Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Faculty of Tourism - Tourizm Management

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

First Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

240 ECTS and 2 terms of internship, each one is 50 workdays , total 100 workdays

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Full Time

Address, Programme Director or Equivalent

Associate Professor Yetkin BULUT

OMÜ Faculty of Tourism T: (0362) 552 00 25 | F:(0362) 552 00 26 e-mail: turizmfakultesi@omu.edu.tr
Adress: Çetinkaya Mahallesi Ada Sk. No:18 55430 BAFRA/SAMSUN

Facilities

Programme Outcomes

 1. Having knowledge on management and organization in the field of tourism management
 2. Having knowledge on production management and marketing in the field of tourism management
 3. Having knowledge on finance and accounting in the field of tourism management
 4. Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
 5. Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
 6. Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
 7. Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
 8. Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
 9. Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
 10. Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
 11. Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
 12. İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
 13. Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.
 14. Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
 15. Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
 16. Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir. 
 17. Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
 18. Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
 19. İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
 20. Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
MAT107Mathematics Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SSDThe Non-Elective SDG 0 0 0 0.0 0.0
TBK101Basic Information Technology (B1) Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TDİ101Turkish Language-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TUR101Introduction To Tourism Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUR103Introduction To Law Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUR105General Economics Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
YD101Foreign Language-I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 21 0 0 21.0 30.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
ATİ102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
REH102Behavioural Sciences Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SSDThe Non-Elective SDG 0 0 0 0.0 0.0
TBK102Basic Information Technology (B2) Zorunlu 2 2 0 4.0 5.0
TDİ102Turkish Language-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
TUR104Business Mathematics Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUR106General Business Administration Zorunlu 3 0 0 3.0 8.0
YD102Foreign Language II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 17 2 0 19.0 30.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
MYD-1Vocational Foreign Language-I SDG 2 0 0 2.0 5.0
REK201Management And Organization Zorunlu 3 3 0 3.0 4.0
TUR201Principles Of Marketing Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUR203Basic Accounting Principles Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUR205Statistics Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUSEÇ-33.Elective Course SDG 0 0 0 0.0 6.0
Total 14 3 0 14.0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
MYD-2Vocational Foreign Language-II SDG 2 0 0 2.0 5.0
REH202Introduction to Tour Guiding Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
REH204Tourism Geography Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
REK202Introduction to Recreation Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TUR202Human Resources Management Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUSEÇ-44.Elective Course SDG 0 0 0 0.0 6.0
Total 12 0 0 12.0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
MYD-3Vocational Foreign Language-III SDG 0 0 0 0.0 0.0
TUR301Tourism Marketing Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUR303Travel Agencies Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TUR305Front Office Management Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
TUSEÇ-55.Elective Course SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 7 0 0 7.0 13.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
MYD-4Vocational Foreign Language-IV SDG 0 0 0 0.0 0.0
TUR302Tourism Economics Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUR304Cost Accounting Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUR306Commercial Law Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
TUSEÇ-66.Elective Course SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 9 0 0 9.0 13.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
TUR401Housekeeping Services Management-I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUR403Front Office Applications Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
TUR405Tourism Law Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUSEÇ-77.Elective Course SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 8 2 0 9.0 15.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
TUR402Management Accounting Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUR404Auditing Of Accounts Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUR406Graduation Project Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
TUSEÇ-88.Elective Course SDG 0 0 0 0.0 0.0
Total 9 0 0 9.0 15.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / The Non-Elective
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YDA101 German-I 2 0 0 2.0 2.0
YDF101 French-I 2 0 0 2.0 2.0
YDİ101 English I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YDA102 German-II 2 0 0 2.0 2.0
YDF102 French-II 2 0 0 2.0 2.0
YDİ102 English II 2 0 0 2.0 2.0
MYD-1 / Vocational Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
MYDA201 Vocational Foreign Language-I 3 0 0 3.0 5.0
MYDF201 Vocational Foreign Language-I 3 0 0 3.0 5.0
MYDI201 Vocational Foreign Language-I 3 0 0 3.0 5.0
TUSEÇ-3 / 3.Elective Course
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GAS201 Introduction to Food and Beverage Services 3 0 0 3.0 3.0
REH201 Culture and Tourism 3 0 0 3.0 3.0
REH221 World Geography-Tourism Destinations 3 0 0 3.0 3.0
SEC201. Organisational Behaviour 3 0 0 3.0 3.0
SEÇ203 Interpersonal Communication 3 0 0 3.0 3.0
SEÇ209 History Of Religions 3 0 0 3.0 3.0
MYD-2 / Vocational Foreign Language-II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
MYDA202 Professional Foreign Language II 3 0 0 3.0 5.0
MYDF202 Vocational Foreign Language-II 3 0 0 3.0 5.0
MYDI202 Vocational Foreign Language-II 3 0 0 3.0 5.0
TUSEÇ-4 / 4.Elective Course
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GAS222 Gastronomy 3 0 0 3.0 3.0
SEC202 Labour And Social Security Law 3 0 0 3.0 3.0
SEC204 International Marketing 3 0 0 3.0 3.0
SEC206 Protective Measures for Health and First Aid 3 0 0 3.0 3.0
SEC210 Basic Accounting Principles II 3 0 0 3.0 3.0
TUR222 Consumer Behaviours in Tourism 3 0 0 3.0 3.0
MYD-3 / Vocational Foreign Language-III
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
MYDA303 Vocational Foreign Language-III 3 0 0 3.0 5.0
MYDF303 Vocational Foreign Language-III 3 0 0 3.0 5.0
MYDI303 Vocational Foreign Language-III 3 0 0 3.0 5.0
TUSEÇ-5 / 5.Elective Course
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GAS323 Turkish Cuisine 3 0 0 3.0 4.0
SEC301 E-Marketing 3 0 0 3.0 4.0
SEC307 Strategic Management 3 0 0 3.0 4.0
SEC351 Elective Foreign Language 3 0 0 3.0 4.0
TUR321 Financial Statement Analysis 3 0 0 3.0 4.0
TUR323 Research Techniques 3 0 0 3.0 4.0
TUR327 Sustainable Tourism 3 0 0 3.0 4.0
MYD-4 / Vocational Foreign Language-IV
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
MYDA304 Vocational Foreign Language-IV 3 0 0 3.0 4.9
MYDF304 Vocational Foreign Language-IV 3 0 0 3.0 4.9
MYDI304 Vocational Foreign Language-IV 3 0 0 3.0 4.9
TUSEÇ-6 / 6.Elective Course
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
REH302 Tour Planning and Management 3 0 0 3.0 4.0
SEC302. Public Relations 3 0 0 3.0 4.0
SEC352 Elective Foreign Language 3 0 0 3.0 4.0
SEÇ304 Service Marketing Management 3 0 0 3.0 4.0
SEÇ308 Faith Tourism 3 0 0 3.0 4.0
SEÇ312 Entrepreneurship 3 0 0 3.0 4.0
TUR326 Travel Agency Management 3 0 0 3.0 4.0
TUR328 Accounting of Tourism Establishments 3 0 0 3.0 4.0
TUSEÇ-7 / 7.Elective Course
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
SEC401. Turkish Tax System 3 0 0 3.0 5.0
SEC403. Business Ethics in Tourism 3 0 0 3.0 5.0
SEC453 Elective Foreign Language 3 0 0 3.0 4.9
SEÇ407 Case Management in Tourism 3 0 0 3.0 5.0
TUR401 Housekeeping Services Management-I 3 0 0 3.0 5.0
TUR421 Principles of Ticketing 3 0 0 3.0 5.0
TUR423 Financial Management 3 0 0 3.0 5.0
TUR425 International Hotel Management 3 0 0 3.0 5.0
TUSEÇ-8 / 8.Elective Course
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
SEC402. Evaluation of Investment Projects 3 0 0 3.0 5.0
SEC404. Elective Seminar 3 0 0 3.0 5.0
SEC454 Elective Foreign Language 3 0 0 3.0 4.9
SEÇ408 Advertising Management in Tourism 3 0 0 3.0 5.0
TUR422 Ticketing Applications 2 2 0 3.0 5.0
TUR424 Tourism Planning 3 0 0 3.0 5.0
TUR426 Destination Management 3 0 0 3.0 5.0