Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Faculty of Fine Arts - Department of Visual Communication Design

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

First Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Sanat ve tasarımı ortak bir temelde değerlendirebilecek terminoloji, problem çözme becerileri, teknik ve yöntem bilgisi ile uygulama yeterliği kazanırlar.
 2. İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
 3. Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
 4. Görsel iletişimin gerçekleşme süreçlerini bilir, etkili görsel iletişim için doğru kodlamalar yapabilirler.
 5. Görsel iletişim başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve tasarım sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanırlar.
 6. Grafik Tasarım disiplininin geçmişten bugüne geçirdiği değişim ve gelişim süreçlerini bilir ve bildiklerini güncel sorunlara transfer edebilirler.
 7. Çağa uygun tasarım araçlarını etkili şekilde kullanırlar.
 8. İki, üç ve dört boyutlu tasarım problemlerini çözümleyebilir ve uygulamalarını gerçekleştirebilirler.
 9. Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
 10. Gerçekleştirdikleri uygulamalarını bilimsel ve felsefi açıdan temellendirebilirler.
 11. Meslek yaşamında kendini sürekli geliştirebilecek, yeniliklere açık, ekip çalışmasına uygun, sorumluluklarının farkında, sosyal becerileri gelişmiş davranış özellikleri kazanırlar.
 12. Toplumun güncel sorunlarına duyarlılık kazanır ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
 13. Görsel İletişim Tasarımına disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır, bilgilerini farklı disiplinlerin çözümleri için kullanabilirler.
 14. Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
 15. Mesleği ile ilgili hukuksal ve etik kuralları bilirler.
 16. Türkçeyi doğru ve etkin olarak kullanabilirler.

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I 927001 2 0 0 2.0
GİT101Introduction To Visual Communication 927001 2 2 0 4.0
GSF101The Basic Design I 927001 3 3 0 7.0
GSF103Perspective I 927001 2 2 0 5.0
GSF105Drawing-I 927001 2 2 0 5.0
GSF107Art History I 927001 2 0 0 3.0
SSDThe Non-Elective 927003 0 0 0 0.0
TDİ101Turkish Language-I 927001 2 0 0 2.0
YD101Foreign Language-I 927003 2 0 0 2.0
Total 17 9 0 30.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
ATI102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II 927001 2 0 0 2.0
GİT102Introduction To Graphic Design 927001 2 2 0 4.0
GSF102The Basic Design II 927001 3 3 0 7.0
GSF104Perspective II 927001 2 2 0 5.0
GSF106Drawing-II 927001 2 2 0 5.0
GSF108Art History II 927001 2 0 0 3.0
SSDThe Non-Elective 927003 0 0 0 0.0
TDİ102Turkish Language-II 927001 2 0 0 2.0
YD102Foreign Language II 927003 2 0 0 2.0
Total 17 9 0 30.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GİT201Graphic Design-I 927001 4 4 0 7.0
GİT203Illustration-I 927001 2 2 0 4.0
GİT205Photograph I 927001 1 2 0 3.0
GİT207Typography-I 927001 1 2 0 4.0
GİT209History Of Graphic Design-I 927001 2 0 0 3.0
GSF201Computer Based Design-I 927001 2 2 0 4.0
GSF203Philosophy Of Art 927001 2 0 0 3.0
GSS-3Elective Courses 927003 0 0 0 3.0
Total 14 12 0 31.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GİT202Graphic Design-II 927001 4 4 0 7.0
GİT204Illustration-II 927001 2 2 0 4.0
GİT206Photograph II 927001 1 2 0 3.0
GİT208Typography-II 927001 1 2 0 3.0
GİT210History Of Graphic Design-II 927001 2 0 0 3.0
GSF202Computer Based Design-II 927001 2 2 0 4.0
GSF204Communication Philosophy 927001 2 0 0 3.0
GSS-4Elective Courses 927003 0 0 0 3.0
Total 14 12 0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GİT301Graphic Design-III 927001 4 4 0 7.0
GİT303Digital Interface Design 927001 2 2 0 5.0
GİT305Marketing Strategies And Advertising 927001 2 0 0 5.0
GSF301Philosophy Of Desingn 927001 2 0 0 3.0
GSF303Art Sociology 927001 2 0 0 4.0
GSF3073D Modelling-I 927001 2 2 0 3.0
GSS-5Elective Courses 927003 0 0 0 6.0
Total 14 8 0 33.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GİT302Graphic Design-IV 927001 4 4 0 5.0
GİT304Digital Media Design 927001 2 2 0 4.0
GİT306Advertising Analysis 927001 2 0 0 4.0
GİT308 927001 0 0 0 0.0
GSF302Philosophy Of Knowledge 927001 2 0 0 3.0
GSF304Research Methodology 927001 2 0 0 4.0
GSF3083D Modelling-II 927001 2 2 0 3.0
GSS-6Elective Courses 927003 0 0 0 6.0
Total 14 8 0 29.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GİT401Graphic Design-V 927001 4 4 0 7.0
GİT403Exhibition And Environmental Graphics 927001 2 2 0 5.0
GİT405Social Media And Visual Communication 927001 2 0 0 3.0
GİT407Advertising Photography 927001 2 0 0 4.0
GİT409Graduation Project 927001 2 2 0 5.0
GSF401Media Literacy 927001 2 0 0 3.0
GSS-7Elective Courses 927003 0 0 0 3.0
Total 14 8 0 30.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GİT402Graphic Design-VI 927001 4 4 0 7.0
GİT404Presentation Design 927001 2 2 0 5.0
GİT406Design Ethics And Intellectual Property Rights 927001 2 0 0 3.0
GİT408Arts Management 927001 2 0 0 4.0
GİT410Graduation Project Application 927001 2 2 0 5.0
GSF402Visual Literacy 927001 2 0 0 3.0
GSS-8Elective Courses 927003 0 0 0 3.0
Total 14 8 0 30.0
SSD / The Non-Elective
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GSS318 Infographics 927001 2 0 0 3.0
YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA101 German-I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 French-I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 English I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA102 German-II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 French-II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 English II 927001 2 0 0 2.0
GSS-3 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GSS201 History Of Civilization 927001 2 0 0 0.0
GSS203 Mythology And Art 927001 2 0 0 0.0
GSS205 Three-Dimensional Modelling 927001 2 0 0 0.0
İSG101 Occupational Health And Safetty-I 927001 2 0 0 2.0
GSS-4 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GSS202 History Of Culture 927001 2 0 0 0.0
GSS204 Turkish Mythology 927001 2 0 0 2.0
GSS206 Photograph 927001 2 0 0 0.0
GSS-5 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GSS301 Philosophy Of Knowledge 927001 2 0 0 0.0
GSS303 Psychology Of Art 927001 2 0 0 0.0
GSS305 Media And Art 927001 2 0 0 0.0
GSS307 Arts Management 927001 2 0 0 0.0
GSS309 Scientific Research Methods 927001 3 0 0 0.0
GSS311 Theroies Of Art Education 927001 2 0 0 0.0
GSS313 Visual Culture Education 927001 2 0 0 0.0
GSS325 İtalyanca 927001 2 0 0 0.0
GSS-6 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GSS302 Art Sociology 927001 2 0 0 0.0
GSS304 Art And Design Terminology 927001 2 0 0 0.0
GSS306 New Media 927001 2 0 0 0.0
GSS308 Cultural Anthropology 927001 2 0 0 3.0
GSS310 Artistic Research Methods 927001 2 0 0 0.0
GSS312 Contemporary Models At Art Education 927001 2 0 0 0.0
GSS314 Critical Art Pedagogy 927001 2 0 0 0.0
GSS316 Vocational English 927001 2 0 0 0.0
GSS318 Infographics 927001 2 0 0 3.0
GSS326 İspanyolca 927001 2 0 0 0.0
GSS-7 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GSS401 Art And Environment 927001 2 0 0 0.0
GSS403 Artistic Literacy 927001 2 0 0 0.0
GSS405 Consumption Aesthetics 927001 2 0 0 0.0
GSS407 Philosophy Of Art 927001 2 0 0 0.0
GSS409 Creativity 927001 2 0 0 0.0
GSS411 Visual Communication Design Studio 927001 2 2 0 0.0
GSS413 Painting Studio 927001 2 2 0 0.0
GSS415 Topicality At Art And Design 927001 2 0 0 0.0
GSS417 Packging Design 927001 2 2 0 0.0
GSS-8 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
GSS402 Visual Perception 927001 2 0 0 0.0
GSS404 Technology Literacy 927001 2 0 0 0.0
GSS406 Anti-Aesthetic 927001 2 0 0 0.0
GSS408 Color Theories 927001 2 0 0 0.0
GSS410 Industrial Design Studio 927001 2 2 0 0.0
GSS412 Sculpture Studio 927001 2 2 0 0.0
GSS414 Ceramic-Glass Studio 927001 2 2 0 0.0
GSS416 Interior Design 927001 2 2 0 0.0
GSS418 Art And Design For Disabled 927001 2 2 0 0.0