Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Faculty Of Aeronautics And Astronautics - Department of Meteorology Engineering

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

First Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini mesleğinde uygulayabilme
 2. Unix tabanlılar başta olmak üzere çeşitli bilgisayar işletim sistemlerini kullanabilme, meteoroloji disiplininde yaygın kullanılan dillerde kodlar yazarak bilgisayar algoritmaları/programları oluşturabilme; bunları mesleki ihtiyaçlar için yardım almadan araçsallaştırabilme
 3. Meteoroloji, hidroloji, oşinografi ve iklim veri setlerini işleyebilme, dönüştürebilme ve analiz edebilme; grafik ve haritalar üzerinde görselleştirebilme ve yorumlayabilme
 4. Gerek yerinde gerekse de uzaktan algılama prensipleriyle çalışan meteorolojik ölçüm aletlerini ve gözlem yöntemlerini bilme, bunları kullanabilme
 5. Güncel gözlemleri, meteorolojik haritaları, termodinamik diyagramları, radar/uydu ve yıldırım tespit sistemi ürünlerini analiz ederek çok kısa vadeli hava tahmini (nowcasting) yapabilme
 6. Sayısal hava tahmininin temellerini bilme, bir hava tahmin modelini çalıştırarak kısa ve orta vade için tahmin çıktıları üretebilme ve bunları yorumlayarak hava tahmini yapabilme
 7. Gökyüzünü, bulut türlerini, rüzgarları, bulunulan yerin coğrafi koşullarını ve iklim özelliklerini, ve o yörenin çeşitli hava tipleri sırasında maruz kalacağı hava koşullarını bilme; tüm bu pratik bilgileri hava tahminlerinde ve risk analizlerinde kullanabilme
 8. İklim ortalamalarını ve aylık/mevsimlik tahmin ürünlerini kullanarak tarım, enerji gibi sektörlere yönelik uzun vadeli (aylık/mevsimlik) iklim öngörüsü yapabilme; iklimin doğal değişkenliğini değerlendirebilme
 9. Hava/iklim tahminlerini ve iklim değişimi ile ilgili bulguları, afet potansiyeli / önlem alma yönünden ele alarak ilgili kurumları ve kamuoyunu doğru yönlendirebilme; zarar verici meteorolojik hadiseler, iklim değişimi, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık oluşturabilme
 10. Disiplin içi ve çok disiplinlli ekiplerin içinde, ayrıca bu ekiplerle işbirliği içerisinde çalışabilme
 11. Mesleki/etik sorumluluğa ve kalite bilincine, bilim/mühendislik standartları konusunda bilgiye sahip olma
 12. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış olma ve bunu sürdürebilme
 13. Türkçeyi kullanarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, en az bir yabancı dil bilme, etkin rapor yazabilme ve yazılı raporları anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verebilme ve alabilme
 14. Proje yönetimi, risk yönetimi, çözüm üretme, değişiklik yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET101Introduction to Atmospheric Sciences 927001 3 0 0 4.0
MET103Computer Programming I 927001 2 2 0 5.0
TBFİZ101Physics-I 927006 3 0 0 6.0
TBFİZ109Physics I Lab 927006 0 0 2 2.0
TBKİM101General Chemistry-I 927006 3 0 0 4.0
TBKİM109 927001 0 2 0 2.0
TBMAT101Mathematics-I 927006 4 0 0 5.0
YD101Foreign Language-I 927003 2 0 0 2.0
Total 17 4 2 30.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET100Training I 927001 0 0 0 2.0
MET102Observation and Measurement Procedures in Meteorology 927001 2 2 0 4.0
MET104Computer Programming II 927001 2 2 0 5.0
MET106Linear Algebra 927001 3 0 0 4.0
TBFİZ102Physics-II 927006 3 0 0 6.0
TBFİZ110Physics II Lab 927006 0 0 2 2.0
TBMAT102Mathematics-II 927006 4 0 0 5.0
YD102Foreign Language II 927003 2 0 0 2.0
Total 16 4 2 30.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET201Atmospheric Thermodynamics 927001 3 0 0 6.0
MET203 927001 3 0 0 5.0
MET205Geographical Information Systems 927001 2 2 0 7.0
MET207Hydrology 927001 3 0 0 5.0
MET209Differential Equations 927001 3 0 0 5.0
TDİ101Turkish Language-I 927001 2 0 0 2.0
Total 16 2 0 30.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET200Training II 927001 0 0 0 2.0
MET202Computer Applications in Meteorology 927001 2 2 0 6.0
MET204Fluid Mechanics 927001 3 0 0 5.0
MET206 927001 3 0 0 5.0
MET208 927001 3 0 0 5.0
MET210Digital Methods 927001 3 0 0 5.0
TDİ102Turkish Language-II 927001 2 0 0 2.0
Total 16 2 0 30.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET301Dynamic Meteorology I 927001 4 0 0 6.0
MET303Synoptic Meteorology I 927001 4 2 0 6.0
MET305Satellite and Radar Meteorology 927001 3 0 0 5.0
MET307Data Analysis 927001 3 0 0 5.0
MMS301Technical Elective Course I 927003 3 0 0 4.0
MMS303Technical Elective Course II 927003 3 0 0 4.0
Total 20 2 0 30.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET300Training III 927001 0 0 0 2.0
MET302Dynamic Meteorology II 927001 4 0 0 6.0
MET304Synoptic Meteorology II 927001 4 2 0 6.0
MET306Cloud and Precipitation Physics 927001 3 0 0 4.0
MET308Aeronautical Meteorology 927001 3 0 0 4.0
MMS302Technical Elective Course III 927003 3 0 0 4.0
MMS304Technical Elective Course IV 927003 3 0 0 4.0
Total 20 2 0 30.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I 927001 2 0 0 2.0
İSG101Occupational Health And Safetty-I 927001 2 0 0 2.0
MET401Boundary Layer and Micrometeorology 927001 3 0 0 5.0
MET403 927001 3 0 0 5.0
MMS401Technical Elective Course V 927003 3 0 0 5.0
MMS403Technical Elective Course VI 927003 3 0 0 5.0
MMS405Non-Technical Elective Course VII 927003 3 0 0 6.0
Total 19 0 0 30.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
ATİ102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II 927001 2 0 0 2.0
İSG102Occupational Health And Safetty-II 927001 2 0 0 2.0
MET402 927001 0 6 0 7.0
MET404Hydrometeorology 927001 3 0 0 5.0
MMS402Technical Elective Course VIII 927003 3 0 0 5.0
MMS404Technical Elective Course IX 927003 3 0 0 5.0
MMS406Non-Technical Elective Course X 927003 3 0 0 4.0
Total 16 6 0 30.0
YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA101 German-I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 French-I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 English I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA102 German-II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 French-II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 English II 927001 2 0 0 2.0
MMS301 / Technical Elective Course I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET309 Hava Kirliliği Meteorolojisi 927001 3 0 0 4.0
MET311 Environmental Meteorology 927001 3 0 0 4.0
MMS303 / Technical Elective Course II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
FEL105 Classical Logic 927006 4 0 0 6.0
UUM323 Quality Control 927001 3 0 0 5.0
MMS302 / Technical Elective Course III
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET310 Physical Climatology 927001 3 0 0 4.0
MET312 Renewable Energy Meteorology 927001 3 0 0 4.0
MMS304 / Technical Elective Course IV
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
FEL106 Modern Logic 927006 4 0 0 6.0
UUM222 Labor Law 927001 3 0 0 4.0
MMS401 / Technical Elective Course V
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET405 Very Short Range Weather Forecast 927001 3 0 0 5.0
MET407 Variation and Change of Climate 927001 3 0 0 5.0
MMS403 / Technical Elective Course VI
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET409 Mesoscale Meteorology 927001 3 0 0 5.0
MET411 Weather Systems in the Middle Latitudes 927001 3 0 0 4.0
MMS405 / Non-Technical Elective Course VII
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET413 Scientific Research Methos 927001 3 0 0 3.0
MET415 History of Science 927001 3 0 0 4.0
MMS402 / Technical Elective Course VIII
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET406 Meteorological Organizations and Ethics 927001 3 0 0 5.0
MET408 Prediction of Extreme Weather Conditions 927001 3 0 0 5.0
MMS404 / Technical Elective Course IX
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET410 Media Meteorology 927001 3 0 0 5.0
MET412 Engineering Economy 927001 3 0 0 3.0
MMS406 / Non-Technical Elective Course X
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET414 Personal Development and Communication Design 927001 3 0 0 3.0
MET416 Report Preparation and Presentation Techniques 927001 3 0 0 4.0