Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Faculty of Health Sciences - Healthcare Management

General Description

History

Qualification Awarded

Level of Qualification

First Cycle

Specific Admission Requirements

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)

Qualification Requirements and Regulations

Profile of The Programme

Occupational Profiles of Graduates With Examples

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Graduation Requirements

Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )

Address, Programme Director or Equivalent

Facilities

Programme Outcomes

 1. Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
 2. Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
 3. Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
 4. Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
 5. Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
 6. Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 7. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
 8. Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
 9. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
 10. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.
 11. Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
 12. Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
 13. Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .

Course Structure Diagram with Credits

T:Theoretical,P:Practice, L:Laboratory
Semester 1
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
ATİ101Principles Of Ataturk And History Of Revolution-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SAY101General Business Administration Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SAY103Economy I Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SAY107Business Mathematics Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SAY109Basic Concepts Of Law Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SAY117 Zorunlu 2 1 0 3.0 6.0
SAY-IElective Courses-I SDG 2 0 0 2.0 2.0
SSDThe Non-Elective 0 0 0 0.0 0.0
TDİ101Turkish Language-I Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD101Foreign Language-I SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 20 1 0 21.0 27.0
Semester 2
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
ATİ102Principles Of Ataturk And History Of Revolution-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SAY102Management Sciences Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SAY104Economy II Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SAY110Epidemiology Zorunlu 2 0 0 2.0 3.0
SAY116 Zorunlu 2 1 0 3.0 5.0
SAY118 Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
SAY-IIElective Courses-II SDG 2 0 0 2.0 2.0
SSDSerbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0.0 0.0
TDİ102Turkish Language-II Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
YD102Foreign Language II SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 20 2 0 22.0 27.0
Semester 3
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAY201Human Resources Management in Health Care Organizations Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SAY207Public Finance Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAY209Administrative Law Zorunlu 2 0 0 2.0 2.0
SAY217 Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SAY219 Zorunlu 3 1 0 4.0 0.0
SAY223 Zorunlu 2 1 0 3.0 4.0
SAY-IIIElective Courses-III SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 17 2 0 19.0 24.0
Semester 4
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAY204Organizational Behaviour in Health Institutions Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY206Medical Terminology Zorunlu 2 0 0 2.0 4.0
SAY210Quantitative Techniques in Health Management Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SAY220 Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SAY224 Zorunlu 3 0 0 3.0 4.0
SAY226 Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SEÇ-IVElective Course IV SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 19 0 0 19.0 25.0
Semester 5
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAY303 Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SAY305 Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SAY307 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY309 Zorunlu 3 0 0 3.0 5.0
SAY317 Zorunlu 3 1 0 4.0 6.0
SAY-V SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 17 1 0 18.0 25.0
Semester 6
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAY302 Zorunlu 2 0 0 2.0 7.0
SAY304 Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
SAY308 Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
SAY314 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY-VI SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 13 0 0 13.0 23.0
Semester 7
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAY403 Zorunlu 3 0 0 3.0 7.0
SAY419 Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SAY421 Zorunlu 2 16 0 10.0 0.0
SAY-VII SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 10 16 0 18.0 9.0
Semester 8
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L Credit ECTS
SAY416 Zorunlu 1 24 0 13.0 0.0
SAY-VIII SDG 2 0 0 2.0 2.0
Total 3 24 0 15.0 2.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SAY-I / Elective Courses-I
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
SAY111 Professional Orientation 2 0 0 2.0 2.0
SAY113 Behavioural Sciences 2 0 0 2.0 1.8
SAY115 İlk Yardım 2 0 0 2.0 0.0
SSD / Serbest Seçmeli Ders II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YD101 / Foreign Language-I
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YDA101 German-I 2 0 0 2.0 0.0
YDF101 French-I 2 0 0 2.0 0.0
YDİ101 English I 2 0 0 2.0 2.0
SAY-II / Elective Courses-II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
ENF102 Basic Information Technologies 1 2 0 2.0 0.0
SAY112 Health Sociology 2 0 0 2.0 2.0
SAY114 Yazışma Teknikleri 2 0 0 2.0 2.0
YD102 / Foreign Language II
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
YDA102 German-II 2 0 0 2.0 0.0
YDF102 French-II 2 0 0 2.0 0.0
YDİ102 English II 2 0 0 2.0 2.0
SAY-III / Elective Courses-III
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
SAY213 Health - Community 2 0 0 2.0 2.0
SAY215 Speaking and Presentation Skills in English I 2 0 0 2.0 2.0
SAY221 Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmetler 2 0 0 2.0 2.0
SEÇ-IV / Elective Course IV
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
SAY216 Speaking and Presentation Skills in English II 2 0 0 2.0 2.0
SAY218 Rational Drug Use 2 0 0 2.0 0.0
SAY222 Sağlık Hizmetlerinde Etik 2 0 0 2.0 0.0
SAY-V /
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
SAY311 Mesleki İngilizce 2 0 0 2.0 0.0
SAY313 Sağlık Kurumlarında Ev İdaresi Hizmetleri 2 0 0 2.0 2.0
SAY315 Ticari İşletme Hukuku 2 0 0 2.0 0.0
SAY-VI /
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
SAY310 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 2 0 0 2.0 2.0
SAY316 Uluslararası Hastalık Sınıflandırmaları 2 0 0 2.0 2.0
SAY318 Sağlık İletişimi 2 0 0 2.0 4.0
SAY-VII /
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
SAY409 Sağlık Sigortacılığı 2 0 0 2.0 0.0
SAY415 Değişim Yönetimi 2 0 0 2.0 0.0
SAY417 Küresel Sağlık Organizasyonları 2 0 0 2.0 0.0
SAY-VIII /
Course Unit Code Course Unit Title T P L Credit ECTS
SAY408 Sağlık Turizmi 2 0 0 2.0 2.0
SAY410 Akılcı İlaç Kullanımı 2 0 0 2.0 0.0
SAY414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 2 0 0 2.0 2.0