Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Faculty of Tourism - Tourizm Management

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

First Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

240 ECTS and 2 terms of internship, each one is 50 workdays , total 100 workdays

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Full Time

Address, Programme Director or Equivalent

Associate Professor Yetkin BULUT

OMÜ Faculty of Tourism T: (0362) 552 00 25 | F:(0362) 552 00 26 e-mail: turizmfakultesi@omu.edu.tr
Adress: Çetinkaya Mahallesi Ada Sk. No:18 55430 BAFRA/SAMSUN

Facilities

Programme Outcomes

 1. Having knowledge on management and organization in the field of tourism management
 2. Having knowledge on production management and marketing in the field of tourism management
 3. Having knowledge on finance and accounting in the field of tourism management
 4. Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
 5. Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
 6. Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
 7. Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
 8. Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
 9. Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
 10. Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
 11. Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
 12. Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
 13. İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
 14. Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.
 15. Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
 16. Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir. 
 17. İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
 18. Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
 19. Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
 20. Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I 927001 2 0 0 2.0
MAT107Mathematics 927001 3 0 0 4.0
SSDThe Non-Elective 927003 0 0 0 0.0
TBK101Basic Information Technology (B1) 927001 3 0 0 5.0
TDİ101Turkish Language-I 927001 2 0 0 2.0
TUR101Introduction To Tourism 927001 3 0 0 5.0
TUR103Introduction To Law 927001 3 0 0 5.0
TUR105General Economics 927001 3 0 0 5.0
YD101Foreign Language-I 927003 2 0 0 2.0
Total 21 0 0 30.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
ATİ102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II 927001 2 0 0 2.0
REH102Behavioural Sciences 927001 3 0 0 6.0
SSDThe Non-Elective 927003 0 0 0 0.0
TBK102Basic Information Technology (B2) 927001 2 2 0 5.0
TDİ102Turkish Language-II 927001 2 0 0 2.0
TUR104Business Mathematics 927001 3 0 0 5.0
TUR106General Business Administration 927001 3 0 0 8.0
YD102Foreign Language II 927003 2 0 0 2.0
Total 17 2 0 30.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MYD-1Vocational Foreign Language-I 927003 2 0 0 5.0
REK201Management And Organization 927001 3 3 0 4.0
TUR201Principles Of Marketing 927001 3 0 0 5.0
TUR203Basic Accounting Principles 927001 3 0 0 5.0
TUR205Statistics 927001 3 0 0 5.0
TUSEÇ-33.Elective Course 927003 0 0 0 6.0
Total 14 3 0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MYD-2Vocational Foreign Language-II 927003 2 0 0 5.0
REH202Introduction to Tour Guiding 927001 2 0 0 5.0
REH204Tourism Geography 927001 3 0 0 5.0
REK202Introduction to Recreation 927001 2 0 0 4.0
TUR202Human Resources Management 927001 3 0 0 5.0
TUSEÇ-44.Elective Course 927003 0 0 0 6.0
Total 12 0 0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MYD-3Vocational Foreign Language-III 927003 0 0 0 0.0
TUR301Tourism Marketing 927001 3 0 0 5.0
TUR303Travel Agencies 927001 2 0 0 4.0
TUR305Front Office Management 927001 2 0 0 4.0
TUSEÇ-55.Elective Course 927003 0 0 0 0.0
Total 7 0 0 13.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MYD-4Vocational Foreign Language-IV 927003 0 0 0 0.0
TUR302Tourism Economics 927001 3 0 0 5.0
TUR304Cost Accounting 927001 3 0 0 4.0
TUR306Commercial Law 927001 3 0 0 4.0
TUSEÇ-66.Elective Course 927003 0 0 0 0.0
Total 9 0 0 13.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
TUR401Housekeeping Services Management-I 927001 3 0 0 5.0
TUR403Front Office Applications 927001 2 2 0 5.0
TUR405Tourism Law 927001 3 0 0 5.0
TUSEÇ-77.Elective Course 927003 0 0 0 0.0
Total 8 2 0 15.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
TUR402Management Accounting 927001 3 0 0 5.0
TUR404Auditing Of Accounts 927001 3 0 0 5.0
TUR406Graduation Project 927001 3 0 0 5.0
TUSEÇ-88.Elective Course 927003 0 0 0 0.0
Total 9 0 0 15.0
SSD / The Non-Elective
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA101 German-I 927001 2 0 0 2.0
YDF101 French-I 927001 2 0 0 2.0
YDİ101 English I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA102 German-II 927001 2 0 0 2.0
YDF102 French-II 927001 2 0 0 2.0
YDİ102 English II 927001 2 0 0 2.0
MYD-1 / Vocational Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MYDA201 Vocational Foreign Language-I 927001 3 0 0 5.0
MYDF201 Vocational Foreign Language-I 927001 3 0 0 5.0
MYDI201 Vocational Foreign Language-I 927001 3 0 0 5.0
TUSEÇ-3 / 3.Elective Course
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GAS201 Introduction to Food and Beverage Services 927001 3 0 0 3.0
REH201 Culture and Tourism 927001 3 0 0 3.0
REH221 World Geography-Tourism Destinations 927001 3 0 0 3.0
SEC201. Organisational Behaviour 927001 3 0 0 3.0
SEÇ203 Interpersonal Communication 927001 3 0 0 3.0
SEÇ209 History Of Religions 927001 3 0 0 3.0
MYD-2 / Vocational Foreign Language-II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MYDA202 Professional Foreign Language II 927001 3 0 0 5.0
MYDF202 Vocational Foreign Language-II 927001 3 0 0 5.0
MYDI202 Vocational Foreign Language-II 927001 3 0 0 5.0
TUSEÇ-4 / 4.Elective Course
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GAS222 Gastronomy 927001 3 0 0 3.0
SEC202 Labour And Social Security Law 927001 3 0 0 3.0
SEC204 International Marketing 927001 3 0 0 3.0
SEC206 Protective Measures for Health and First Aid 927001 3 0 0 3.0
SEC210 Basic Accounting Principles II 927001 3 0 0 3.0
TUR222 Consumer Behaviours in Tourism 927001 3 0 0 3.0
MYD-3 / Vocational Foreign Language-III
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MYDA303 Vocational Foreign Language-III 927001 3 0 0 5.0
MYDF303 Vocational Foreign Language-III 927001 3 0 0 5.0
MYDI303 Vocational Foreign Language-III 927001 3 0 0 5.0
TUSEÇ-5 / 5.Elective Course
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GAS323 Turkish Cuisine 927001 3 0 0 4.0
SEC301 E-Marketing 927001 3 0 0 4.0
SEC307 Strategic Management 927001 3 0 0 4.0
SEC351 Elective Foreign Language 927001 3 0 0 4.0
TUR321 Financial Statement Analysis 927001 3 0 0 4.0
TUR323 Research Techniques 927001 3 0 0 4.0
TUR327 Sustainable Tourism 927001 3 0 0 4.0
MYD-4 / Vocational Foreign Language-IV
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MYDA304 Vocational Foreign Language-IV 927001 3 0 0 4.9
MYDF304 Vocational Foreign Language-IV 927001 3 0 0 4.9
MYDI304 Vocational Foreign Language-IV 927001 3 0 0 4.9
TUSEÇ-6 / 6.Elective Course
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
REH302 Tour Planning and Management 927001 3 0 0 4.0
SEC302. Public Relations 927001 3 0 0 4.0
SEC352 Elective Foreign Language 927001 3 0 0 4.0
SEÇ304 Service Marketing Management 927001 3 0 0 4.0
SEÇ308 Faith Tourism 927001 3 0 0 4.0
SEÇ312 Entrepreneurship 927001 3 0 0 4.0
TUR326 Travel Agency Management 927001 3 0 0 4.0
TUR328 Accounting of Tourism Establishments 927001 3 0 0 4.0
TUSEÇ-7 / 7.Elective Course
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
SEC401. Turkish Tax System 927001 3 0 0 5.0
SEC403. Business Ethics in Tourism 927001 3 0 0 5.0
SEC453 Elective Foreign Language 927001 3 0 0 4.9
SEÇ407 Case Management in Tourism 927001 3 0 0 5.0
TUR401 Housekeeping Services Management-I 927001 3 0 0 5.0
TUR421 Principles of Ticketing 927001 3 0 0 5.0
TUR423 Financial Management 927001 3 0 0 5.0
TUR425 International Hotel Management 927001 3 0 0 5.0
TUSEÇ-8 / 8.Elective Course
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
SEC402. Evaluation of Investment Projects 927001 3 0 0 5.0
SEC404. Elective Seminar 927001 3 0 0 5.0
SEC454 Elective Foreign Language 927001 3 0 0 4.9
SEÇ408 Advertising Management in Tourism 927001 3 0 0 5.0
TUR422 Ticketing Applications 927001 2 2 0 5.0
TUR424 Tourism Planning 927001 3 0 0 5.0
TUR426 Destination Management 927001 3 0 0 5.0