Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Faculty Of Aeronautics And Astronautics - Department of Meteorology Engineering

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

First Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini mesleğinde uygulayabilme
 2. Unix tabanlılar başta olmak üzere çeşitli bilgisayar işletim sistemlerini kullanabilme, meteoroloji disiplininde yaygın kullanılan dillerde kodlar yazarak bilgisayar algoritmaları/programları oluşturabilme; bunları mesleki ihtiyaçlar için yardım almadan araçsallaştırabilme
 3. Meteoroloji, hidroloji, oşinografi ve iklim veri setlerini işleyebilme, dönüştürebilme ve analiz edebilme; grafik ve haritalar üzerinde görselleştirebilme ve yorumlayabilme
 4. Gerek yerinde gerekse de uzaktan algılama prensipleriyle çalışan meteorolojik ölçüm aletlerini ve gözlem yöntemlerini bilme, bunları kullanabilme
 5. Güncel gözlemleri, meteorolojik haritaları, termodinamik diyagramları, radar/uydu ve yıldırım tespit sistemi ürünlerini analiz ederek çok kısa vadeli hava tahmini (nowcasting) yapabilme
 6. Sayısal hava tahmininin temellerini bilme, bir hava tahmin modelini çalıştırarak kısa ve orta vade için tahmin çıktıları üretebilme ve bunları yorumlayarak hava tahmini yapabilme
 7. Gökyüzünü, bulut türlerini, rüzgarları, bulunulan yerin coğrafi koşullarını ve iklim özelliklerini, ve o yörenin çeşitli hava tipleri sırasında maruz kalacağı hava koşullarını bilme; tüm bu pratik bilgileri hava tahminlerinde ve risk analizlerinde kullanabilme
 8. İklim ortalamalarını ve aylık/mevsimlik tahmin ürünlerini kullanarak tarım, enerji gibi sektörlere yönelik uzun vadeli (aylık/mevsimlik) iklim öngörüsü yapabilme; iklimin doğal değişkenliğini değerlendirebilme
 9. Hava/iklim tahminlerini ve iklim değişimi ile ilgili bulguları, afet potansiyeli / önlem alma yönünden ele alarak ilgili kurumları ve kamuoyunu doğru yönlendirebilme; zarar verici meteorolojik hadiseler, iklim değişimi, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık oluşturabilme
 10. Disiplin içi ve çok disiplinlli ekiplerin içinde, ayrıca bu ekiplerle işbirliği içerisinde çalışabilme
 11. Mesleki/etik sorumluluğa ve kalite bilincine, bilim/mühendislik standartları konusunda bilgiye sahip olma
 12. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış olma ve bunu sürdürebilme
 13. Türkçeyi kullanarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, en az bir yabancı dil bilme, etkin rapor yazabilme ve yazılı raporları anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verebilme ve alabilme
 14. Proje yönetimi, risk yönetimi, çözüm üretme, değişiklik yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
MET101Introduction to Atmospheric Sciences 927001 3 0 0 4.0 3.0
MET103Computer Programming I 927001 2 2 0 5.0 3.0
TBFİZ101Physics-I 927006 3 0 0 6.0 3.0
TBFİZ109Physics I Lab 927006 0 0 2 2.0 1.0
TBKİM101General Chemistry-I 927006 3 0 0 4.0 3.0
TBKİM109 927001 0 2 0 2.0 1.0
TBMAT101Mathematics-I 927006 4 0 0 5.0 4.0
YD101Foreign Language-I 927003 2 0 0 2.0 2.0
Total 17 4 2 30.0 20.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
MET100Training I 927001 0 0 0 2.0 0.0
MET102Observation and Measurement Procedures in Meteorology 927001 2 2 0 4.0 3.0
MET104Computer Programming II 927001 2 2 0 5.0 3.0
MET106Linear Algebra 927001 3 0 0 4.0 3.0
TBFİZ102Physics-II 927006 3 0 0 6.0 3.0
TBFİZ110Physics II Lab 927006 0 0 2 2.0 1.0
TBMAT102Mathematics-II 927006 4 0 0 5.0 4.0
YD102Foreign Language II 927003 2 0 0 2.0 2.0
Total 16 4 2 30.0 19.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
MET201Atmospheric Thermodynamics 927001 3 0 0 6.0 3.0
MET203 927001 3 0 0 5.0 3.0
MET205Geographical Information Systems 927001 2 2 0 7.0 3.0
MET207Hydrology 927001 3 0 0 5.0 3.0
MET209Differential Equations 927001 3 0 0 5.0 3.0
TDİ101Turkish Language-I 927001 2 0 0 2.0 2.0
Total 16 2 0 30.0 17.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
MET200Training II 927001 0 0 0 2.0 0.0
MET202Computer Applications in Meteorology 927001 2 2 0 6.0 3.0
MET204Fluid Mechanics 927001 3 0 0 5.0 3.0
MET206 927001 3 0 0 5.0 3.0
MET208 927001 3 0 0 5.0 3.0
MET210Digital Methods 927001 3 0 0 5.0 3.0
TDİ102Turkish Language-II 927001 2 0 0 2.0 2.0
Total 16 2 0 30.0 17.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
MET301Dynamic Meteorology I 927001 4 0 0 6.0 4.0
MET303Synoptic Meteorology I 927001 4 2 0 6.0 5.0
MET305Satellite and Radar Meteorology 927001 3 0 0 5.0 3.0
MET307Data Analysis 927001 3 0 0 5.0 3.0
MMS301Technical Elective Course I 927003 3 0 0 4.0 3.0
MMS303Technical Elective Course II 927003 3 0 0 4.0 3.0
Total 20 2 0 30.0 21.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I 927001 2 0 0 2.0 2.0
İSG101Occupational Health And Safetty-I 927001 2 0 0 2.0 2.0
MET300Training III 927001 0 0 0 2.0 0.0
MET302Dynamic Meteorology II 927001 4 0 0 6.0 4.0
MET304Synoptic Meteorology II 927001 4 2 0 6.0 5.0
MET306Cloud and Precipitation Physics 927001 3 0 0 4.0 3.0
MMS302Technical Elective Course III 927003 3 0 0 4.0 3.0
MMS304Technical Elective Course IV 927003 3 0 0 4.0 3.0
Total 21 2 0 30.0 22.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
ATİ102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II 927001 2 0 0 2.0 2.0
İSG102Occupational Health And Safetty-II 927001 2 0 0 2.0 2.0
MET403 927001 3 0 0 5.0 3.0
MMS401Technical Elective Course V 927003 3 0 0 5.0 3.0
MMS403Technical Elective Course VI 927003 3 0 0 5.0 3.0
MMS405Non-Technical Elective Course VII 927003 3 0 0 6.0 3.0
Total 16 0 0 25.0 16.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS Credit
MET402 927001 0 6 0 7.0 3.0
MET414 927001 3 0 0 0.0 3.0
MMS402Technical Elective Course VIII 927003 3 0 0 5.0 3.0
MMS404Technical Elective Course IX 927003 3 0 0 5.0 3.0
MMS406Non-Technical Elective Course X 927003 3 0 0 4.0 3.0
Total 12 6 0 21.0 15.0
YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA101 German-I 927001 2 0 0 0.0
YDF101 French-I 927001 2 0 0 0.0
YDİ101 English I 927001 2 0 0 2.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
YDA102 German-II 927001 2 0 0 0.0
YDF102 French-II 927001 2 0 0 0.0
YDİ102 English II 927001 2 0 0 2.0
MMS301 / Technical Elective Course I
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET309 Hava Kirliliği Meteorolojisi 927001 3 0 0 4.0
MET311 Environmental Meteorology 927001 3 0 0 4.0
MET313 Mesosphere Meteorology 927001 3 0 0 0.0
MMS303 / Technical Elective Course II
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET321 İş Hukuku 927001 3 0 0 0.0
MET323 Kalite Kontrol 927001 3 0 0 0.0
MET325 Mühendislik Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0
MET327 İş Hukuku 927001 3 0 0 0.0
MET329 Kalite Kontrol 927001 3 0 0 0.0
MET331 Mühendislik Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0
MMS302 / Technical Elective Course III
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET310 Physical Climatology 927001 3 0 0 4.0
MET312 Renewable Energy Meteorology 927001 3 0 0 4.0
MET314 Air Pollution Modelling 927001 3 0 0 0.0
MMS304 / Technical Elective Course IV
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET152 Genel Fiziki Coğrafya 927001 3 0 0 0.0
MET154 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı 927001 3 0 0 0.0
MET156 Felsefe 927001 3 0 0 0.0
MET158 Ekonomi 927001 3 0 0 0.0
MET160 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 927001 3 0 0 0.0
MET162 Antropoloji 927001 3 0 0 0.0
MET164 Ortaçağ Tarihi 927001 3 0 0 0.0
MET166 Vatandaşlık Bilgisi 927001 3 0 0 0.0
MET168 Türk Eğitim Tarihi 927001 3 0 0 0.0
MET170 Sanat Tarihine Giriş 927001 3 0 0 0.0
MET172 Sanat Felsefesi 927001 3 0 0 0.0
MET174 Genel Müzik Tarihi 927001 3 0 0 0.0
MET176 Bilgi Felsefesi 927001 3 0 0 0.0
MET178 Ortaçağ ve Rönesansta Felsefe 927001 3 0 0 0.0
MET180 Modern Mantık 927001 3 0 0 0.0
MET182 Sosyolojiye Giriş 927001 3 0 0 0.0
MET184 18.Yüzyılda Felsefe 927001 3 0 0 0.0
MET186 Ahlak Felsefesi 927001 3 0 0 0.0
MET188 Yerleşme Coğrafyası 927001 3 0 0 0.0
MET190 Kartografya 927001 3 0 0 0.0
MET192 Toprak Coğrafyası 927001 3 0 0 0.0
MET194 Ekonomik Coğrafya II 927001 3 0 0 0.0
MET196 Sosyolojiye Giriş II 927001 3 0 0 0.0
MET198 İktisada Giriş 927001 3 0 0 0.0
MET252 Felsefeye Giriş 927001 3 0 0 0.0
MET254 Mitoloji II 927001 3 0 0 0.0
MET256 Eski Ege Uygarlığının Doğuşu II 927001 3 0 0 0.0
MET258 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası II 927001 3 0 0 0.0
MET260 Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 927001 3 0 0 0.0
MET262 Fotoğrafçılık 927001 3 0 0 0.0
MET264 Sosyal Antropoloji 927001 3 0 0 0.0
MET266 Felsefeye Giriş 927001 3 0 0 0.0
MET268 Toplumbilim 927001 3 0 0 0.0
MET270 Hukukun Temel Kavramları 927001 3 0 0 0.0
MMS401 / Technical Elective Course V
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET405 Very Short Range Weather Forecast 927001 3 0 0 5.0
MET407 Variation and Change of Climate 927001 3 0 0 5.0
MMS403 / Technical Elective Course VI
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET409 Mesoscale Meteorology 927001 3 0 0 5.0
MET411 Weather Systems in the Middle Latitudes 927001 3 0 0 4.0
MET413 İklim Dinamiği 927001 3 0 0 0.0
MMS405 / Non-Technical Elective Course VII
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET151 Sosyal Psikoloji 927001 3 0 0 0.0
MET153 Arkeoloji 927001 3 0 0 0.0
MET155 Sosyoloji 927001 3 0 0 0.0
MET157 Türkiye Fiziki Coğrafyası 927001 3 0 0 0.0
MET159 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 927001 3 0 0 0.0
MET161 Siyaset Bilimine Giriş 927001 3 0 0 0.0
MET163 Temel Hukuk 927001 3 0 0 0.0
MET165 Sanat ve Estetik 927001 3 0 0 0.0
MET167 Batı Sanatı Tarihi 927001 3 0 0 0.0
MET169 Felsefe 927001 3 0 0 0.0
MET171 Felsefeye Giriş 927001 3 0 0 0.0
MET173 Antikçağda Felsefe 927001 3 0 0 0.0
MET175 Klasik Mantık 927001 3 0 0 0.0
MET177 Psikolojiye Giriş 927001 3 0 0 0.0
MET179 17.Yüzyılda Felsefe 927001 3 0 0 0.0
MET181 Varlık Felsefesi 927001 3 0 0 0.0
MET183 İslam Felsefesi I 927001 3 0 0 0.0
MET185 Sosyal Psikoloji 927001 3 0 0 0.0
MET187 Coğrafyaya Giriş 927001 3 0 0 0.0
MET189 Matematik Coğrafya 927001 3 0 0 0.0
MET191 Jeomorfolojiye Giriş 927001 3 0 0 0.0
MET193 Nüfus Coğrafyası 927001 3 0 0 0.0
MET195 Ekonomik Coğrafya I 927001 3 0 0 0.0
MET197 Sosyolojiye Giriş I 927001 3 0 0 0.0
MET251 Sosyal Antropoloji 927001 3 0 0 0.0
MET253 Psikolojiye Giriş 927001 3 0 0 0.0
MET255 Klasik Sosyoloji Teorileri I 927001 3 0 0 0.0
MET257 Türkiye'de Sosyoloji I 927001 3 0 0 0.0
MET259 Sosyal Bilimlerde İstatistik I 927001 3 0 0 0.0
MET261 Sosyal Psikoloji 927001 3 0 0 0.0
MET263 Arkeolojiye Giriş I 927001 3 0 0 0.0
MET265 Mitoloji I 927001 3 0 0 0.0
MET267 Eski Ege Uygarlığının Doğuşu I 927001 3 0 0 0.0
MET269 Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I 927001 3 0 0 0.0
MET271 Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi 927001 3 0 0 0.0
MET273 Sanat Tarihine Giriş I 927001 3 0 0 0.0
MET275 Erken İslam Sanatı I 927001 3 0 0 0.0
MET277 Anadolu Dışı Türk İslam Sanatı I 927001 3 0 0 0.0
MET279 İslam Öncesi Türk Sanatı I 927001 3 0 0 0.0
MET281 Sanat Tarihinde Bilgisayar Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
MET283 Osmanlı Türkçesi I 927001 3 0 0 0.0
MET285 Ortaçağ İslam Sanatı I 927001 3 0 0 0.0
MET287 Anadolu Selçuklu Devri Sanatı I 927001 3 0 0 0.0
MET289 Anadolu Beylikleri Sanatı I 927001 3 0 0 0.0
MET291 Erken Osmanlı Sanatı I 927001 3 0 0 0.0
MET293 Anadolu Medeniyetleri ve Sanatı I 927001 3 0 0 0.0
MET295 Bizans Sanatı I 927001 3 0 0 0.0
MET297 Geleneksel Türk El Sanatları I 927001 3 0 0 0.0
MET299 Psikolojiye Giriş-I 927001 3 0 0 0.0
MET351 Yaşam Rehberi Olarak Psikoloji 927001 3 0 0 0.0
MET353 Davranışın Fizyolojik Temelleri 927001 3 0 0 0.0
MET355 Sosyolojiye Giriş 927001 0 0 0 0.0
MET357 Seçmeli I (Step-Aerobik Eğitimi) 927001 3 0 0 0.0
MET359 Seçmeli I (Yüzme Eğitimi) 927001 3 0 0 0.0
MET361 Seçmeli IV (Badminton Eğitimi) 927001 3 0 0 0.0
MET363 Seçmeli IV (Orientring Eğitimi) 927001 3 0 0 0.0
MET365 Seçmeli IV (Step-Aerobik Eğitimi) 927001 3 0 0 0.0
MET367 Siyaset Bilimi I 927001 3 0 0 0.0
MET369 Üniversite ve Toplum 927001 3 0 0 0.0
MET371 Uygarlık Tarihi 927001 3 0 0 0.0
MMS402 / Technical Elective Course VIII
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET406 Oceanography 927001 3 0 0 0.0
MET408 Prediction of Extreme Weather Conditions 927001 3 0 0 5.0
MET412 Boundary Layer and Micrometeorology 927001 3 0 0 0.0
MMS404 / Technical Elective Course IX
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET404 Hydrometeorology 927001 3 0 0 0.0
MET410 Media Meteorology 927001 3 0 0 5.0
MMS406 / Non-Technical Elective Course X
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
MET416 Report Preparation and Presentation Techniques 927001 3 0 0 4.0
MET418 Proje Hazırlama ve Yönetme 927001 3 0 0 0.0
MET420 Girişimcilik ve İnovasyon 927001 3 0 0 0.0