Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Faculty of Fine Arts - Department of Visual Communication Design

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

First Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
 2. İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
 3. Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
 4. Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
 5. Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
 6. Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
 7. Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
 8. İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
 9. Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
 10. Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
 11. Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
 12. Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
 13. Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
 14. Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
 15. Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
 16. Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GİT101Introduction To Visual Communication Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GSF101The Basic Design I Zorunlu 3 3 0 5.0 7.0
GSF103Perspective I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF105Drawing-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF107Art History I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ101Turkish Language-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Foreign Language-I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 17 9 0 22.0 30.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
ATI102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GİT102Introduction To Graphic Design Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GSF102The Basic Design II Zorunlu 3 3 0 5.0 7.0
GSF104Perspective II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF106Drawing-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF108Art History II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
TDİ102Turkish Language-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Foreign Language II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 17 9 0 22.0 30.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
GİT201Graphic Design-I Zorunlu 4 4 0 6.0 7.0
GİT203Illustration-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GİT205Photograph I Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
GİT207Typography-I Zorunlu 1 2 0 2.0 4.0
GİT209History Of Graphic Design-I Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSF201Computer Based Design-I Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GSF203Philosophy Of Art Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSS-3Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 3.0
Total 14 12 0 20.0 31.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
GİT202Graphic Design-II Zorunlu 4 4 0 6.0 7.0
GİT204Illustration-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GİT206Photograph II Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
GİT208Typography-II Zorunlu 1 2 0 2.0 3.0
GİT210History Of Graphic Design-II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSF202Computer Based Design-II Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GSF204Communication Philosophy Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSS-4Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 3.0
Total 14 12 0 20.0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
GİT301Graphic Design-III Zorunlu 4 4 0 6.0 7.0
GİT303Digital Interface Design Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GİT305Marketing Strategies And Advertising Zorunlu 2 0 0 2.0 5.0
GSF301Philosophy Of Desingn Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSF303Art Sociology Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GSF3073D Modelling-I Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
GSS-5Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 6.0
Total 14 8 0 18.0 33.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
GİT302Graphic Design-IV Zorunlu 4 4 0 6.0 5.0
GİT304Digital Media Design Zorunlu 2 2 0 3.0 4.0
GİT306Advertising Analysis Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GİT308 Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
GSF302Philosophy Of Knowledge Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSF304Research Methodology Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GSF3083D Modelling-II Zorunlu 2 2 0 3.0 3.0
GSS-6Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 6.0
Total 14 8 0 18.0 29.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
GİT401Graphic Design-V Zorunlu 4 4 0 6.0 7.0
GİT403Exhibition And Environmental Graphics Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GİT405Social Media And Visual Communication Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GİT407Advertising Photography Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GİT409Graduation Project Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF401Media Literacy Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSS-7Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 3.0
Total 14 8 0 18.0 30.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
GİT402Graphic Design-VI Zorunlu 4 4 0 6.0 7.0
GİT404Presentation Design Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GİT406Design Ethics And Intellectual Property Rights Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GİT408Arts Management Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
GİT410Graduation Project Application Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
GSF402Visual Literacy Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
GSS-8Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 3.0
Total 14 8 0 18.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YDA101 German-I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 French-I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 English I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YDA102 German-II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 French-II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 English II 2 0 0 2.0 2.0
GSS-3 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GSS201 History Of Civilization 2 0 0 2.0 0.0
GSS203 Mythology And Art 2 0 0 2.0 0.0
GSS205 Three-Dimensional Modelling 2 0 0 2.0 0.0
İSG101 Occupational Health And Safetty-I 2 0 0 2.0 2.0
GSS-4 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GSS202 History Of Culture 2 0 0 2.0 0.0
GSS204 Turkish Mythology 2 0 0 2.0 2.0
GSS206 Photograph 2 0 0 2.0 0.0
GSS-5 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GSS301 Philosophy Of Knowledge 2 0 0 2.0 0.0
GSS303 Psychology Of Art 2 0 0 2.0 0.0
GSS305 Media And Art 2 0 0 2.0 3.0
GSS307 Arts Management 2 0 0 2.0 0.0
GSS309 Scientific Research Methods 3 0 0 3.0 0.0
GSS311 Theroies Of Art Education 2 0 0 2.0 0.0
GSS313 Visual Culture Education 2 0 0 2.0 0.0
GSS325 İtalyanca 2 0 0 2.0 0.0
GSS-6 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GSS302 Art Sociology 2 0 0 2.0 0.0
GSS304 Art And Design Terminology 2 0 0 2.0 0.0
GSS306 New Media 2 0 0 2.0 0.0
GSS308 Cultural Anthropology 2 0 0 2.0 3.0
GSS310 Artistic Research Methods 2 0 0 2.0 0.0
GSS312 Contemporary Models At Art Education 2 0 0 2.0 0.0
GSS314 Critical Art Pedagogy 2 0 0 2.0 0.0
GSS316 Vocational English 2 0 0 2.0 0.0
GSS318 Infographics 2 0 0 2.0 3.0
GSS326 İspanyolca 2 0 0 2.0 0.0
GSS-7 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GSS401 Art And Environment 2 0 0 2.0 0.0
GSS403 Artistic Literacy 2 0 0 2.0 0.0
GSS405 Consumption Aesthetics 2 0 0 2.0 0.0
GSS407 Philosophy Of Art 2 0 0 2.0 0.0
GSS409 Creativity 2 0 0 2.0 0.0
GSS411 Visual Communication Design Studio 2 2 0 3.0 0.0
GSS413 Painting Studio 2 2 0 3.0 0.0
GSS415 Topicality At Art And Design 2 0 0 2.0 0.0
GSS417 Packging Design 2 2 0 3.0 0.0
GSS-8 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GSS402 Visual Perception 2 0 0 2.0 0.0
GSS404 Technology Literacy 2 0 0 2.0 0.0
GSS406 Anti-Aesthetic 2 0 0 2.0 0.0
GSS408 Color Theories 2 0 0 2.0 0.0
GSS410 Industrial Design Studio 2 2 0 3.0 0.0
GSS412 Sculpture Studio 2 2 0 3.0 0.0
GSS414 Ceramic-Glass Studio 2 2 0 3.0 0.0
GSS416 Interior Design 2 2 0 3.0 0.0
GSS418 Art And Design For Disabled 2 2 0 3.0 0.0