Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Bafra Vocational School (E.P.) - Accounting and Tax Implementations Programme

General Description

History

In the period of 1992-1993, our department started teaching and teaching activities as second education. It continues to serve with its academic and administrative staff.

Qualification Awarded

Students who have successfully completed the program are entitled to receive the Associate Degree in Accounting and Taxation Program.

Level of Qualification

Short Cycle

Specific Admission Requirements

YGS

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

The recognition of the previous formal (formal) student in the Turkish higher education institutions is carried out within the scope of the Regulation that the transitions within the university and within the university have been determined by the Higher Education Council. At the beginning of each academic term, students are entitled to take the English Exemption Examination.

Qualification Requirements and Regulations

To have completed all of the 120 ECTS courses successfully.

Profile of The Programme

To educate occupational personnel who have the ability to comprehend the accounting functions in the enterprises, to ensure the functioning of the accounting transactions in a healthy and reliable manner, to have the skills to comprehend accounting and tax applications, requirements and innovations in business life, accumulative, entrepreneurial and analytical thinking skills.

Occupational Profiles of Graduates With Examples

In accounting departments of companies
Accounting staff beside SMMM
They are employed in the finance and marketing departments of companies.
They also have possession of employment in public institutions.

Access to Further Studies

Students successfully completing Associate Degree can successfully continue their undergraduate studies from the Vertical Transfer exam. In addition, the third cycle of the Undergraduate Departments of the Open Education Faculty without exam can continue.
Graduate Programs for Accounting and Tax Applications Program:

Labor Economy and Industry Relations
Economy
Economy
operating
Business Information Management
Business Informatics
Business-Economics
Logistics Management
Finance
Accounting
Accounting Information Systems
Accounting and Auditing
Accounting and Finance Management
Accounting and Financial Management
International Finance
International Business
International Business
International Business and Trade
international trade
International Trade and Finance
International Trade and Business
International trade and logistics

Examination Regulations, Assessment and Grading

(1) The evaluation of the course can be done by using one or more of the methods such as application, laboratory, project, homework, field work, student product file (portfolio) The examinations are completed within the first and last three weeks of the semester.
(2) The date and place of the examinations shall be submitted within thirty days at the latest from the beginning of the semester or at least one week prior to the exam period determined in the academic calendar, upon the recommendation of the course instructor; is determined and announced by the related department / unit.
(3) The proposals of the instructor / staff and the academic board of the department about the effects of the methods such as exam, homework, application, laboratory, project, field work, student product file (portfolio) and the students will be announced one week before the start of the semester. According to the characteristic of the course, it can be decided not to make an examination with the approval of the departments of the department and the relevant unit boards in the departments where the departmental academic system, class transfer system is applied and units graduated at the level of department.
(4) In the units where the course passing system in the university is applied, 40% of the grade point of the course and 60% of the score obtained from the semester or integration examination are taken at the end of the year or 50% of the grade point within the Faculty of Dentistry. is the sum of 50% of the makeup exam score. The resultant half-figure is raised to the whole number. To be considered a successful dersten; it is mandatory to have at least 50 points for the semester / year final or make-up exam, and at least 60 points for the achievement score. The achievement score of distance education students is the sum of 20% of the midterm exam and 80% of the final exam score or the makeup exam.

Graduation Requirements

Students who have successfully completed all of the 120 ECTS courses are entitled to graduation. Those who have completed their education in the curriculum are given an associate degree diploma by explaining the name of the unit and department. Graduation date is the end date of the exam period determined in the academic calendar. The diplomas are signed by the director of the university.

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Instructor V. Fazlı IRMAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bafra Meslek Yüksekokulu, Bafra,55400, Samsun

web: http://baframyo.omu.edu.tr/

Facilities

We have computer labs with a capacity of forty students with fully equipped internet connection. It is also available in our classrooms.

Programme Outcomes

 1. Muhasebe ve vergi alanında temel teorik bilgi ve beceriye sahip olma
 2. Muhasebe konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneğine sahip, nitelikli muhasebe elemanı olma
 3. Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarından en az birini iyi derecede kullanabilme
 4. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilen, bilgiyi depolayabime, depolanmış bilgileri kullanabilme
 5. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
 6. İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilme
 7. Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutabilme
 8. Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını kavrayıp ve uygulayabilme
 9. Vergi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış ve Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
 10. Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
 11. Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit ederek, verileri yorumlayabilme ve analiz etme becerisine sahip olma
 12. Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış olmak
 13. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin öneminin bilincinde olma
 14. Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olan bireyler yetiştirme
 15. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma, Türkçeyi kullanabilme
 16. çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirmek
 17. Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 18. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
 19. Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
 20. Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 21. Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I 927001 2 0 0 2.0 2.0
MUV101General Accounting-I 927001 3 1 0 4.0 4.0
MUV103General Business Administration 927001 2 1 0 3.0 3.0
MUV105Microeconomics 927001 3 0 0 4.0 3.0
MUV107Basic Law 927001 2 0 0 4.0 2.0
MUV109Vocational Mathematics 927001 2 0 0 3.0 2.0
MUVSEÇ-1Elective Courses-I 927003 0 0 0 6.0 1.0
TDİ101Turkish Language-I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Foreign Language-I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Total 18 2 0 30.0 21.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
ATİ102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II 927001 2 0 0 2.0 2.0
MUV102General Accounting-II 927001 3 1 0 4.0 4.0
MUV104Macroeconomics 927001 3 0 0 3.0 3.0
MUV106Commercial Law 927001 2 0 0 3.0 2.0
MUVSEÇ-2Elective Courses-II 927003 0 0 0 6.0 1.0
STJ102Training 927001 0 0 0 8.0 0.0
TDİ102Turkish Language-II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Foreign Language II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Total 14 1 0 30.0 16.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
MUV201Cost Accounting 927001 2 2 0 4.0 3.0
MUV203Corporate Accounting 927001 2 1 0 3.0 3.0
MUV205Foreign-Trade Operations 927001 2 0 0 2.0 2.0
MUV207Tax Law 927001 2 0 0 2.0 2.0
MUV209Financial Management 927001 2 2 0 4.0 3.0
MUV211Package Software I 927001 2 2 0 5.0 3.0
MUV213Public Finance 927001 2 0 0 2.0 2.0
MUVSEÇ-3Elective Courses-III 927003 0 0 0 8.0 1.0
Total 14 7 0 30.0 19.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
MUV202Auditing Of Accounts 927001 3 0 0 3.0 3.0
MUV204Foreign Trade Transactions Accounting 927001 1 1 0 4.0 2.0
MUV206Financial Accounts Analysis 927001 2 2 0 4.0 3.0
MUV208Turkish Tax System 927001 1 2 0 3.0 2.0
MUV210Labour And Social Security Law 927001 2 0 0 2.0 2.0
MUV212Package Software II 927001 2 2 0 5.0 3.0
MUVSEÇ-4Elective Courses-IV 927003 0 0 0 9.0 1.0
Total 11 7 0 30.0 16.0
MUVSEÇ-1 / Elective Courses-I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MUV111 Communication 927001 2 0 0 3.0
MUV113 Office Software-I 927001 1 2 0 3.0
MUV115 E-Commerce 927001 2 0 0 3.0
MUV117 Information Communication Technology 927001 2 1 0 3.0
MUV119 Environmental Protection 927001 2 0 0 3.0
YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA101 German-I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 French-I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 English I 927001 2 0 0 2.0
MUVSEÇ-2 / Elective Courses-II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MUV108 Statistics 927001 2 0 0 2.0
MUV110 Commercial Mathematics 927001 2 0 0 2.0
MUV112 Office Software-II 927001 1 2 0 4.0
MUV114 Professional Ethics 927001 2 0 0 2.0
MUV116 Human Resources Management 927001 2 0 0 3.0
MUV118 Financial Investment Tools 927001 2 0 0 3.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA102 German-II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 French-II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 English II 927001 2 0 0 2.0
MUVSEÇ-3 / Elective Courses-III
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MUV215 Vocational Foreign Language-I 927001 2 0 0 2.0
MUV217 Business Management-I 927001 3 0 0 4.0
MUV219 Research Methods And Techniques 927001 2 0 0 2.0
MUV221 Construction Accounting 927001 1 1 0 2.0
MUV225 Financial Literacy 927001 2 0 0 2.0
MUVSEÇ-4 / Elective Courses-IV
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MUV214 Vocational Foreign Language-II 927001 1 2 0 2.0
MUV216. İşletme Yönetimi II 927001 3 0 0 4.0
MUV218 Bank Accounting 927001 3 0 0 4.0
MUV220 Turkish Economy And The European Union 927001 2 0 0 2.0
MUV222 Quality Management Systems 927001 2 0 0 2.0
MUV228 Entrepreneurship and Innovation 927001 4 0 0 5.0
MUV230 Financial Investment Instruments 927001 2 0 0 2.0