Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Faculty of Fine Arts - Department of Drawing

General Description

History

The Department of Painting was the second section of the Faculty of Fine Arts and its first students were accepted in 2014-2015. The department is currently in the process of giving its first graduates.

Qualification Awarded

Students of the Department of Painting receive the title of artist / painter when they graduate.

Level of Qualification

First Cycle

Specific Admission Requirements

Faculty of Fine Arts Department of Painting; It accepts students with "Entrance-Special Ability Exam". The number of places is determined as twenty (20) and is subject to a two-stage examination and the level determinations by qualifying and sorting are concluded by performing "potential and capacity" measurements. The students who are in the top 20 in the ranking gain the right to register directly. Students who are ranked in the 21st rank expect to complete the number of vacancies vacated by the main candidates who are not registered as "reserve" student candidates.

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Recognition of prior formal learning in Turkish Higher Education Institutions is carried out within the scope of formal Regulation Regarding the Fundamentals of Inter-institutional Credit Transfer with Double Major, Minor and Minor Programs in Higher Education Institutions Trans, which is determined by the Higher Education Council in the vertical, horizontal and other transitions within the university.
Students enrolled may be exempted from certain courses in accordance with certain regulations. In the event that the content of the course taken in another institution coincides with the content of the course given in the department and the relevant unit is approved officially, the student is exempted from the related course.

Qualification Requirements and Regulations

The Department of Painting deals with the curriculum contents of the students who have gained the right to be a student through an aptitude test conducted by measuring their artistic potential and operational capacity. At the end of their four-year education processes, they turn their artistic competencies into gains in the form of subjective qualifications.

  During the art education, the basic design, artistic transfer, analysis and editing stages are achieved within the scope of taxonomic scopes and by taking into account the artistic personality development and curriculum parallelism.

Profile of The Programme

As a bachelor's program, a four-year education process is carried out within the semesters for eight semesters. Students of the department have 240 ECTS (European Credit Transfer System) and 4.00 grade system. Basic art courses (Basic Design, Drawing and Perspective I and II) courses are conditional courses and cannot take the second course which cannot pass the first lesson. There is no internship in order to graduate from the Department of Painting. Graduation Project Application is a final year course to be successful to graduate.

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Graduates can work as freelance artists, private and public institutions as painter, art consultant and researcher in fine arts related institutions. Students who graduated from Painting Department can work as freelance artists, they can work in different positions in museums and galleries in various design and production fields required by industrial production. In addition, they can be employed as academicians in the departments of art and design related to universities by turning to graduate education.
In addition, depending on the Protocol on coordination and Cooperation for teaching practice signed between Ministry of National Education and higher education on 28.07.1998, students will be entitled to apply for teaching profession when they have completed the pedagogic formation training program during the undergraduate period or after graduation. For further information on the procedures and principles of pedagogic formation training Certificate Program http://egitim.omu.edu.tr/pedagojik-formasyon-programi/557/ web page can be visited.

Access to Further Studies

OMU Faculty of Fine Arts Department of Painting Students who have completed their bachelor's degree can apply to the master program of the Department of Painting in the Institute of Fine Arts of the Institute of Fine Arts. In addition, they can apply to the departments of our university as out-of-field. In addition, candidates who have sufficient averages and conditions can apply directly to the Proficiency in Art Program. OMU Institute of Fine Arts, Painting Department, Visual Communication Design Department, Medical Illustration Interdisciplinary Programs; She has a proficiency program in Art and Design.Transcript, foreign language and field proficiency exams are applied to the upper degree programs in the field.In addition to these out- of field conditions, ALES is added to these conditions.

Examination Regulations, Assessment and Grading

Midterm exam, final exam, quiz and integration exams are applied for each course. Practical and theoretical examinations are carried out in the courses.

Graduation Requirements

In order to graduate, students of the Fine Arts Faculty Painting Department must complete 240 ECTS, be successful in the courses, pass the conditional courses, and study the graduation project.

It is also required that they take personal or mixed artistic activities by obtaining the approval of the commission consisting of the faculty members.

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Full Time

Address, Programme Director or Equivalent

OMÜ GÜZEL SANATLAR KAMPÜSÜ KALKANCI MAH. 55100 İLKADIM-SAMSUN
guzelsanatlar@omu.edu.tr
0 362 4450118

Facilities

OMU Faculty of Fine Arts Painting Department is the most advanced Painting Department of the Central and Eastern Black Sea Region. The teaching staff office and the studios are intertwined. In addition to the necessary equipment and technological facilities, it can be said that heating and ventilation systems provide a healthy course and working environment. Since there is an art gallery within the faculty, there are sufficient facilities for exhibitions.

Programme Outcomes

 1. Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
 2. Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
 3. Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
 4. Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
 5. Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
 6. Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
 7. Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
 8. Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
 9. Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
 10. Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
 11. Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
 12. Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
 13. Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
 14. Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GSF101Basic Design I Zorunlu 4 2 0 5.0 9.0
GSF103Perspective I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
GSF105Drawing I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
SSDThe Non-Elective 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Turkish Language-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Foreign Language-I SDG 2 0 0 2.0 0.0
Total 14 6 0 17.0 25.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
ATİ102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
GSF102Basic Design II Zorunlu 4 2 0 5.0 9.0
GSF104Perspective II Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
GSF106Drawing II Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
GSF108Art History II Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Turkish Language-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Foreign Language II SDG 2 0 0 2.0 0.0
Total 16 6 0 19.0 28.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
GSS-3Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-3Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 0.0
RES201Painting Workshop I Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES201Painting Workshop I Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES201Painting Workshop I Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES203Printmaking-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES205Figure and Space Analysis I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES205Figure and Space Analysis I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES207Introduction to Basic Computer and Communication Techniques Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
Total 20 14 0 27.0 10.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
GSS-4Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-4Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 0.0
RES202Painting Workshop-II Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
RES202Painting Workshop-II Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES202Painting Workshop-II Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES204Printmaking-II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES206Figures And Space Analysis II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES206Figures And Space Analysis II Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES208Illustration Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
Total 20 14 0 27.0 18.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
GSS-5Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-5Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 0.0
RES205Figure and Space Analysis I Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES301Painting Workshop-III Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
RES301Painting Workshop-III Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES303Wall Painting-I Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
RES305Experimental Art Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES305Experimental Art Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES307Ontology Of Art Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Total 18 12 0 24.0 17.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
GSF310Scientific Research Methods and Ethics Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
GSS.6Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS.6Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 0.0
RES206Figures And Space Analysis II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES302Painting Workshop-IV Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES302Painting Workshop-IV Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES304Wall Painting-II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES306 Interdisciplinary Art Zorunlu 2 2 0 3.0 7.0
Total 17 10 0 22.0 7.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
GSS-7Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-7Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 0.0
RES301Painting Workshop-III Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES401Painting Workshop-V Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES401Painting Workshop-V Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES403Digital Painting-I Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES405Decor And Installation Techniques Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
RES405Decor And Installation Techniques Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES407Graduation Project Development Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES409Artistic Literacy Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Total 22 14 0 29.0 19.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
GSS-8Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSS-8Elective Courses SDG 0 0 0 0.0 0.0
RES302Painting Workshop-IV Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES402Painting Workshop-VI Zorunlu 4 2 0 5.0 0.0
RES402Painting Workshop-VI Zorunlu 4 2 0 5.0 8.0
RES404Digital Painting-II Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
RES406Exhibition And Presentation Techniques Zorunlu 2 2 0 3.0 6.0
RES408Graduation Project Practice Zorunlu 2 2 0 3.0 5.0
RES410Art Management Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
Total 20 12 0 26.0 22.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YDA101 German-I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 French-I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 English I 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YDA102 German-II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 French-II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 English II 2 0 0 2.0 2.0
GSS-3 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GSS211 History Of Civilization 2 0 0 2.0 3.0
GSS213 Mythology And Art 2 0 0 2.0 0.0
GSS215 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 2 0 0 2.0 0.0
GSS217 Sanat ve Tasarım Terminolojisi 2 0 0 2.0 3.0
GSS219 Kültürel Antropoloji 2 0 0 2.0 0.0
GSS221 Aesthetic 2 0 0 2.0 3.0
GSS223 Resim Teknolojileri ve Materyal Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
GSS225 Grafik Tasarım Tarihi I 2 0 0 2.0 0.0
GSS227 Dijital İllüstrasyon 2 0 0 2.0 0.0
GSS229 Vitray Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
GSS231 Sıcak Cam Üfleme 2 2 0 3.0 0.0
İSG101 Occupational Health And Safety-I 2 0 0 2.0 2.0
GSS-4 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
RES204 Printmaking-II 2 2 0 3.0 0.0
RES210 Color Theories 2 0 0 2.0 0.0
GSS-5 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GSS311 Resim Atelye Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
GSS313 Grafik Tasarım Atölye Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
GSS315 Seramik Atelye Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
GSS317 Fotoğraf Atelye Uygulamaları 2 2 0 3.0 3.0
GSS319 Ambalaj Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS321 Geleneksel Sanat Eğitimi Modelleri 2 0 0 2.0 0.0
GSS323 Cam Boncuk Yapımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS325 Görsel Kültür Eğitimi 2 0 0 2.0 0.0
GSS327 Experimental Animation 2 0 0 2.0 0.0
GSS329 Foreign Language Italian I 2 0 0 2.0 0.0
GSS331 Seramik Heykel Tasarım I 2 2 0 3.0 0.0
GSS333 Medya Okuryazarlığı 2 0 0 2.0 3.0
GSS335 Seramik Ürün Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS337 Tasarım Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
GSS339 Batı Resim Sanatı 2 0 0 2.0 0.0
GSS341 Endüstriyel Tasarımda Anlambilim ve Göstergebilim 2 0 0 2.0 0.0
GSS343 Malzeme Bilgisi 2 0 0 2.0 0.0
GSS345 İç Mekan Tasarımı 2 2 0 3.0 0.0
GSS347 Digital Page Design 2 2 0 3.0 0.0
GSS.6 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
RES304 Wall Painting-II 2 2 0 3.0 0.0
RES306 Interdisiplinary Art 2 2 0 3.0 0.0
GSS-7 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
RES403 Digital Painting-I 2 2 0 3.0 0.0
GSS-8 / Elective Courses
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
GSS410 Medya ve Sanat 2 0 0 2.0 0.0
GSS412 Tüketim Estetiği 2 0 0 2.0 3.0
GSS414 Sanat Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
GSS416 Anti Estetik 2 0 0 2.0 0.0
GSS418 Engelliler İçin Sanat ve Tasarım 2 0 0 2.0 0.0
GSS420 Seramik Dekor Uygulamaları II 2 2 0 3.0 0.0
GSS422 Seramik Restorasyon ve Konservasyon 2 2 0 3.0 0.0
GSS424 Sıcak Cam Atelye II 2 0 0 2.0 0.0
GSS426 Soğuk Cam Atelye II 2 2 0 3.0 0.0
GSS428 Seramik Atelye II 2 2 0 3.0 0.0