Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Yeşilyurt Demir Çelik Vocational School -

General Description

History

Biomedical Equipment Technology program is established under the Department of Electricity and Energy Technologies within Yeşilyurt Demir Çelik Vocational High School with the proposal of rectorship of Ondokuz Mayıs University and decision of Higher Education Council taken on 2012. For the first time, student admission is 2016-2017 education season.

Qualification Awarded

Those who completed the biomedical device technology program "Biomedical Equipment Technician" is awarded. Biomedical equipment technicians, assemble into place in accordance with the scheme, does the constant care, when determines the location of the fault and repair the tools and devices that used in the medical and biological sciences.

Level of Qualification

Short Cycle

Specific Admission Requirements

In the framework of regulations setted by Higher Education Council (YÖK),the admission of students to this program can be made with exams which is prepared by the ÖSYM establishment. Students who want to attend the program after they reported their preferences according to their score on this exam is placed to relevant programs by Student Selection and Placement Center (ÖSYM).

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

The exemption exam held for courses of Computer and Foreign Language (5-i) that are in education and training curricula at the beginning of each academic year, for new students which are enrolled in all programs of Vocational school. The students who have the expected learning outcomes will right to take the exams. Those who pass the exam will be exempted from the course program for the course or courses.

Qualification Requirements and Regulations

A total of 120 ECTS credits equivalent of all courses in the program must completed successfully

Profile of The Programme

Biomedical equipment technicians, assemble into place in accordance with the scheme, does the constant care, when determines the location of the fault and repair the tools and devices that used in the medical and biological sciences. In order to give a technical education towards educating qualified intermediate members, all vocational lessons are supported with lab sessions. Our mission is to graduate fully-equipped technical members as industry desires that whose qualifications are suitable for required by Professional Competence Agency Level 5.

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Biomedical equipment technicians can take part in public and private hospitals, dispensaries and laboratories.

Access to Further Studies

They can also transfer to a 4-year license degree program in the disciplines listed below, upon their success in the examination performed by Council of Higher Education:
1- Biomedical Engineering
2- Electrical and Electronics Engineering
3- Electronic Engineering
4- Electronics and Communications Engineering

Examination Regulations, Assessment and Grading

Depending on the Education and Examination Regulations of OMU; assessment and evaluation for each course is described in detail in "Course Teaching Plan" .

Graduation Requirements

In addition to the eligibility requirements and the rules of application of the Industry-Based Training Students who successfully complete an internship under the name of the graduation requirements are fulfilled

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Full Time

Address, Programme Director or Equivalent

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN
Telephone: 0362 260 51 70
Fax: 0362 260 51 69
E-mail: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr
Head of Department: Lecturer Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ

Facilities

There are 2 lecturers in the program. Department has electrical and electronics laboratory, computer laboratory, physics laboratory and technical drawing studio.

Programme Outcomes

 1. Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
 3. Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
 4. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
 5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
 6. İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
 7. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
 8. Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
 9. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
 10. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 11. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I 927001 2 0 0 2.0 2.0
BCT101 927001 3 1 0 5.0 4.0
BCT103 927001 2 1 0 0.0 3.0
BCT105 927001 2 1 0 0.0 3.0
BCT107 927001 2 2 0 7.0 3.0
BCT109 927001 2 0 0 0.0 2.0
BCTS-1 927003 3 2 0 0.0 5.0
TDİ101Turkish Language-I 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD101Foreign Language-I 927003 2 0 0 0.0 2.0
Total 20 7 0 16.0 26.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
ATİ102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II 927001 2 0 0 2.0 2.0
BCT102 927001 2 0 0 4.0 2.0
BCT104 927001 2 1 0 0.0 3.0
BCT106 927001 1 1 0 0.0 2.0
BCT108 927001 1 1 0 0.0 2.0
BCT110 927001 2 2 0 5.0 3.0
BCT112 927001 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Turkish Language-II 927001 2 0 0 2.0 2.0
YD102Foreign Language II 927003 2 0 0 0.0 2.0
Total 14 5 0 13.0 18.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
BCT201 927001 1 1 0 3.0 2.0
BCT203 927001 1 1 0 0.0 2.0
BCT205 927001 1 1 0 0.0 2.0
BCT207 927001 3 1 0 4.0 4.0
BCT209 927001 1 1 0 0.0 2.0
BCT211 927001 3 1 0 4.0 4.0
BCT213 927001 3 1 0 6.0 4.0
BCT215 927001 1 1 0 0.0 1.0
Total 14 8 0 17.0 21.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
BCT202 927001 2 2 0 0.0 3.0
BCT204 927001 3 1 0 0.0 4.0
BCT206 927001 1 1 0 0.0 2.0
BCT208 927001 1 1 0 0.0 2.0
BCT210 927001 1 1 0 0.0 2.0
BCT212 927001 1 1 0 0.0 2.0
BCT214 927001 3 1 0 0.0 4.0
BCT216 927001 3 1 0 0.0 4.0
Total 15 9 0 0.0 23.0
BCTS-1 /
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
BCT111 İletişim 927001 1 1 0 0.0
BCT113 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927001 2 1 0 2.7
YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA101 German-I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 French-I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 English I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA102 German-II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 French-II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 English II 927001 2 0 0 2.0