, 2013.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması ve sunumu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Girişimcilik kavramı ve gelişimi, üniversite-sanayii-devlet üçlü sarma model, girişimcilik kültürü
2.Girişimcilik süreci, İş fikri geliştirme ve yaratıcılık, Yaratıcı sorun çözme teknikleri İnovasyon
3.Girişimcilik ve etik
4.Girişimcilikte iş planı modelleri
5.Girişimde stratejik işbirliği
6.Girişimcilikte rekabet analizi, Küçük ölçekli işletmelerde girişimcilik
7.Türkiye girişimcilik ve eylem planı
8.Yönetim becerileri ve liderlik, Girişimcilikte liderlik davranışı
9.Girişimciliğin finansmanı
10.Pazarlama yönetimi
11.Girişimcilik alanları, TÜBİTAK destekleri ve girişimci üniversiteler
12.Türkiyede üniversitelerin inovasyon açısından durumu, Veteriner hekimlikteki gelişmeler
13.Girişimcilik küreselleşme ilişkisi
14.Genel değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Tartışma14228
Soru-Yanıt14114
Beyin Fırtınası10220
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10220
Performans12224
Toplam156