Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Bafra Vocational School (E.P.) - Accounting and Tax Implementations Programme

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

Short Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Muhasebe ve vergi alanında temel teorik bilgi ve beceriye sahip olma
 2. Muhasebe konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneğine sahip, nitelikli muhasebe elemanı olma
 3. Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarından en az birini iyi derecede kullanabilme
 4. Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilen, bilgiyi depolayabime, depolanmış bilgileri kullanabilme
 5. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etme ve temel hukuk bilgilerine sahip olma
 6. İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilme
 7. Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutabilme
 8. Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, maliyet ve şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi konularını kavrayıp ve uygulayabilme
 9. Vergi ve vergi sorumlusunun yükümlülüklerini kavramış ve Türk Vergi Sistemi konusunda bilgi sahibi olma
 10. Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı, açık bir şekilde ifade edebilme
 11. Mesleği ile ilgili olarak almış olduğu teorik bilgileri gerçek bir iş ortamında uygulayabilme ve sorunları tespit ederek, verileri yorumlayabilme ve analiz etme becerisine sahip olma
 12. Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış olmak
 13. Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin öneminin bilincinde olma
 14. Mesleğinde paylaşımcı ve katılımcı, çağdaş, yenilikçi, konusuyla ilgili bilgi teknolojilerinden yararlanabilen, yaşam boyu öğrenme yetisini sürdürebilme özelliklerine sahip olan bireyler yetiştirme
 15. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma, Türkçeyi kullanabilme
 16. çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirmek

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I 927001 2 0 0 2.0
MUV101General Accounting-I 927001 3 1 0 4.0
MUV103General Business Administration 927001 2 1 0 3.0
MUV105Microeconomics 927001 3 0 0 4.0
MUV107Basic Law 927001 2 0 0 4.0
MUV109Vocational Mathematics 927001 2 0 0 3.0
MUVSEÇ-1Elective Courses-I 927003 0 0 0 6.0
TDİ101Turkish Language-I 927001 2 0 0 2.0
YD101Foreign Language-I 927003 2 0 0 2.0
Total 18 2 0 30.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
ATİ102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II 927001 2 0 0 2.0
MUV102General Accounting-II 927001 3 1 0 4.0
MUV104Macroeconomics 927001 3 0 0 3.0
MUV106Commercial Law 927001 2 0 0 3.0
MUVSEÇ-2Elective Courses-II 927003 0 0 0 4.0
STJ102Training 927001 0 0 0 8.0
TDİ102Turkish Language-II 927001 2 0 0 2.0
YD102Foreign Language II 927003 2 0 0 2.0
Total 14 1 0 28.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MUV201Cost Accounting 927001 2 2 0 4.0
MUV203Corporate Accounting 927001 2 1 0 3.0
MUV205Foreign-Trade Operations 927001 2 0 0 2.0
MUV207Tax Law 927001 2 0 0 2.0
MUV209Financial Management 927001 2 2 0 4.0
MUV211Package Software I 927001 2 2 0 5.0
MUV213Public Finance 927001 2 0 0 2.0
MUVSEÇ-3Elective Courses-III 927003 0 0 0 12.0
Total 14 7 0 34.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MUV202Auditing Of Accounts 927001 3 0 0 3.0
MUV204Foreign Trade Transactions Accounting 927001 1 1 0 4.0
MUV206Financial Accounts Analysis 927001 2 2 0 4.0
MUV208Turkish Tax System 927001 1 2 0 3.0
MUV210Labour And Social Security Law 927001 2 0 0 2.0
MUV212Package Software II 927001 2 2 0 5.0
MUVSEÇ-4Elective Courses-IV 927003 0 0 0 6.0
Total 11 7 0 27.0
MUVSEÇ-1 / Elective Courses-I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MUV111 Communication 927001 2 0 0 2.0
MUV113 Office Software-I 927001 1 2 0 4.0
MUV115 E-Commerce 927001 2 0 0 0.0
MUV117 Information Communication Technology 927001 2 1 0 0.0
MUV119 Environmental Protection 927001 2 0 0 0.0
YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA101 German-I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 French-I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 English I 927001 2 0 0 2.0
MUVSEÇ-2 / Elective Courses-II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MUV108 Statistics 927001 2 0 0 2.0
MUV110 Commercial Mathematics 927001 2 0 0 2.0
MUV112 Office Software-II 927001 1 2 0 4.0
MUV114 Professional Ethics 927001 2 0 0 2.0
MUV116 Human Resources Management 927001 2 0 0 3.0
MUV118 Financial Investment Tools 927001 2 0 0 3.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA102 German-II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 French-II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 English II 927001 2 0 0 2.0
MUVSEÇ-3 / Elective Courses-III
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MUV215 Vocational Foreign Language-I 927001 2 0 0 2.0
MUV217 Business Management-I 927001 3 0 0 4.0
MUV219 Research Methods And Techniques 927001 2 0 0 2.0
MUV221 Construction Accounting 927001 1 1 0 0.0
MUV225 Financial Literacy 927001 2 0 0 0.0
MUVSEÇ-4 / Elective Courses-IV
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MUV214 Vocational Foreign Language-II 927001 1 2 0 2.0
MUV216. İşletme Yönetimi II 927001 3 0 0 0.0
MUV218 Bank Accounting 927001 3 0 0 0.0
MUV220 Turkish Economy And The European Union 927001 2 0 0 2.0
MUV222 Quality Management Systems 927001 2 0 0 0.0
MUV228 Entrepreneurship and Innovation 927001 4 0 0 0.0
MUV230 Financial Investment Instruments 927001 2 0 0 0.0