Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Faculty of Education - Elementary School Mathematics Education Programme

General Description

History

Samsun Education Institute and Girl Primary Education School, which started to educate with 141 students on October 22, 1961, was transformed into Ondokuz Mayıs University Education Faculty in July 1982. The Mathematics Education Program for Primary Education at the Faculty of Education was established in 1998 and since 1998 has begun to receive students.

Qualification Awarded

Students who complete the program successfully by completing all the requirements are graduated as 'Mathematics Teacher' with undergraduate degree.

Level of Qualification

First Cycle

Specific Admission Requirements

Students who have a high school and a balanced school diploma and who have enough points from YGS and LYS exams made by OSYM are considered to the programme.

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Students are required to complete formal education and primary and secondary education in order to start undergraduate education.

Qualification Requirements and Regulations

Students who have successfully completed all 142 credits (240 ECTS credits) in the program and have achieved a weighted GPA of at least 2.00 out of 4.00 will receive a Bachelor's Degree in Mathematics Teaching

Profile of The Programme

The training program is designed to contribute to personal and professional development in mathematics and education. First year courses include mainly Turkish, Mathematics, basic computer and training courses to bring students with different levels of knowledge to the same level of knowledge. In the second, third and fourth years, there are compulsory and field elective courses, vocational knowledge elective courses, compulsory elective courses, education, Instructional Technologies and Material Design,
Scientific Research Methods, Special Teaching Methods, Classroom Management, Guidance. At the forth and last year, during the 7th and 8th semesters, students are trained as trainee teachers in different schools within the scope of school experience and teaching practice courses respectively.
The 4 year program determined by YOK (Council of Higher Education) is implemented and the language of education is Turkish.Occupational Profiles of Graduates With Examples

Graduates of this program can be employed as Mathematics Teachers in state and private schools affiliated to MoNE (Ministry of National Education) . In addition, students who want to continue their studies in the master's and doctoral can be academicians.

Access to Further Studies

Candidates who have successfully completed their undergraduate education can study under graduate programs in their own fields or related areas, provided they have a valid grade from the Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Examination (ALES) and have sufficient foreign language knowledge.

Examination Regulations, Assessment and Grading

Education and Examination Regulations of Ondokuz Mayıs University Article 27 (1):

In the units where the course system is applied in the university, the achievement score of a course is the sum of 40% of the evaluation score in the semester and 60% of the score obtained from the final or make-up examination. The resultant half-figure is raised to the whole number. In order to be successful in a course; it is mandatory to have at least 50 semester / year grade or make-up exam score and at least 60 of success score. The achievement score of distance education students is the sum of 20% of the midterm exam and 80% of the final exam score or the makeup exam.

Graduation Requirements

Students who have successfully completed all 142 credits (240 ECTS credits) in the program and have achieved a weighted GPA of at least 2.00 out of 4.00 will receive a Bachelor's Degree in Mathematics Teaching.

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Full Time

Address, Programme Director or Equivalent

Head of the Department of The Programme: Assoc. Prof. Hamza CALISICI

Address: OMU Faculty of Education
Department of Mathematics and Science Education Atakum / Samsun
Phone: 0362 3121919-5911

Facilities

The courses are carried out on a semester basis. In this program, there are 5 associate professors, 6 assistant professors, 1 lecturer and 2 research assistants. In addition to the compulsory subject courses that develop and mature the field knowledge, there are elective courses for students' interest and ability. Theoretical lessons are supported by practice. In addition, internships are offered at secondary schools for pupils to train themselves in the teaching profession. department, amphibious, material classes, drama and computer halls.

Programme Outcomes

 1. Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 2. Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 3. Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 4. İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 5. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
 6. Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
 7. Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
 8. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
 9. Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
 10. Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
 11. Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
 12. Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
 13. Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
 14. Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK105Atatürk's Principles and Revolutions I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGGK107Foreign language SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK109Turkish Language I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGGK111Information Technologies Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB101Introduction to Education Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGMB102Educational Sociology Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
EGT101Introduction To Educational Sciences Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IMÖ101General Mathematics Zorunlu 4 2 0 5.0 10.0
IMÖ103History Of Science Zorunlu 2 0 0 2.0 10.0
İMÖAE101Fundamentals of Mathematics I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
İMÖAE103Analysis I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
İMÖAE105History of Mathematics Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TYA101Turkish-I: Written Expression Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Foreign Language-I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 35 2 0 36.0 57.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
ATİ102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
EGGK106Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGGK108Foreign Language II SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGGK110Turkish Language II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGMB103Education Psychology Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGMB104Philosophy of Education Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT102Educational Psychology Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ102Abstract Mathematics Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
IMÖ104Geometry Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
İMÖ106Information Technology in Mathematics Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
İMÖAE102 The Basics of Mathematics II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İMÖAE104 Analysis II Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
İMÖAE106 Abstract Mathematics Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
TSA102Turkish-II: Oral Expression Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Foreign Language II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 34 2 0 35.0 39.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
EGGK SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGMB SDG 2 0 0 2.0 0.0
EGT201Principles And Methods Of Teaching Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ201Analysis-I Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
IMÖ203Linear Algebra-I Zorunlu 3 0 0 3.0 9.0
IMÖ205Physics-I Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
IMÖ209Scientific Research Methods Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
IMÖ-A1A Elective I SDG 2 0 0 2.0 3.0
İMÖAE SDG 2 0 0 2.0 0.0
Total 24 2 0 25.0 34.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
EGGK010Culture and Language Ortak 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007Drama in Education Ortak 2 0 0 2.0 0.0
EGMB204Educational Research Methods Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EGT202Instructional Technologies And Materials Design Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
IMÖ202Analysis-II Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
IMÖ204Linear Algebra-II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ206Physics-II Zorunlu 4 0 0 4.0 6.0
IMÖ-GK1Gk Elective-I SDG 3 0 0 3.0 5.0
İMÖAE204Middle School Mathematics Teaching Programs Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İMÖAE206Linear Algebra II Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Total 26 4 0 28.0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
IMÖ301Analysis-III Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
IMÖ303Analytical Geometry-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ305Statistics And Probability-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
IMÖ307Elementary Theory Of Numbers Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ311Special Teaching Methods-I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
IMÖ-MB1Mb Elective I SDG 2 0 0 2.0 3.0
Total 15 4 0 17.0 30.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
EGT302Assessment And Evaluation Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ302Differential Equations Zorunlu 4 0 0 4.0 5.0
IMÖ304Analytical Geometry-II Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
IMÖ306Statistics And Probability-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
IMÖ308Special Education Methods-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
IMÖ310Public Service Practice Zorunlu 1 2 0 2.0 2.0
IMÖ312Introduction To Algebra Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
Total 18 6 0 21.0 30.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
EGT401Guidance Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
EGT403Classroom Management Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IMÖ405History Of Mathematics Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
IMÖ407School Experience Zorunlu 1 4 0 3.0 6.0
IMÖ409Turkish Educational History Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
IMÖ411Sociology Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
IMÖ-A2A Elective II SDG 3 0 0 3.0 3.0
Total 15 4 0 17.0 30.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
EGT402Turkish Education System And School Administration Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
IMÖ402Philosophy Of Mathematics Zorunlu 2 0 0 2.0 9.0
IMÖ406Teaching Practice Zorunlu 2 6 0 5.0 9.0
IMÖ-GK2Gk Elective-II SDG 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ-MB2Mb Elective II SDG 3 0 0 3.0 3.0
Total 12 6 0 15.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EGGK107 / Foreign language
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GKA107 Foreign Language I (German) 2 0 0 2.0 0.0
GKF107 Foreign Language I (French) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 2 0 0 2.0 3.0
YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YDA101 German-I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 French-I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 English I 2 0 0 2.0 2.0
EGGK108 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GKA108 Yabancı Dil II (Almanca) 2 0 0 2.0 0.0
GKF108 Yabancı Dil II (Fransızca) 2 0 0 2.0 0.0
GKİ108 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 0 2.0 0.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YDİ102 English II 2 0 0 2.0 2.0
EGGK /
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
EGGK001 Combating Dependence and Addiction 2 0 0 2.0 0.0
EGGK002 Nutrition and Health 2 0 0 2.0 0.0
EGGK003 History and Philosophy of Science 2 0 0 2.0 0.0
EGGK004 Science and Research Ethics 2 0 0 2.0 0.0
EGGK005 Economics and Entrepreneurship 2 0 0 2.0 0.0
EGGK006 Traditional Turkish Handicrafts 2 0 0 2.0 0.0
EGGK007 Human Rights and Democracy Education 2 0 0 2.0 0.0
EGGK008 Human Relations and Communication 2 0 0 2.0 0.0
EGGK009 Career Planning and Development 2 0 0 2.0 0.0
EGGK010 Culture and Language 2 0 0 2.0 0.0
EGGK011 Media Literacy 2 0 0 2.0 0.0
EGGK012 Professional English 2 0 0 2.0 0.0
EGGK013 Art and Aesthetics 2 0 0 2.0 0.0
EGGK014 Turkish Folk Dances 2 0 0 2.0 0.0
EGGK015 Turkish Sign Language 2 0 0 2.0 0.0
EGGK016 Turkish Culture Geography 2 0 0 2.0 0.0
EGGK017 Turkish Music 2 0 0 2.0 0.0
EGGK018 Turkish Art and History 2 0 0 2.0 0.0
EGMB /
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
EGMB001 Outdoor and Distance Learning 2 0 0 2.0 0.0
EGMB002 Child Psychology 2 0 0 2.0 0.0
EGMB003 Attention Deficit and Hyperactivity Disorder 2 0 0 2.0 0.0
EGMB004 Education Law 2 0 0 2.0 0.0
EGMB005 Education Anthropology 2 0 0 2.0 0.0
EGMB006 History of Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB007 Drama in Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB008 Non-Program Activities in Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB009 Curriculum Development in Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB010 Project Preparation in Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB011 Critical and Analytical Thinking 2 0 0 2.0 0.0
EGMB012 Education of Children in Hospital 2 0 0 2.0 0.0
EGMB013 Container Training 2 0 0 2.0 0.0
EGMB014 Character and Value Training 2 0 0 2.0 0.0
EGMB015 Comparative Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB016 Micro Teaching 2 0 0 2.0 0.0
EGMB017 Museum Education 2 0 0 2.0 0.0
EGMB018 Non-School Learning Environments 2 0 0 2.0 0.0
EGMB019 Learning Strength 2 0 0 2.0 0.0
EGMB020 Individualization and Adaptation of Teaching 2 0 0 2.0 0.0
IMÖ-A1 / A Elective I
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
IMÖ207 A Elective I (Comperative Mathematics Education) 2 0 0 2.0 3.0
IMÖ211 A Elective I (Mathematical Logic) 2 0 0 2.0 3.0
İMÖAE /
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
İMAE001 Computer Aided Mathematics Teaching 2 0 0 2.0 0.0
İMAE002 Culture and Mathematics 2 0 0 2.0 0.0
İMAE003 Elementary Mathematics Teaching 2 0 0 2.0 0.0
İMAE004 Review of the Mathematics Course Book 2 0 0 2.0 0.0
İMAE005 Inclusion Applications in Mathematics Education 2 0 0 2.0 0.0
İMAE006 Self-regulation in Mathematics Education 2 0 0 2.0 0.0
İMAE007 Developing Efficiency in Mathematics Teaching 2 0 0 2.0 0.0
İMAE008 Material Design in Mathematics Teaching 2 0 0 2.0 0.0
İMAE009 Non-School Learning Environments in Mathematics Teaching 2 0 0 2.0 0.0
İMAE010 Communication in Mathematics Classes 2 0 0 2.0 0.0
İMAE011 Teaching Mathematics to Gifted Students 2 0 0 2.0 0.0
İMAE012 Mathematics Teaching 2 0 0 2.0 0.0
İMAE013 Evaluation of Classroom Learning 2 0 0 2.0 0.0
IMÖ-GK1 / Gk Elective-I
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
ENF101 Basic Information Technologies 3 0 0 3.0 2.0
IMÖ208 Gk Elective-I (Modular Origami) 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ210 Gk Elective-I (Creative Drama) 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ-MB1 / Mb Elective I
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
IMÖ309 Mb Elective I (Contemporary Approaches To Elementary Programmes) 2 0 0 2.0 3.0
IMÖ313 Mb Elective I (Mathematics Problem Solving) 2 0 0 2.0 3.0
IMÖ-A2 / A Elective II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
IMÖ401 A Elective II (Modelling in Mathematics Education) 3 0 0 3.0 3.0
IMÖ413 A Elective II (Mathematics And Life) 3 0 0 3.0 3.0
IMÖ-GK2 / Gk Elective-II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
IMÖ404 Gk Elective-II (Computer-Assisted Mathematics Education) 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ410 Gk Elective-II (Problem-Based Learning) 3 0 0 3.0 5.0
IMÖ-MB2 / Mb Elective II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
IMÖ408 Mb Elective II (Subject Area: Textbook Analysis) 3 0 0 3.0 3.0
IMÖ412 Mb Elective II (Cryptology) 3 0 0 3.0 3.0