Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Faculty of Education - Elementary School Mathematics Education Programme

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

First Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
 2. Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 3. Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
 4. İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 5. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
 6. Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
 7. Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
 8. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
 9. Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
 10. Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
 11. Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
 12. Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
 13. Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
 14. Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I 927001 2 0 0 2.0
EGT101Introduction To Educational Sciences 927001 3 0 0 4.0
IMÖ101General Mathematics 927001 4 2 0 10.0
IMÖ103History Of Science 927001 2 0 0 10.0
TYA101Turkish-I: Written Expression 927001 2 0 0 2.0
YD101Foreign Language-I 927003 2 0 0 2.0
Total 15 2 0 30.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
ATİ102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II 927001 2 0 0 2.0
EGT102Educational Psychology 927001 3 0 0 5.0
IMÖ102Abstract Mathematics 927001 3 0 0 7.0
IMÖ104Geometry 927001 3 0 0 7.0
İMÖ106Information Technology in Mathematics 927001 2 2 0 5.0
TSA102Turkish-II: Oral Expression 927001 2 0 0 2.0
YD102Foreign Language II 927003 2 0 0 2.0
Total 17 2 0 30.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
EGT201Principles And Methods Of Teaching 927001 3 0 0 5.0
IMÖ201Analysis-I 927001 4 2 0 8.0
IMÖ203Linear Algebra-I 927001 3 0 0 9.0
IMÖ205Physics-I 927001 4 0 0 6.0
IMÖ209Scientific Research Methods 927001 2 0 0 3.0
IMÖ-A1A Elective I 927003 2 0 0 3.0
Total 18 2 0 34.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
EGT202Instructional Technologies And Materials Design 927001 2 2 0 6.0
IMÖ202Analysis-II 927001 4 2 0 8.0
IMÖ204Linear Algebra-II 927001 3 0 0 5.0
IMÖ206Physics-II 927001 4 0 0 6.0
IMÖ-GK1Gk Elective-I 927003 3 0 0 5.0
Total 16 4 0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
IMÖ301Analysis-III 927001 3 0 0 6.0
IMÖ303Analytical Geometry-I 927001 3 0 0 5.0
IMÖ305Statistics And Probability-I 927001 2 2 0 5.0
IMÖ307Elementary Theory Of Numbers 927001 3 0 0 5.0
IMÖ311Special Teaching Methods-I 927001 2 2 0 6.0
IMÖ-MB1Mb Elective I 927003 2 0 0 3.0
Total 15 4 0 30.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
EGT302Assessment And Evaluation 927001 3 0 0 5.0
IMÖ302Differential Equations 927001 4 0 0 5.0
IMÖ304Analytical Geometry-II 927001 3 0 0 4.0
IMÖ306Statistics And Probability-II 927001 2 2 0 5.0
IMÖ308Special Education Methods-II 927001 2 2 0 5.0
IMÖ310Public Service Practice 927001 1 2 0 2.0
IMÖ312Introduction To Algebra 927001 3 0 0 4.0
Total 18 6 0 30.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
EGT401Guidance 927001 3 0 0 5.0
EGT403Classroom Management 927001 2 0 0 4.0
IMÖ405History Of Mathematics 927001 2 0 0 6.0
IMÖ407School Experience 927001 1 4 0 6.0
IMÖ409Turkish Educational History 927001 2 0 0 3.0
IMÖ411Sociology 927001 2 0 0 3.0
IMÖ-A2A Elective II 927003 3 0 0 3.0
Total 15 4 0 30.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
EGT402Turkish Education System And School Administration 927001 2 0 0 4.0
IMÖ402Philosophy Of Mathematics 927001 2 0 0 9.0
IMÖ406Teaching Practice 927001 2 6 0 9.0
IMÖ-GK2Gk Elective-II 927003 3 0 0 5.0
IMÖ-MB2Mb Elective II 927003 3 0 0 3.0
Total 12 6 0 30.0
YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA101 German-I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 French-I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 English I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDİ102 English II 927001 2 0 0 2.0
IMÖ-A1 / A Elective I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
IMÖ207 A Elective I (Comperative Mathematics Education) 927001 2 0 0 3.0
IMÖ211 A Elective I (Mathematical Logic) 927001 2 0 0 3.0
IMÖ-GK1 / Gk Elective-I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
ENF101 Basic Information Technologies 927001 3 0 0 2.0
IMÖ208 Gk Elective-I (Modular Origami) 927001 3 0 0 5.0
IMÖ210 Gk Elective-I (Creative Drama) 927001 3 0 0 5.0
IMÖ-MB1 / Mb Elective I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
IMÖ309 Mb Elective I (Contemporary Approaches To Elementary Programmes) 927001 2 0 0 3.0
IMÖ313 Mb Elective I (Mathematics Problem Solving) 927001 2 0 0 3.0
IMÖ-A2 / A Elective II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
IMÖ401 A Elective II (Modelling in Mathematics Education) 927001 3 0 0 3.0
IMÖ413 A Elective II (Mathematics And Life) 927001 3 0 0 3.0
IMÖ-GK2 / Gk Elective-II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
IMÖ404 Gk Elective-II (Computer-Assisted Mathematics Education) 927001 3 0 0 5.0
IMÖ410 Gk Elective-II (Problem-Based Learning) 927001 3 0 0 5.0
IMÖ-MB2 / Mb Elective II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
IMÖ408 Mb Elective II (Subject Area: Textbook Analysis) 927001 3 0 0 3.0
IMÖ412 Mb Elective II (Cryptology) 927001 3 0 0 3.0